• Logistyka i magazynowanie
 • Praca w terenie

Logistyka i magazynowanie

Systemy wspierające obsługę procesów logistycznych i magazynowych pozwalają skutecznie nadzorować przepływ towaru od chwili jego przyjęcia do magazynu, aż do momentu wydania.

 

Podstawowe korzyści:

 • automatyzacja procesów, minimalizacja pomyłek we wprowadzaniu danych – obniżenie kosztów realizacji usług, skrócenie czasu realizacji procesów, podniesienie jakości obsługi klientów
 • integralność przepływu materiałów i informacji – zgodność z systemem GS1 (EAN/UCC), możliwość śledzenia towarów w całym łańcuchu dostaw
 • zaawansowane raportowanie, odzwierciedlenie zasobów w czasie rzeczywistym – ułatwienie planowania i optymalizacji pracy magazynu
 • mechanizmy optymalizacji – skrócenie czasu realizacji procesów, lepsze wykorzystanie zasobów, większa przepustowość i terminowość realizacji
 • obsługa różnych klientów w wielu modelach magazynowania – wysoka elastyczność działania, kompleksowość usług

Kompleksowe rozwiązanie WMS lub inne, prostsze systemy logistyczne znajdujące się w ofercie IBCS Poland charakteryzują się elastycznością w zakresie przystosowania do wymagań Klienta oraz możliwością współpracy z przenośnymi komputerami pracującymi w oparciu o komunikację WLAN i technologie automatycznej identyfikacji (kody kreskowe lub RFiD). Wykorzystanie takich rozwiązań, jako integralnej części systemów logistycznych, umożliwia szybkie i bezbłędne rejestrowanie i przetwarzanie danych potrzebnych do realizacji operacji magazynowych w dowolnym miejscu.

 

Zastosowania

Podstawowa funkcjonalność realizowana przez systemy magazynowe, to obsługa typowych operacji logistycznych takich, jak:

 • przyjęcie
 • wydanie
 • przeładunek (crossdocking)
 • konfekcjonowanie (co-packing i co-manufacturing)
 • obsługa i przetwarzanie zwrotów (reverse logistics)
 • optymalizacja procesów i wykorzystania przestrzeni magazynowej
 • śledzenie produktów w łańcuchu dostaw
 • inwentaryzacja

 

Systemy logistyczne dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Jednym z atutów naszych rozwiązań jest ich elastyczność i skalowalność. Można je dopasować do wymogów każdego rodzaju firmy niezależnie od branży, wielkości oraz typu realizowanych procesów.

W przypadku sektora TSL, nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w magazynach przeładunkowych, magazynach wysokiego składowania, zorganizowanych w jednej lokalizacji, lub rozproszonych w oddziałach (lokalne przedstawicielstwa, huby przeładunkowe).

Rozwiązania oferowane przez IBCS Poland posiadają wbudowane, zaawansowane mechanizmy raportowania oraz umożliwiają efektywne przechowywanie i archiwizowanie informacji o wszystkich zrealizowanych zadaniach powiązanych z konkretnymi jednostkami logistycznymi. Dostarczone dane pozwalają na śledzenie stanu magazynu w czasie rzeczywistym i ułatwiają podejmowanie decyzji przez kadrę zarządzającą. Rozbudowane raporty umożliwiają również śledzenie pochodzenia produktów w całym procesie produkcyjnym i logistycznym.

Nasz system WMS oferuje również zaawansowane metody optymalizacji, zarówno w zakresie wykorzystania przestrzeni magazynowej (optymalizacja sposobu składowania towaru), jak również w zakresie realizacji procesów. Przykładami takiego wsparcia jest optymalizacja tras podczas kompletacji, analiza ABC usprawniająca przepływy w magazynie, nadzorowanie przepływu produktów wg zasady FIFO, LIFO lub FEFO (First Expired First Out), itp.

System WMS, jak i prosty system logistyczny służący tylko do rejestracji procesów, mogą pracować samodzielnie, jednak aby w pełni wykorzystać ich możliwości konieczna jest współpraca z zewnętrznymi systemami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie, np. ERP (Enterprise Resource Planning), TMS (Transport Management System), MES (Manufacturing Execution System). W rezultacie takiej współpracy użytkownik otrzymuje kompleksowe rozwiązanie informatyczne do zarządzania wszystkim obszarami przedsiębiorstwa.

Wdrażane przez nas systemy logistyczne (np. WMS) charakteryzują się elastycznością i łatwością w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa Możliwość zmiany i rozwoju systemu wraz z firmą gwarantuje ciągłość pracy i optymalizację kosztów inwestycji w IT.

Rozwiązania logistyczne oferowane przez IBCS Poland mogą współpracować z większością systemów ERP dostępnych na rynku, np.: SAP R/3, MFG-PRO, Forcom, Simple.ERP, Exact, E-nova, PROMIS S/4, MS Navision, MS Axapta, IFS Application.

Praca w terenie

Systemy zarządzania odbiorem i dostawą przesyłek mają za zadanie wspomaganie pracowników mobilnych firm z sektora TSL. Wraz z modułami planowania i przydzielania zadań, zapewniają pełną kontrolę nad miejscem, czasem i sposobem ich realizacji.

 

Podstawowe korzyści:

 • natychmiastowy dostęp do informacji o zleconych zadaniach,
 • współpraca z systemami geolokalizacji – możliwość śledzenia i monitorowania realizowanych przez pracowników zadań w czasie rzeczywistym,
 • szybka informacja zwrotna dotycząca zrealizowanych operacji – skrócenie czasu od wykonania zlecenia do wystawienia faktury i zapłaty za dostawę,
 • eliminacja błędnych dostaw poprzez zastosowanie technologii kodów kreskowych lub RFID,
 • optymalizacja czasu i kosztów dojazdu do Klienta,
 • redukcja ilości dokumentów papierowych,
 • możliwość łatwego tworzenia statystyk i analiz.

Mobilne systemy logistyczne (proof-of-delivery, track&trace) stanowią wraz z systemem zarządzania transportem (TMS) kompleksowe rozwiązania do zarządzania zleceniami spedycyjnymi w firmie logistycznej. Zastosowanie przenośnych komputerów wyposażonych w odpowiednią aplikację biznesową powala pracownikowi na szybki dostęp do informacji o zleceniach, elektroniczne gromadzenie informacji (klawiatura, ekran dotykowy, kody kreskowe i/lub RFID) i raportowanie zrealizowanych zadań oraz towarzyszących im zdarzeń w czasie rzeczywistym.

 

Zastosowania

 • obsługa przepływu zleceń transportowych i nadzorowanie statusu ich realizacji,
 • automatyzacja procesu załadunku i rozładunku – dzięki czytnikom kodów kreskowych lub RFID,
 • możliwość tworzenia dokumentacji fotograficznej uszkodzonych paczek,
 • jednoznaczne powiązanie przesyłki, kierowcy i środka transportu,
 • kontrola przeładunku pomiędzy pojazdami (np. w przypadku awarii),
 • elektroniczne potwierdzenie dyspozycji – podpis na ekranie, przypisanie czasu i miejsca (lokalizacja GPS) realizacji operacji.

 

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

System oferowany przez IBCS Poland może być dopasowany do potrzeb każdej firmy, która realizuje zadania odbioru lub dostarczenia różnego rodzaju przesyłek, towarów i jednostek logistycznych.

Podstawowym elementem systemu jest aplikacja mobilna pracująca na przenośnych komputerach (kolektorach danych), której głównym zadaniem jest ułatwienie realizacji zadań pracownikom w terenie.
Dzięki zoptymalizowanej synchronizacji danych z serwerem centralnym poprzez GPRS/EDGE, zapewniona jest możliwość łatwej i bezpiecznej wymiany danych z systemem centralnym. Dodatkowe wyposażenie przenośnych komputerów, takie jak czytnik kodów kreskowych, czy kamera CCD, pozwalają na elektroniczne gromadzenie danych i rejestrację zdarzeń (np. dokumentacja fotograficzna uszkodzonego towaru). System geolokalizacji GPS daje możliwość przypisania lokalizacji do miejsca wykonania zadania, a ekran dotykowy pozwala na potwierdzenie realizacji dyspozycji podpisem Klienta wprost na urządzeniu.

System oparty jest o gotową i sprawdzoną platformę, która każdorazowo jest konfigurowana według potrzeb Klienta i może być integrowana z dowolnym system informatycznym. Takie podejście zapewnia niezawodność i daje gwarancję pełnego dopasowania do potrzeb Klienta.

Login

Reset Your Password