Maksymalna wydajność

Zarządzanie cyklem dystrybucyjnym realizowane jest przez konkretne zadania logistyczne. Dążenie do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usług jest realizowane dzięki dotrzymywanym terminom oraz dostarczaniu kompletnych, nieuszkodzonych towarów. Z kolei dążenie do minimalizacji kosztów jest realizowane poprzez ograniczanie wielkości zapasów, a także pełne wykorzystanie posiadanych zasobów – tak powierzchni magazynowych, jak i pracowników. Te zadania dobitnie podkreślają, że na skuteczne zarządzanie procesami logistycznymi składa się wiele różnych sfer związanych z poszczególnymi zadaniami. Reasumując, w celu osiągania coraz lepszych efektów ekonomiczno-jakościowych konieczne jest wdrażanie automatyzacji procesów, która pozwoli zwiększyć produktywność i wyeliminować błędy.

VoiceDirect ERP, czyli produktywność na najwyższym poziomie

Vocollect VoiceDirect ERP znacząco ulepsza standardy SAP’a oraz w sposób maksymalny wykorzystuje SAP NetWeaver Landscape, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie komend głosowych w przypadku modułów magazynowych SAP-WM i EWM. Prócz tego, rozwiązanie umożliwia wykorzystanie ekranów SAP Mobile Data Entry do konkretnych zadań – Wyboru, Odkładania i Spisu Towarów. Dzięki temu narzędziu głosowemu zarządzanie cyklem magazynowym staje się o wiele wydajniejsze – narzędzie pozwala, dzięki poprawie produktywności i zwiększeniu dokładności, osiągnąć wzrost do 5% w skali roku.

Zobacz na żywo jak działa system głosowy w magazynie FFiL Śnieżka SA!
Zapraszamy na pokaz już 12 września 2019 r. Szczegóły na http://systemyglosowe.pl/

Udostępnij ten artykuł