• Logistyka i magazynowanie
 • Monitoring produkcji
 • Praca w terenie
 • Kontrola jakości

Logistyka i magazynowanie

Systemy wspierające obsługę procesów logistycznych i magazynowych pozwalają skutecznie nadzorować przepływ towaru od chwili jego przyjęcia do magazynu surowców lub półproduktów, poprzez obróbkę na produkcji, aż do momentu wydania z magazynu wyrobów gotowych.

 

Podstawowe korzyści:

 • automatyzacja procesów, minimalizacja pomyłek we wprowadzaniu danych – obniżenie kosztów realizacji usług, skrócenie czasu realizacji procesów, podniesienie jakości obsługi klientów
 • integralność przepływu materiałów i informacji – zgodność z systemem GS1 (EAN/UCC), możliwość śledzenia towarów w całym łańcuchu dostaw
 • zaawansowane raportowania, odzwierciedlenie zasobów w czasie rzeczywistym – ułatwienie planowania i optymalizacji pracy magazynu
 • kompleksowa obsługa obszarów logistyki – zarządzanie magazynem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, śledzenie przepływów pomiędzy magazynami i produkcją, śledzenie partii produkcyjnej

Kompleksowe rozwiązanie WMS lub inne, prostsze systemy logistyczne znajdujące się w ofercie IBCS Poland charakteryzują się elastycznością w zakresie przystosowania do wymagań Klienta oraz możliwością współpracy z przenośnymi komputerami pracującymi w oparciu o komunikację WLAN i technologie automatycznej identyfikacji (kody kreskowe lub RFiD). Wykorzystanie takich rozwiązań, jako integralnej części systemów logistycznych, umożliwia szybkie i bezbłędne rejestrowanie i przetwarzanie danych potrzebnych do realizacji operacji magazynowych w dowolnym miejscu.

 

Zastosowania

Podstawowe zadania realizowane przez systemy magazynowe to typowe operacje logistyczne takie, jak przyjęcie, wydanie, czy inwentaryzacja. Oprócz tych kluczowych funkcji, systemy logistyczne wspierają również newralgiczne dla produkcji procesy takie jak:

 • śledzenie partii produktów
 • zapewnienie ciągłości dostaw surowców i półproduktów na linię produkcyjną
 • optymalizacja procesów magazynowych i wykorzystania przestrzeni magazynowej
 • kompletacja dostaw w zakresie pełnych jednostek logistycznych, jak i zleceń drobnicowych

 

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Jednym z atutów naszych rozwiązań jest ich elastyczność i skalowalność. Można je dopasować do wymogów każdego rodzaju firmy niezależnie od branży, wielkości oraz typu realizowanych procesów.

W przypadku sektora produkcyjnego nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w magazynach surowców, półproduktów, jak i wyrobów gotowych, zorganizowanych w różnych formach składowania (rzędowe lub blokowe na regałach lub bezpośrednio na posadzce) i przechowywania towarów (palety, pryzmy, silosy).

Rozwiązania oferowane przez IBCS Poland posiadają wbudowane, zaawansowane mechanizmy raportowania oraz umożliwiają efektywne przechowywanie i archiwizowanie informacji o wszystkich zrealizowanych zadaniach powiązanych z konkretnymi jednostkami logistycznymi. Dostarczone dane pozwalają na śledzenie stanu magazynu w czasie rzeczywistym i ułatwiają podejmowanie decyzji przez kadrę zarządzającą. Rozbudowane raporty umożliwiają również śledzenie pochodzenia produktów w całym procesie produkcyjnym i logistycznym.

Nasz system WMS oferuje również zaawansowane metody optymalizacji, zarówno w zakresie wykorzystania przestrzeni magazynowej (optymalizacja sposobu składowania towaru), jak również w zakresie realizacji procesów. Przykładami takiego wsparcia jest optymalizacja tras podczas kompletacji, analiza ABC usprawniająca przepływy w magazynie, nadzorowanie przepływu produktów wg zasady FIFO, LIFO lub FEFO (First Expired First Out), itp.

Systemy WMS, jak i proste systemy logistyczny służące tylko do rejestracji procesów, mogą pracować samodzielnie, jednak aby w pełni wykorzystać ich możliwości konieczna jest współpraca z zewnętrznymi systemami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie, np. ERP (Enterprise Resource Planning), TMS (Transport Management System), MES (Manufacturing Execution System). W rezultacie takiej współpracy użytkownik otrzymuje kompleksowe rozwiązanie informatyczne do zarządzania wszystkim obszarami przedsiębiorstwa.

Wdrażane przez nas systemy logistyczne (np. WMS) charakteryzują się elastycznością i łatwością w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Możliwość zmiany i rozwoju systemu wraz z firmą gwarantuje ciągłość pracy i optymalizację kosztów inwestycji w IT.

Rozwiązania logistyczne oferowane przez IBCS Poland mogą współpracować z większością systemów ERP dostępnych na rynku, np.: SAP R/3, MFG-PRO, Forcom, Simple.ERP, Exact, E-nova, PROMIS S/4, MS Navision, MS Axapta, IFS Application.

Monitoring produkcji

Systemy automatycznej identyfikacji przeznaczone do monitoringu produkcji mają za zadanie usprawnienie procesu rejestracji poszczególnych etapów produkcyjnych. Ich głównym celem jest nadzorowanie przebiegu produkcji oraz śledzenie partii produkcyjnych na każdym etapie procesu.

 

Podstawowe korzyści:

 • informacja o przebiegu produkcji – śledzenie realizacji zleceń w czasie rzeczywistym, gromadzenie danych do optymalizacji i rozliczania produkcji oraz analizy wydajności w ramach poszczególnych faz produkcyjnych, bieżąca kontrola jakości i zachowanie wpływu na parametry jakościowe powstającego produktu
 • traceability – możliwość śledzenia towarów w całym łańcuchu logistycznym, zgodność z systemem GS1 (EAN/UCC), uporządkowanie systemu znakowania jednostek logistycznych
 • informacja o dostępności surowców i półproduktów – ograniczenie przestojów z powodu braku materiałów, poprawa jakości poprzez dostarczenie odpowiednich materiałów do produkcji w odpowiedniej ilości

Odpowiednie zarządzanie procesami produkcyjnymi jest konieczne, aby sprawnie spełniać trzy główne zadania, których realizacja jest niezbędna do odniesienia sukcesu przedsiębiorstwa:

 • zapewnienie jakości w procesach produkcyjnych – daje pewność, że Klient otrzyma produkt o założonej, gwarantowanej jakości
 • sprawne zarządzanie zleceniami produkcyjnymi – zapewnia, że produkt zostanie wyprodukowany i dostarczony we właściwym czasie
 • kontrola kosztów produkcji – daje możliwość kontrolowania i optymalizacji kosztów.

Skuteczna realizacja tych zadań nie jest możliwa bez precyzyjnego śledzenia i kontroli etapów procesów produkcyjnych. Niezbędne do tego są informacje dotyczące procesu produkcji o tym:

 • kto (pracownik/zmiana/brygada)
 • gdzie (zakład/stanowisko/gniazdo)
 • kiedy (data, godzina)
 • czym (maszyny, narzędzia)
 • z czego (surowce, półprodukty)
 • co (produkt/półprodukt)
 • jak (proces obróbki)
 • i w jakim czasie wyprodukował

Wiele z tych danych zbieranych jest częstokroć w postaci papierowej (karty pracy, przewodniki warsztatowe itp.). Wprowadzenie ich do systemu niesie z sobą ryzyko powstania błędów przy przepisywaniu, a przy tym obciąża czasowo pracowników. W niektórych gałęziach produkcji ilość danych, które powinny podlegać rejestracji jest tak duża, że praktycznie niemożliwe jest rejestrowanie ich ręcznie. Powstaje pytanie: czy możliwe jest szybkie i niezawodne rejestrowanie dużej ilości danych, połączenie ich w spójną całość i umożliwienie dalszej obróbki w celu zarządzania produkcją, kontrolowania jakości lub np. prowadzenia analiz? Czy możliwe jest wykorzystanie tych danych również w obszarach logistycznych, w celu zapewnienia poprawnej współpracy magazynów surowców (zapewnienie ciągłości dostaw na linię produkcyjną), czy magazynów wyrobów gotowych (planowanie produkcji, optymalizacja kosztów logistycznych) z produkcją?

W ofercie IBCS Poland znajdują się rozwiązania, które skutecznie pomagają rozwiązać wspomniane zagadnienia. Jest to wielomodułowa platforma ibcsDragon, której poszczególne elementy współpracują z urządzeniami automatycznej identyfikacji i automatyki przemysłowej (czujniki, sterowniki przemysłowe, układy testujące), w celu ułatwienia rejestracji wspomnianych wyżej informacji i przedstawienia ich w ustalonej formie dla pracowników decydujących o przebiegu procesu produkcyjnego.

 

Zastosowania

Monitorowanie produkcji

 • automatyczna, półautomatyczna lub ręczna rejestracja zdarzeń na produkcji
 • rejestracja i wizualizacja statusu zlecenia produkcyjnego
 • rejestracja etapów produkcji
 • gromadzenie danych z przebiegu procesu produkcyjnego
 • raportowanie podstawowych wskaźników (czasy pracy, czasy przestojów, stopień realizacji zlecenia) i wydajności

Oprócz monitorowania produkcji, platforma ibcsDragon dostarcza dodatkowe funkcje wspomagające zarządzanie produkcją. Są to moduły o wspomnianej niżej funkcjonalności:

Zasilanie produkcji

 • zapewnienie ciągłości dostaw materiałów na linię produkcyjną
 • wizualizacja zamówienia bezpośrednio w magazynie
 • generowanie dokumentów rozchodowych i powiązanie ich ze zleceniami
 • monitorowanie stopnia realizacji zamówienia

Obsługa dokumentów magazynowych

 • powiązanie operacji magazynowych ze zleceniami produkcyjnymi

Track&Trace

 • formowanie jednostek logistycznych (określenie składu palety)
 • ręczny i automatyczny wydruk etykiet logistycznych
 • raportowanie pochodzenia jednostki logistycznej

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Rozwiązania oferowane przez IBCS Poland przeznaczone są dla firm produkcyjnych, bez względu na branżę w jakiej funkcjonują. Mogą być szybko dostosowane do potrzeb Klienta i wdrażane etapowo w celu minimalizacji wpływu na bieżącą realizację procesów w przedsiębiorstwie.

System monitorowania produkcji odpowiadając za kompletność zbieranych danych może wymuszać wprowadzanie pewnych informacji na danym etapie procesu produkcji, jak również uzależniać faktyczne działanie systemu produkcyjnego od dynamicznych danych zbieranych w czasie rzeczywistym. Możliwa jest głęboka jego integracja z systemami automatyki przemysłowej, z dwukierunkowym przekazywaniem informacji. Z drugiej strony system śledzenia produkcji jest integrowany z systemami klasy ERP (Enterprise Resource Planning), MRP/MRP II (Material requirements / Manufacturing Resource Planning), czy WMS (Warehouse Management System). Dzięki swojej funkcjonalności zapewnia możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii (np. automatyczna identyfikacja) do rejestracji i nadzorowania procesów przedsiębiorstwie i rozszerzenia w ten sposób funkcjonalności systemów zarządzających.

Praca w terenie

Zadaniem systemów typu Field Services jest sprawne i efektywne zarządzanie pracą serwisantów lub ekip remontowych wykonujących zadania w terenie.

 

Podstawowe korzyści:

 • natychmiastowy dostęp do informacji dotyczących zleconych zadań – kontrola postępu w realizacji zleceń w czasie rzeczywistym, skrócenie czasu od wykonania zlecenia do wystawienia faktury i zapłaty za usługę,
 • elektroniczna rejestracja informacji – eliminacja błędów (np. nieprawidłowa część) poprzez zastosowanie technologii kodów kreskowych lub RFID, redukcja ilości dokumentów papierowych, możliwość łatwego tworzenia statystyk i analiz, pełna integracja z działającym w firmie systemem informatycznym.

Informacje na temat statusu aktualnie wykonywanych zadań, napływające „on-line” do systemu centralnego oraz możliwość natychmiastowego przesyłania w teren (na przenośne terminale) nowych zleceń, to podstawa efektywnego zarządzania ukierunkowanego na spełnienie oczekiwań klientów przy mniejszych kosztach i większej wydajności. Systemy Field Services umożliwiają dynamiczne zarządzanie czasem, sprzętem, częściami zamiennymi, a także kompetencjami pracowników. Dzięki zastosowaniu przenośnych komputerów dane w systemie mogą być rejestrowane elektronicznie i natychmiast przesyłane do centralnej bazy danych w celu dalszego przetwarzania.

 

Zastosowania

 • planowanie zadań na podstawie dostępności zasobów (czas pracy, kompetencje, narzędzia, itp.),
 • zlecanie zadań pracownikom mobilnym i śledzenie statusu ich realizacji (serwisanci, konserwatorzy, kontrolerzy, rewidenci, itp.),
 • generowanie dokumentów u Klienta (protokół odbioru, faktura),
 • informacja o dostępności części zamiennych,
 • fotograficzna dokumentacja zdarzeń,
 • ewidencja czasu pracy serwisantów, statystyki.

 

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Nasze rozwiązanie znajduje zastosowanie w każdej firmie posiadającej sieć pracowników terenowych, wykonujących zlecone prace kontrolne, naprawcze i konserwatorskie na rozproszonym obszarze.

Podstawowym elementem systemu jest aplikacja dyspozytorska. Daje ona możliwość bieżącej kontroli pracowników terenowych i planowanie im zadań/zleceń. Niemniej ważna aplikacja mobilna, zainstalowana na przenośnych komputerach, stanowi element komunikacji z pracownikiem. Jej głównym zadaniem jest przekazywanie zleconych zadań pracownikowi i rejestracja zdarzeń związanych z realizowanymi zleceniami.
Dzięki zoptymalizowanej synchronizacji danych z serwerem centralnym poprzez GPRS/EDGE, zapewniona jest możliwość łatwej i bezpiecznej wymiany danych z systemem centralnym, co znacząco ułatwia proces planowania. Dodatkowe wyposażenie przenośnych komputerów, takie jak czytnik kodów kreskowych, czy kamera CCD, pozwalają na elektroniczne gromadzenie danych i rejestrację zdarzeń (np. dokumentacja fotograficzna uszkodzonego towaru). System geolokalizacji GPS daje możliwość przypisania lokalizacji do miejsca wykonania zadania, a ekran dotykowy pozwala na potwierdzenie realizacji usługi podpisem Klienta wprost na urządzeniu.

System oparty jest o gotową i sprawdzoną platformę, która każdorazowo jest konfigurowana według potrzeb Klienta i może być integrowana z dowolnym system informatycznym. Takie podejście zapewnia niezawodność i daje gwarancję pełnego dopasowania do potrzeb Klienta.

icMobile to modułowa platforma nowoczesnych mobilnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie procesami biznesowymi, związanymi z koordynacją działań pracowników mobilnych.

W ramach usługi kontroli jakości oferujemy moduł icmInspector obejmujy kluczowe funkcjonalności związane z przeprowadzeniem kontroli, przeglądów i audytów.

 

Podstawowe korzyści:

 • eliminacja błędów, nadużyć oraz oszustw w procesie kontroli, poprzez wymuszanie tylko dopuszczalnych logicznie odpowiedzi,
 • skrócenie czasu analizy zbieranych danych o 100%, poprzez automatyczną ich analizę przez system centralny,
 • minimalizacja kosztów operacyjnych poprzez skrócenie czasu przygotowywania i dystrybucji materiałów oraz narzędzi,
 • podniesienie efektywności pracowników odpowiedzialnych za kontrole i audyty dzięki narzędziom szybkiego i bezbłędnego zbierania danych.

Więcej informacji nt. icmInsepctor TUTAJ

Login

Reset Your Password