Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/bcsedito_new_ibcs/public_html/ibcs.pl/wp-content/themes/hasta/functions/folio-elements.php on line 149

Wykorzystanie systemu INVEO 3 do inwentaryzacji magazynu towarowego

ELEKTROBUDOWA SA obecna jest na rynku od 1953 r. W 1992 r. przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną, a od 1996 r. jest notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. ELEKTROBUDOWA SA świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Działalność Spółki skupia się także na produkcji urządzeń elektroenergetycznych rozdzielnic i aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych. ELEKTROBUDOWA SA brała udział w budowie niemal wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni.

„Celem implementacji systemu INVEO 3 było umożliwienie wykonywania szybkiej weryfikacji stanów magazynowych przy użyciu narzędzia niezależnego od głównego systemu magazynowego firmy. System INVEO 3 jest jak najbardziej polecany przez naszą firmę. W krótkim czasie pozwolił na szybkie zinwentaryzowanie stanów magazynowych, jak i wykonanie niezbędnych przesunięć międzystrefowych w naszym magazynie”. – stwierdził Roman Grzelak, dyrektor finansowy, ELEKTROBUDOWA SA.

Szybka modyfikacja systemu INVEO pod potrzeby inwentaryzacji magazynu towarowego

Jednym z podstawowych założeń dla systemu zarządzania majątkiem jest identyfikacja środków trwałych ich aktualnych lokalizacjach. O ile weryfikacja stanów ilościowych dla środków trwałych i towarów na magazynie nie różni się wcale, o tyle weryfikacja ulokowanie środków i towarów handlowych na konkretnych lokalizacjach to zupełnie inne procesy. Wspomniana różnica wynika stąd, że numer inwentarzowy zapisany w postaci kodu kreskowego określa jeden jedyny konkretny środek trwały, podczas gdy indeks towaru jest taki sam dla tych samych jednostek towaru, rozproszonych po całym magazynie. W związku z tym pojawiło się pytanie: w jaki sposób dokonać szybkiej inwentaryzacji magazynu, aby nie obciążać pracownika koniecznością odczytywania za każdym razem lokalizacji przy odczytywaniu kolejnego indeksu produktu.

„Rozwiązanie okazało się dosyć proste. Wystarczyło, wykorzystując mechanizm już istniejący w systemie INVEO 3, jednokrotnie odczytywać kod lokalizacji, np. półkę na regale, a następnie już na poziomie oprogramowania czytnika dodawać kod lokalizacji do każdego odczytanego w tej lokalizacji indeksu towaru. Dzięki temu, aż do czasu zmiany lokalizacji, np. kolejna półka, regał na magazynie, pracownicy odczytywali jedynie kolejne indeksy towarów wprowadzając dane o ilości – przez co udało się znacznie zwiększyć tempo pracy.” – informuje Krzysztof Dyl, zastępca kierownika magazynu, ELEKTROBUDOWA SA.

Sam proces rozliczania różnic inwentaryzacyjnych, zarówno pod kontem ilości, jak i lokalizacji, przebiegał już bez konieczności dodatkowych zmian w systemie. W tym wypadku przebiega on bowiem w sposób identyczny, zarówno dla składników majątku trwałego, jak i towarów w magazynie. Pierwszym krokiem jest podzielenie wszystkich danych na kilka grup logicznych: ZGODNE, NOWE, BRAKI, RÓŻNICE. W drugiej kolejności zaczyna się praca nad rozliczeniem każdej z ww. grup logicznych. O ile pierwsze trzy grupy są stosunkowo łatwe do przeanalizowania, o tyle grupa RÓŻNICE wymaga dodatkowego podziału na różnice wynikające z niezgodnych stanów ilościowych, lokalizacji lub obu łącznie.

„Faktem jest, iż jeśli nie liczyć czasu potrzebnego na drobną poprawkę w systemie zauważoną w czasie trwania spisu – już po kilku dniach od rozpoczęcia inwentaryzacji, w systemie głównym klienta zostały zmodyfikowane dane magazynowe dla blisko 3000 indeksów towarowych zlokalizowanych na ponad 600 lokalizacjach.” – deklaruje Piotr Piętka, kierownik projektu INVEO 3 w firmie Income twórcy systemu.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/bcsedito_new_ibcs/public_html/ibcs.pl/wp-content/themes/hasta/functions/folio-elements.php on line 98