Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/bcsedito_new_ibcs/public_html/ibcs.pl/wp-content/themes/hasta/functions/folio-elements.php on line 149

Wdrożenie kompleksowego rozwiązania wspierającego zarządzanie magazynami

Wdrożenie kompleksowego rozwiązania wspierającego zarządzanie magazynami opartego o system obsługi magazynu ibcsTiger i systemy automatycznej identyfikacji.

Rozwiązanie oparte jest o system obsługi magazynu ibcsTiger i systemy automatycznej identyfikacji. Celem projektu było przede wszystkim poprawienie jakości pracy magazynów – skrócenie czasu operacji magazynowych, poprawienie ich jakości i powtarzalności oraz zoptymalizowanie zarządzania przestrzenią magazynową. Szczególnie ważne dla firmy sektora spożywczego było wdrożenie kompleksowego rozwiązania typu Track & Trace umożliwiającego śledzenie pochodzenia i ruchu partii towaru przez wszystkie etapy produkcji, magazynowania i dystrybucji.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/bcsedito_new_ibcs/public_html/ibcs.pl/wp-content/themes/hasta/functions/folio-elements.php on line 98