IBCS Poland dołączył do Tangle Universe Project wraz z rozwiązaniem ibcsTracker

IBCS Poland dołączył do Tangle Universe Project wraz z rozwiązaniem ibcsTracker

Projekt Tangle Universe został uruchomiony przez publiczną niezależną grupę IOTA, której celem jest rozwój technologii IOTA i Tangle. Ma on na celu zapewnienie przejrzystości w obszarach usług, projektów i osób wspierających. Jest to projekt bazy danych, który ma ułatwić wyszukiwanie odpowiednich usług. Celem jest dalsze rozpowszechnianie technologii IOTA i Tangle, a także wskazywanie nowo przybyłym oraz firmom ważnych usług, projektów i punktów kontaktowych w przypadku pytań.

W przyszłości projekt Tangle Universe chce zgromadzić ludzi, projekty, aplikacje, a przede wszystkim pomysły ze środowiska IOTA i Tangle z potencjalnymi użytkownikami aplikacji. Celem jest opracowanie nowych pomysłów specjalnie dla poszczególnych aplikacji. Koncepcja jest zasadniczo podobne do stałych targów w obszarze DLT, IOTA i Tangle, gdzie „wystawcy” są partnerami Tangle Universe a pomysły są rozwijane.

Więcej na https://tangleuniverse.publiciota.com/

Tangle Universe Project

Udostępnij ten artykuł