Instalacja i integracja aplikacji

  • testowe uruchomienie systemu,
  • wdrożenie pilotażowe - testy przedwdrożeniowe wersji dedykowanej dla Klienta,
  • weryfikację scenariuszy użycia,
  • wdrożenie systemu.

Usługi wdrożeniowe obejmują:

  • konfigurację i instalację aplikacji oraz środowiska pracy systemu (systemy operacyjne, bazy danych, serwisy komunikacyjne, oprogramowanie klienckie),
  • stabilizację środowiska (definicja kartotek, struktury magazynów, kont użytkowników),
  • pobranie i wypełnienie słowników danymi,
  • migrację danych z innych systemów.