icmSerwisant – Mobilny Serwisant

zarządzanie pracą serwisantów terenowych - icmSerwisanticMobile to platforma nowoczesnych mobilnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie procesami biznesowymi, związanymi z koordynacją działań pracowników terenowych.

Moduł icmSerwisant obejmuje kluczowe funkcjonalności związane z procesami przyjmowania i dystrybuowania zgłoszeń naprawy, ewidencji części i materiałów oraz monitoringu statusów zleceń. Mobilny Serwisant jest systemem klasy CMMS (Computerized Maintenance Management System).

Czy wiesz, że...

Zgodnie z raportem „2014 AT&T Small Business Technology Poll” fakt wykorzystywania aplikacji mobilnych w prowadzonej działalności pozwala rocznie oszczędzić 599,5 mln godzin pracy. Przeliczając to na pieniądze otrzymujemy kwotę 15,6 mld USD oszczędności. (Badania prowadzono na małych i średnich firmach w USA. Źródło: computerworld.pl)

Korzyści:

 • szybki zwrot z inwestycji dzięki wzrostowi efektywności pracy i eliminacji pomyłek oraz błędów,
 • skuteczne zarządzanie pracą rozproszonej grupy ludzi, optymalizacja kosztów ich działania
 • dostęp online pracowników terenowych do danych z systemów ERP/CRM/HelpDesk w centrali firmy, podejmowanie decyzji na podstawie najbardziej aktualnych informacji
 • skrócenie czasu wykonania procesu naprawy, skrócenie czasu obsługi Klienta, skrócenie czasu przestoju
 • zminimalizowanie błędów w procesie naprawy, lokalizacji przedmiotu naprawy
 • optymalizacja kosztów magazynu części zamiennych
 • kontrola czasu pracy pracowników terenowych, dostęp w czasie rzeczywistym do statusu wykonywanych przez nich prac i zadań w terenie, śledzenie pozycji GPS wykonywanych procesów oraz pozycji pobytu pracownika
 • szeroki zakres raportów i analiz z możliwością ich personalizacji
 • możliwość integracji z różnymi systemami zewnętrznymi działającymi w centrali firmy w tym z systemami mapowymi

Funkcjonalności systemu wsparcia serwisantów terenowych:

 • przyjmowanie zgłoszeń awarii, usterek, zleceń naprawy
 • planowanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych
 • przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom oraz grupom pracowników
 • kontrola stanu magazynowego części (raporty stanu, nadwyżki)
 • kontrola poprawności wydań i zużycia części (zastosowanie kodów kreskowych)
 • fotograficzna dokumentacja procesu (wykonania zadania, błędów, uszkodzeń)
 • rejestracja geopozycji wykonania procesu lub zadania
 • monitoring czasu realizacji zadań
 • karta klienta - dostęp do wszelkich informacji o kliencie wymaganych dla poprawnego i sprawnego wykonania procesu
 • raportowanie - analizy i raporty tworzone indywidualnie pod potrzeby projektu

Możliwości parametryzacji rozwiązania icmSerwisant:

 • scenariusze działania,
 • dane przetwarzane na urządzeniu mobilnym niezależnie od danych w centralnej bazie danych,
 • widoki i pola formularzy,
 • ilość i umiejscowienie elementów (funkcjonalności) systemu,
 • dostęp do funkcjonalności na bazie uprawnień,
 • personalizacja danych dla użytkownika i/lub urządzenia,
 • personalizacja wizualizacji danych według standardów firm.
architektura systemu icmMobile

Architektura:

System składa się z części serwerowej oraz mobilnej, pracującej na terminalach mobilnych, tabletach lub telefonach. Część serwerowa obejmuje serwer komunikacyjny, serwer bazy danych oraz serwer wymiany danych zewnętrznych automatyzujący komunikację i wymianę z systemami zewnętrznymi. Synchronizacja danych pomiędzy terminalami pracowników terenowych a serwerem komunikacyjnym opiera się na specjalnie zoptymalizowanym protokole, który doskonale sprawdza się dla łączy o niskiej przepustowości jak np. GPRS. Platforma, na bazie której zbudowano system, jest każdorazowo konfigurowana według wymagań Klienta i może być integrowana z dowolnym zewnętrznym środowiskiem informatycznym. Takie podejście zapewnia niezawodność, elastyczność i gwarancję pełnego dopasowania do potrzeb Klienta.

Platforma:

 • aplikacja mobilna:
  - komputer przenośny – Android 4.0 i wyżej, WinCE 5.0 i wyżej, WM6.1 i wyżej, 64 MB
  - RAM, wyposażony w komunikację WWAN (GPRS/EDGE/3G), WLAN
 • serwer centralny:
  - system operacyjny: WinServ2003, 2GB RAM, 80 GB HDD
  - baza danych: MS SQL Server 2005
  - inne: serwer IIS, .Net Framework 2.0

Dowiedz się więcej o usprawnieniu zarządzania zgłoszeniami napraw w terenie!

Zadzwoń albo napisz

Dariusz Mółka – Product Manager Systemy Mobilne

Udostępnij ten artykuł