Hotspot WLAN

Hotspot to usługa oferowana przez profesjonalne urządzenia nadawcze sieci WiFi, pozwalająca na podłączenie bezprzewodowych urządzeń wyposażonych w karty do łączności bezprzewodowej z Internetem, dostępna najczęściej w miejscach publicznych. Funkcjonalność hotspota można wykorzystać w warunkach profesjonalnie działającej firmy czy instytucji mającej określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostępu do swoich zasobów. Bazując na doświadczeniu współpracy z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami możemy wyróżnić dwa modele tego typu usług spotykane na rynku:

  • profesjonalny hotspot z pełną kontrolą użytkowników, zakresem ich dostępu, regulacją przepustowości oraz pełną wiedzą kto, kiedy i z jakich zasobów korzystał,
  • zwykły punkt dostępowy sieci WiFi umieszczony najczęściej w salce konferencyjnej, użytkownicy łączą się do zasobów poprzez podanie klucza szyfrującego transmisję, ale bez kontroli przydzielonych zasobów.

Często dbamy o odpowiednie zabezpieczenie sieci WiFi pracującej w obrębie magazynu czy produkcji, ale już nie zawsze tej pracującej w biurze czy sali konferencyjnej. Z reguły jest tam zainstalowany punkt dostępowy o dużo mniejszych możliwościach konfiguracyjnych, a tym samym mniejszym poziomie bezpieczeństwa dla organizacji.

IBCS Poland oferuje usługę zaprojektowania, dostarczenia i skonfigurowania profesjonalnego dostępu bezprzewodowego dla pracowników i gości w oparciu o wybrane scenariusze:

  • kontroler i punkty dostępowe – w przypadku objęcia zasięgiem obszaru wymagającego instalacji większej liczby radiowych punktów dostępowych lub oddziałów firmy. W oddziałach zdalnych instalujemy autonomiczne punkty dostępowe i na jednym z punktów konfigurujemy kontroler domeny. Całość ruchu (łącznie z oddziałami) jest zarządzana i kontrolowana centralnie z kontrolera. To rozwiązanie może być uzupełnieniem istniejącej już infrastruktury WLAN o usługi hotspota, zrealizowanym bardzo niewielkim nakładem środków, bez utraty centralnego zarzadzania nad całością sieci WLAN. W przypadkach szczególnych możemy również zainstalować urządzania nadawcze z sensorami oraz oprogramowanie ADSP do monitorowania prób niepożądanych podłączeń do sieci WLAN,
  • wirtualny kontroler i autonomiczne punkty dostępowe – w przypadku objęcia zasięgiem obszaru wymagającego instalację większej liczby radiowych punktów dostępowych (dwa i więcej), nie przewidujemy zastosowania kontrolera sprzętowego oraz zakładamy stosunkowo mały ruch w tym obszarze. To rozwiązanie może być uzupełnieniem istniejącej infrastruktury WLAN lub stanowić instalację niezależną, dającą nowe możliwości dla użytkowników i gości odwiedzających firmę,
  • autonomiczny punkt dostępowy – w przypadku objęcia zasięgiem niewielkiego obszaru (najczęściej salka konferencyjna lub wydzielony obszar dla gości). To rozwiązanie również może być uzupełnieniem istniejącej infrastruktury lub samodzielną instalacją porządkującą zasady dostępu do Internetu i zasobów firmowych.