Dyrektywa TPD – system śledzenia wyrobów tytoniowych

Czym jest dyrektywa TPD?

Zgodnie z dyrektywą unijną TPD, regulującą identyfikowalność wyrobów tytoniowych, od 19 maja 2019 r. wszystkie firmy w łańcuchu dostaw tych produktów będą zobowiązane do stosowania w swoich wyrobach zabezpieczeń i rozwiązań systemowych, zapewniających pełną identyfikowalność w całym procesie.

Co reguluje ustawa tytoniowa?

Zgodnie z rozporządzeniem TPD, każde opakowanie wyrobu tytoniowego na rynku unijnym będzie oznaczone odpornym na ingerencję zabezpieczeniem, które umożliwi łatwą identyfikację źródła pochodzenia tego wyrobu.

Objęte systemem TPD wyroby tytoniowe będą oznaczone kodem dwuwymiarowym (DotCode lub kod DataMatrix) umieszczonym na każdym jednostkowym opakowaniu. Dane zawarte w kodzie 2D obejmą unikatowy numer seryjny, identyfikator miejsca i czasu produkcji.

oznakowanie wyrobów tytoniowych

Ustawa tytoniowa obejmie wszystkich uczestników łańcucha dostaw, tworząc system identyfikowalności. Regulacje dyrektywy służyć będą przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych.

System identyfikowalności zakłada:

  1. oznaczenie identyfikatorem wszystkich opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych,
  2. objęcie działaniem systemu wszystkich uczestników łańcucha dostaw oraz konieczność raportowania o określonych etapach w całym procesie,
  3. udostępnienie organom lokalnym i unijnym raportów o wszelkich etapach określonych przez  przepisy dyrektywy TPD.

Jak działa system identyfikacji wyrobów tytoniowych?

system identyfikacji papierosów

IBCS Poland, jako wiodący integrator rozwiązań IT opartych o technologię automatycznej identyfikacji, zapewnia wdrożenia rozwiązania, które spełnia normy dyrektywy unijnej TPD, zarówno w firmach dystrybucyjnych jak i handlowych.

Udostępnij ten artykuł