Jakie korzyści może przynieść odpowiednia drukarka etykiet?

Informacje i dokumentacja to obecnie podstawowe elementy składowe wszystkich towarów, jakie są produkowane i przesyłane przez producentów. Wytwarzanie kart zadań, identyfikatorów podzespołów oraz etykiet produktów, które będą przenosiły wymagane informacje, to coraz ważniejsza kwestia. Do czasu uproszczenia tego procesu przez zastosowanie odpowiedniej drukarki i nośnika producenci generują niepotrzebne koszty oraz obniżają wydajność przy każdym produkcie. Chociaż produkcja jest często zautomatyzowana, wytwarzanie wymaganej dokumentacji często nie jest zoptymalizowane.

W poniższym opracowaniu specjaliści z Honeywell wyjaśniają:

  • w jaki sposób procesy produkcyjne mogą zostać usprawnione przy użyciu drukowanych etykiet oraz kart zadań,
  • dlaczego współużytkowanie drukarki ogólnego przeznaczenia do zadań biurowych i wydruków produkcyjnych jest rozwiązaniem niewydajnym,
  • w jaki sposób wyspecjalizowana drukarka termiczna może ograniczyć koszty i ilość błędów.