NiceLabel Label Management System

Rozwiązanie NiceLabel Label Management System (LMS) umożliwia centralną standaryzację całego procesu drukowania etykiet. Zawiera wszystkie elementy potrzebne do przekształcenia procesów etykietowania.

Nie wiesz, które rozwiązanie wybrać?
Powiedz nam, wypełniając ankietę, jakie są Twoje wymagania w zakresie etykietowania, a my dobierzemy Ci produkt, który najlepiej pasuje do Twojego środowiska i budżetu.

W skład oprogramowania NiceLabel

Label Management System wchodzi projektant etykiet, konstruktor aplikacji, system zarządzania dokumentacją, system drukowania w sieci (do drukowania ręcznego), zintegrowany system drukowania, środowisko pozaprodukcyjne oraz system zmian i transferu. System jest skalowalny w zakresie od pięciu do kilku tysięcy użytkowników. Może również zostać rozbudowany i obejmować lokalizacje zdalne, dostawców i współpracujących producentów.

Projektowanie etykiet

Praca z projektantem etykiet jest podobna do obsługi programu Microsoft Word. Oznacza to możliwość szybkiego projektowania profesjonalnych etykiet przez użytkowników nieposiadających zaawansowanej wiedzy informatycznej i kwalifikacji w zakresie kodów kreskowych oraz projektowania. Można skorzystać z gotowych szablonów etykiet albo w ciągu kilku minut utworzyć własny szablon bez konieczności kodowania i bez dodatkowych szkoleń. Szablony etykiet NiceLabel są uniwersalne. Ten sam szablon może być używany z dowolnymi markami i modelami drukarek etykiet, w tym również z drukarkami o różnych wartościach rozdzielczości.

NiceLabel Designer

Zarządzanie dokumentacją

NiceLabel Document Management System (DMS) jest działającą w przeglądarce aplikacją HTML, która zapisuje całą dokumentację i konfigurację etykiet w centralnej bazie danych. To coś w rodzaju platformy Microsoft SharePoint do etykietowania, która umożliwia intuicyjne i łatwe centralne zarządzanie wszystkimi fazami procesu etykietowania oraz ich monitorowaniem.

Drukowanie ręczne

System drukowania w sieci pozwala natychmiast wdrożyć standardowy proces drukowania etykiet we wszystkich działach, zakładach i lokalizacjach — nawet u kontrahentów. Nowy system obniża koszty IT, ponieważ nie ma potrzeby wdrażania aplikacji drukujących dla każdej stacji roboczej w każdej lokalizacji drukowania. System drukowania w sieci to jedyne rozwiązanie tego typu wykorzystujące metodę przetwarzania i zarządzania drukarkami po stronie klienta. Zamiast generowania strumieni danych wydruków oraz podglądów na serwerze zdalnym, co może być czasochłonne ze względu na opóźnienia i natężenie ruchu sieciowego, przetwarzanie po stronie klienta pozwala uzyskać te same dane wynikowe za pomocą lokalnego komputera. Zarządzanie drukarkami po stronie klienta umożliwia użytkownikom lokalnym korzystanie z dowolnych sterowników drukarek systemu Microsoft Windows (w tym tych, które nie są obsługiwane przez serwer) oraz lokalne kontrolowanie ustawień.

Zintegrowane drukowanie

System NiceLabel LMS zaspokaja potrzeby integracyjne firm każdej wielkości, zapewniając łączność na najwyższym poziomie z każdą aplikacją i dowolnymi danymi źródłowymi za pośrednictwem usług internetowych, integracji opartej na zdarzeniach oraz certyfikowanych gotowych rozwiązań integracji z aplikacjami SAP, Oracle i Microsoft oraz wieloma innymi wiodącymi aplikacjami MES, ERP i WMS.

System integracji obejmuje łączniki danych (wyzwalacze), wyodrębnianie i przekształcanie danych (filtry), reguły biznesowe i przepływy pracy (akcje) oraz serwer wydruku w ramach jednej usługi. Wszystkie transakcje i operacje przetwarzania danych odbywają się w jednym obszarze pamięci. Przetwarzanie w pamięci jest 100 razy szybsze niż przetwarzanie opierające się na transmisji danych pomiędzy aplikacjami i serwerami. Oprócz tego uniwersalna architektura skraca czas przestojów i ułatwia prace serwisowe.

NiceLabel LMS zintegrowane drukowanie

71 żądań drukowania na sekundę

Jedna z firm z branży handlu detalicznego wydrukowała 1 milion etykiet na Czarny piątek w 3 godziny i 55 minut. Udało się jej obsłużyć średnio 71 żądań wydruku w ciągu sekundy. Oznacza to 4255 żądań na minutę i 255 300 żądań na godzinę.
Przy operacji tej skali wydajność i niezawodność pełnią kluczową rolę, a każdy przestój wiąże się z wielomilionowymi stratami.

Opcje wdrożenia Label Management System

SaaS

Label Cloud to wersja systemu zarządzania etykietami udostępniana w chmurze publicznej. Obsługuje wielodostęp i jest hostowana w chmurze Microsoft Azure. To usługa w postaci gotowego rozwiązania, które nie wymaga infrastruktury IT, instalacji ani wsparcia IT.

Bezterminowo

LMS Enterprise i LMS Pro to obsługiwane na miejscu wersje systemu NiceLabel do zarządzania etykietami, które są hostowane w ramach własnej infrastruktury IT.