Wdrożenie mobilnego systemu obsługi magazynu

Rozwiązanie wykorzystuje urządzenia automatycznej identyfikacji działające w oparciu o sieć bezprzewodową.

Celem projektu było zapewnienie sprawnej realizacji głównych procesów logistycznych w magazynach firmy w Katowicach i Morach, ze względu na rosnący obrót towarowy.