Montaż i konfiguracja urządzeń

  • weryfikacja jakości urządzeń przed ich instalacją
  • montaż urządzeń w ich docelowym miejscu pracy wraz z niezbędną infrastrukturą
  • przygotowanie pakietów konfiguracyjnych dla instalowanych urządzeń (w zakresie komunikacji i sposobu pracy urządzeń)
  • instalacja i konfiguracja aplikacji biznesowych
  • konfiguracja infrastruktury komunikacyjnej i jej optymalizacja w celu uzyskania wymaganych parametrów pracy
  • konfiguracja i uruchomienie zabezpieczeń sieci
  • instalacja i konfiguracja narzędzi administracyjnych i monitorujących
  • zapewnienie bezpiecznej pracy urządzeń poprzez instalacje odpowiednich elementów ochronnych