• Hale sprzedaży w sieciach handlowych
 • Logistyka i magazynowanie
 • Praca w terenie

Hale sprzedaży w sieciach handlowych

Procesy zachodzące na hali sprzedaży w sieciach handlowych – detalicznych i hurtowych, zwykle określane są mianem procesów In-Store. Zadaniem systemów zarządzających tymi procesami jest wspomaganie działań realizowanych przez pracowników sklepu (np. nadzorowanie informacji o produktach) oraz ułatwienie Klientom realizacji zakupów.

 

Podstawowe korzyści:

 • automatyzacja procesów, minimalizacja pomyłek we wprowadzaniu danych – szybki dostęp do informacji, podniesienie jakości obsługi klientów, zwiększenie przepustowości
 • łatwy dostęp do aktualnej informacji handlowej o towarze – możliwość szybkiej reakcji na warunki zewnętrzne (zmiana cen konkurencji, dostępność towarów, itp.), zwiększenie sprzedaży, wzrost konkurencyjności
 • pomoc dla Klienta w realizacji zakupów – wzrost zadowolenia i lojalności Klienta

Rozwiązania In-Store z oferty IBCS Poland, w skład których wchodzą systemy informatyczne i urządzenia dedykowane dla sektora sprzedaży detalicznej, są tylko narzędziami wspomagającymi realizację pewnych procesów. Zwykle nie funkcjonują samodzielnie, ale w połączeniu z systemami zewnętrznymi takimi jak: systemy kasowe, magazynowe lub lojalnościowe.

Dzięki nim możliwe staje się skuteczne zarządzanie informacją w takich obszarach jak: zaopatrzenie, marketing, polityka cenowa, czy lojalność Klientów.

Zastosowanie w nich technologii automatycznej identyfikacji (kody kreskowe RFID, RTLS), gwarantuje znaczne przyspieszenie realizacji procesów i eliminację błędów

 

Zastosowania

 • łatwy dostęp do informacji o produkcie (cena, nazwa, ceny konkurencji, dane statystyczne) wspierający procesy decyzyjne (dobór asortymentu, polityka cenowa),
 • szybka inwentaryzacja towaru dla wybranych obszarów: np. cały sklep, magazyn przysklepowy, dział, półka, grupa asortymentowa, itp. – rejestracja braków towarowych, generowanie informacji o konieczności dostarczenia towaru,
 • weryfikacja poprawności oznakowania artykułu (weryfikacja ceny, nazwy, dodruk etykiety przy półce),
 • rozładowywanie kolejek (queue busting) przez personel mobilny sklepu,
 • kompletacja towarów dla dostaw bezpośrednich (Direct Store Delivery),
 • samodzielne zakupy realizowane przez Klientów – PSS (Portable Shopping System) – szybsza obsługa, większa ilość Klientów obsługiwanych w tym samym czasie,
 • informacja dla Klienta (cena, opis towaru, aktualne promocje, informacje z systemu lojalnościowego).

 

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Skala oferowanych rozwiązań wspomagających procesy In-Store zależy głównie od wielkości placówki handlowej.

W sieciach super- i hipermarketów, dochodzi konieczność zastosowania modułu wspomagającego pracowników na hali sprzedaży oraz kadrę menadżerską, pracującego w oparciu o przenośne komputery (terminale). Dodatkowym elementem w dużych placówkach handlowych może być również moduł obsługi samodzielnych zakupów PSS (Portable Shopping System).

PSS jest systemem samodzielnych zakupów pozwalającym na wycenę zawartości koszyka przez Klienta. Realizując zakupy Klient sam dokonuje odczytu kodu produktu za pomocą ręcznego terminala, w momencie pakowania produktu do wózka. Dzięki zaimplementowanej w terminalu funkcjonalności, Klient na bieżąco kontroluje stan swojego koszyka oraz może sprawdzać dodatkowe informacje o produkcie i przeglądać oferty promocyjne. W efekcie cały proces sprzedaży staje się dla Klienta łatwiejszy i szybszy (10 – 15 minut na zakupy).

Zakres i funkcjonalność wdrażanych rozwiązań zawsze wynika z dokładnej analizy wymagań Klienta.

Handel i dystrybucja

Logistyka i magazynowanie

Systemy wspierające obsługę procesów logistycznych i magazynowych pozwalają skutecznie nadzorować przepływ towaru od chwili jego przyjęcia do magazynu sklepowego lub centrum dystrybucyjnego, aż do momentu wydania.

 

Podstawowe korzyści:

 • automatyzacja procesów, minimalizacja pomyłek we wprowadzaniu danych – obniżenie kosztów realizacji usług, skrócenie czasu realizacji procesów, podniesienie jakości obsługi klientów
 • integralność przepływu materiałów i informacji – zgodność z systemem GS1 (EAN/UCC), możliwość śledzenia towarów w całym łańcuchu dostaw
 • zaawansowane raportowania, odzwierciedlenie zasobów w czasie rzeczywistym – ułatwienie planowania i optymalizacji pracy magazynu
 • mechanizmy optymalizacji – skrócenie czasu realizacji procesów, lepsze wykorzystanie zasobów, większa przepustowość i terminowość realizacji
 • większa przepustowość i terminowość realizacji usług – wzrost jakości usług logistycznych, zwiększenie konkurencyjności
 • obsługa różnych klientów w wielu modelach magazynowania – wysoka elastyczność działania, kompleksowość usług
 • obsługa różnorodnego asortymentu – zapewnie właściwych warunków składowania, nadzorowanie parametrów (np. data ważności), obsługa różnych rodzajów opakowań zbiorczych

Kompleksowe rozwiązanie WMS lub inne, prostsze systemy logistyczne znajdujące się w ofercie IBCS Poland charakteryzują się elastycznością w zakresie przystosowania do wymagań Klienta oraz możliwością współpracy z przenośnymi komputerami pracującymi w oparciu o komunikację WLAN i technologie automatycznej identyfikacji (kody kreskowe lub RFID). Wykorzystanie takich rozwiązań, jako integralnej części systemów logistycznych, umożliwia szybkie i bezbłędne rejestrowanie i przetwarzanie danych potrzebnych do realizacji operacji magazynowych w dowolnym miejscu magazynu sklepowego lub centrum dystrybucyjnego.

 

Zastosowania

Podstawowe zadania realizowane przez systemy magazynowe to typowe operacje logistyczne takie, jak:

 • przyjęcie
 • wydanie
 • kompletacja
 • przeładunek (crossdocking)
 • obsługa i przetwarzanie zwrotów (reverse logistics)
 • zarządzanie opakowaniami zwrotnymi
 • optymalizacja procesów i wykorzystania przestrzeni magazynowej
 • śledzenie produktów w łańcuchu dostaw (Track&Trace)
 • inwentaryzacja

 

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Jednym z atutów naszego rozwiązania jest jego elastyczność i skalowalność. Można je dopasować do wymogów każdego rodzaju firmy niezależnie od branży, wielkości oraz typu realizowanych procesów.

W przypadku sektora handel i dystrybucja, nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w centrach dystrybucyjnych o dowolnej ilości stref składowania, ilości grup produktowych i rodzaju asotrymentu (istotne przy dużej różnorodności asortymentu) oraz w magazynach przysklepowych.

Rozwiązania oferowane przez IBCS Poland posiadają wbudowane, zaawansowane mechanizmy raportowania oraz umożliwiają efektywne przechowywanie i archiwizowanie informacji o wszystkich zrealizowanych zadaniach powiązanych z konkretnymi jednostkami logistycznymi. Dostarczone dane pozwalają na śledzenie stanu magazynu w czasie rzeczywistym i ułatwiają podejmowanie decyzji przez kadrę zarządzającą. Rozbudowane raporty umożliwiają również śledzenie pochodzenia produktów w całym procesie produkcyjnym i logistycznym.

Nasz system WMS oferuje również zaawansowane metody optymalizacji, zarówno w zakresie wykorzystania przestrzeni magazynowej (optymalizacja sposobu składowania towaru), jak również w zakresie realizacji procesów. Przykładami takiego wsparcia są:

 • optymalizacja tras podczas kompletacji,
 • analiza ABC usprawniająca przepływy w magazynie,
 • nadzorowanie przepływu produktów wg zasady FIFO, LIFO lub FEFO (First Expired First Out), itp.

Systemy WMS, jak i proste systemy logistyczne służące tylko do rejestracji procesów, mogą pracować samodzielnie, jednak aby w pełni wykorzystać ich możliwości konieczna jest współpraca z zewnętrznymi systemami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie, np. ERP (Enterprise Resource Planning), TMS (Transport Management System), MES (Manufacturing Execution System). W rezultacie takiej współpracy użytkownik otrzymuje kompleksowe rozwiązanie informatyczne do zarządzania wszystkim obszarami przedsiębiorstwa.

Wdrażane przez nas systemy logistyczne (np. WMS) charakteryzują się elastycznością i łatwością w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa Możliwość zmiany i rozwoju systemu wraz z firmą gwarantuje ciągłość pracy i optymalizację kosztów inwestycji w IT.

Rozwiązania logistyczne oferowane przez IBCS Poland mogą współpracować z większością systemów ERP dostępnych na rynku, np.: SAP R/3, MFG-PRO, Forcom, Simple.ERP, Exact, E-nova, PROMIS S/4, MS Navision, MS Axapta, IFS Application.

Praca w terenie

Zadaniem systemów mobilnych jest sprawne i efektywne zarządzanie pracą przedstawicieli handlowych i dostawców poprzez dostarczanie niezbędnych informacji w każdym miejscu i czasie oraz umożliwienie szybkiego wprowadzania i przesłania informacji do centrali firmy w formie elektronicznej poprzez sieć telefonii komórkowej.

 

Podstawowe korzyści:

 • dostęp do informacji o towarze (asortyment, dostępność, cena, informacje dodatkowe) i Kliencie (historia współpracy, saldo rozliczeń, polityka rabatowa) podczas wizyty u kontrahenta,
 • elektroniczna rejestracja informacji – eliminacja błędów poprzez zastosowanie technologii kodów kreskowych lub RFID, redukcja ilości dokumentów papierowych, możliwość łatwego tworzenia statystyk i analiz, pełna integracja z działającym w firmie systemem informatycznym, skrócenie czasu obsługi Klienta,
 • szybka informacja zwrotna do centrali – możliwość szybkiej reakcji na potrzeby Klienta,
 • mechanizmy raportowania – geomarketing, kontrola czasu pracy.

Systemy Field Force Automation wspierają pracowników mobilnych mających bezpośredni kontakt z Klientem. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie zaplanowanie takich spotkań i dostarczenie pracownikowi niezbędnych informacji i narzędzi do skutecznego jej przeprowadzenia.
Zasady te dotyczą zarówno zbierania zamówień (pre-selling), jak i dostawy towarów (direct delivery) zamówionych wcześniej w procesie pre-sale lub np. innym kanałem (telefon lub strona www).

Zastosowanie przenośnych komputerów wyposażonych w odpowiednią aplikację biznesową powala pracownikowi na swobodny dostęp do danych i zwrotne przesyłanie zebranych informacji tuż po zakończeniu wizyty. Dzięki temu w centrali znany jest bieżący status zaplanowanych działań i możliwa jest szybka reakcja na potrzeby Klienta.

 

Zastosowania

 • realizacja sprzedaży w lokalizacji Klienta – zbieranie zamówień, dostawa towaru,
 • realizacja rozliczeń finansowych, inkaso,
 • wspomaganie procesów marketingowych (ankiety, promocje).

 

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Nasze rozwiązanie znajduje zastosowanie w każdej firmie posiadającej sieć przedstawicieli terenowych, wykonujących zlecone działania handlowe i transportowe.

Podstawowym elementem systemu jest aplikacja mobilna pracująca na przenośnych komputerach (kolektorach danych), której głównym zadaniem jest ułatwienie realizacji zadań pracownikom w terenie.
Dzięki zoptymalizowanej synchronizacji danych z serwerem centralnym poprzez GPRS/EDGE, zapewniona jest możliwość łatwej i bezpiecznej wymiany danych z systemem centralnym. Dodatkowe wyposażenie przenośnych komputerów, takie jak czytnik kodów kreskowych, czy kamera CCD, pozwalają na elektroniczne gromadzenie danych i rejestrację zdarzeń (np. dokumentacja fotograficzna uszkodzonego towaru). System geolokalizacji GPS daje możliwość przypisania lokalizacji do miejsca wykonania zadania, a ekran dotykowy pozwala na potwierdzenie realizacji dyspozycji podpisem Klienta wprost na urządzeniu.

System oparty jest o gotową i sprawdzoną platformę, która każdorazowo jest konfigurowana według potrzeb Klienta i może być integrowana z dowolnym system informatycznym. Takie podejście zapewnia niezawodność i daje gwarancję pełnego dopasowania do potrzeb Klienta.

Login

Reset Your Password