Dołącz do nas!

Praca

IBCS Poland to dynamicznie rozwijająca się firma, dlatego też cały czas poszukujemy nowych osób.
Szczególnie zależy nam na kandydatach posiadających podobne cechy i ceniących te same wartości, które łączą wszystkich naszych pracowników.

Jeżeli potwierdzasz i w pełni zgadzasz się z poniższymi sformułowaniami:

 • Jestem energiczny/a i we wszystkich swoich działaniach przejawiam inicjatywę.
 • Mam nieustającą chęć kształcenia, rozwijania się.
 • Potrafię rozwiązywać problemy i myślę kreatywnie.
 • Mam zdolności organizacyjne.
 • Mam zdolność motywacji innych do pracy.
 • Posiadam silne cechy charakteru i uznaję wartości uniwersalne, takie jak uczciwość, szczerość, lojalność, zdolność do poświęceń dla innych.
 • Jestem uważany/a za osobę o wysokiej kulturze osobistej i o pogodnym sposobie bycia.

To zapraszamy Cię do kontaktu. Napisz do nas na praca@ibcs.pl. Pracując u nas będziesz miał/a wiele okazji do sprawdzenia, czy to co o sobie myślisz jest prawdą, całej reszty spraw nauczymy Cię sami.

Oferujemy:

 • pracę w młodym zespole,
 • możliwości zdobycia i poszerzenia wiedzy (szkolenia, kursy językowe itp.),
 • liczne kontakty z kolegami z zagranicy w ramach IBCS Group,
 • ścieżkę kariery,
 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy.

Warunkiem koniecznym współpracy z nami jest posiadanie wyższego wykształcenia (również licencjat) oraz dobrej znajomości języka angielskiego. Dodatkowym atutem będzie Twoje doświadczenie zawodowe, zwłaszcza gdy:

 • w przeszłości realizowałeś/aś podobne zadania jak pracownicy IBCS Poland,
 • masz doświadczenia szczególnie poszukiwane przez IBCS Poland – rozumiesz procesy biznesowe w zakresie logistyki u naszych Klientów z sektorów: produkcji, transportu, handlu i dystrybucji.

Proponujemy stanowiska w działach: sprzedaży, informatycznym i technicznym. Nie wykluczamy współpracy w tzw. home office.

Zarząd IBCS Poland

Obecnie poszukujemy

 • Analityk oprogramowania - Nowy Sącz
 • Key Account Manager - Warszawa
 • Konsultant techniczny/ serwisant - Nowy Sącz
 • Konsultant techniczny - Warszawa
 • Key Account Manager - Nowy Sącz
Zadania:
 • zbieranie i analiza wymagań biznesowych i potrzeb klienta,
 • tworzenie dokumentacji projektowej,
 • wsparcie techniczne i merytoryczne klientów,
 • udział w spotkaniach handlowych jako konsultant techniczny,
 • uczestnictwo i prowadzenie wizyt referencyjnych,
 • koordynacja projektów,
 • współpraca z programistami i wdrożeniowcami przy tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań.
Oczekujemy:
 • zdolności analitycznego myślenia i doświadczenia w tworzeniu dokumentacji projektowej,
 • wyższego wykształcenia,
 • wysokich zdolności interpersonalnych,
 • kreatywności w rozwiązywaniu problemów,
 • doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • umiejętności w prowadzeniu szkoleń i prezentacji,
 • znajomości języka angielskiego pozwalającej na czytanie i pisanie dokumentacji technicznej,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
 • gotowości do wyjazdów na terenie Polski (prawo jazdy kat. B).
Dodatkowe atuty:
 • wiedza na temat procesów logistycznych i/lub produkcyjnych.
Oferujemy:
 • atrakcyjną pracę w strukturach nowoczesnej firmy,
 • wynagrodzenie ściśle powiązane z osiąganymi wynikami,
 • współpracę z doświadczonymi specjalistami i możliwość korzystania z ich wiedzy i doświadczenia,
 • możliwość rozwoju i szkoleń zawodowych,
 • laptop, telefon komórkowy,
 • dostępność samochodów służbowych,
 • możliwość korzystania z karty Benefit MultiSport,
 • ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach.

CV (wyłącznie w formacie pdf) należy kierować na adres praca@ibcs.pl wpisując w temacie maila „Analityk oprogramowania – Nowy Sącz”. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia CV jest umieszczenie w nim poniższej klauzuli. Brak poniższego zapisu w CV, jest równoznaczne z brakiem akceptacji na przetwarzanie danych osobowych, co wiąże się z wycofaniem CV z procesu rekrutacji.

„Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest IBCS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Piłsudskiego 46 , 33-300 Nowy Sącz, KRS 0000030677, NIP 734-26-20-761, numerze REGON 491899419, moich danych osobowych w zakresie ujętym w CV, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ANALITYK OPROGRAMOWANIA – NOWY SĄCZ.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 w/w Rozporządzenia.”

Zadania:
 • prowadzenie sprzedaży produktów i usług z oferty IBCS Poland,
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
 • opieka, doradztwo, wspomaganie klientów w ich projektach,
 • zarządzanie projektami handlowymi w trakcie i po sprzedaży, prowadzenie negocjacji,
 • tworzenie i realizacja operacyjnego planu działania w skali roku zawierającego plany sprzedaży i działania marketingowe,
 • raportowanie w zakresie bieżących realizacji, prognozy sprzedaży, aktywności handlowej.
Oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego lub licencjat - preferowane ekonomiczne lub techniczne,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację werbalną,
 • wiedzy z zakresu zagadnień IT i technik sprzedaży,
 • doświadczenia i udokumentowania sprzedaży w obszarze B2B,
 • doświadczenia popartego praktyką pracy w obszarze logistyki magazynowej /produkcyjnej/ dystrybucyjnej/ logistyki transportu,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • sukcesów w prowadzeniu negocjacji handlowych i realizacji kontraktów,
 • dynamizmu w działaniu, kreatywności i zorientowania na osiąganie celów,
 • doświadczenia w prowadzeniu prezentacji,
 • praktycznego doświadczenia z zakresu auto ID / data capture,
 • rozwiniętych zdolności interpersonalnych i personalnych,
 • gotowości do częstych wyjazdów służbowych,
 • prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • atrakcyjną pracę w strukturach nowoczesnej firmy,
 • wynagrodzenie ściśle powiązane z osiąganymi wynikami,
 • współpracę z doświadczonymi specjalistami i możliwość korzystania z ich wiedzy i doświadczenia,
 • możliwość rozwoju i szkoleń zawodowych,
 • laptop, telefon komórkowy,
 • dostępność samochodów służbowych,
 • możliwość korzystania z karty Benefit MultiSport,
 • ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach.

CV (wyłącznie w formacie pdf) należy kierować na adres praca@ibcs.pl wpisując w temacie maila „Key Account Manager – Warszawa”. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia CV jest umieszczenie w nim poniższej klauzuli. Brak poniższego zapisu w CV, jest równoznaczne z brakiem akceptacji na przetwarzanie danych osobowych, co wiąże się z wycofaniem CV z procesu rekrutacji.

„Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest IBCS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Piłsudskiego 46 , 33-300 Nowy Sącz, KRS 0000030677, NIP 734-26-20-761, numerze REGON 491899419, moich danych osobowych w zakresie ujętym w CV, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Key Account Manager – Warszawa.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 w/w Rozporządzenia.”

Zadania:
 • naprawy i konfigurowanie urządzeń,
 • kosztorysowanie napraw urządzeń,
 • wykonywanie testów po naprawczych,
 • tworzenie i udoskonalanie procedur testujących,
 • rejestracja czynności naprawczych oraz czasu realizacji napraw,
 • udzielanie pomocy technicznej klientom i podwykonawcom,
 • podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę jakości wykonywanych usług naprawczych oraz wsparcia technicznego,
 • współpracę z zespołem wdrożeniowym w zakresie projektów i budowy infrastruktury technicznej.
Oczekujemy:
 • wykształcenia minimum średniego o profilu radiokomunikacyjnym, elektronicznym lub pokrewnym,
 • doświadczenia zawodowego minimum 2 letniego, związanego z naprawami obsługą techniczną urządzeń elektronicznych,
 • profesjonalnego i proceduralnego podejścia do realizowanych napraw i wsparcia technicznego dla urządzeń,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i rozumienia dokumentacji technicznej,
 • umiejętności szybkiego przyswajania wiedzy i rozwiązywania złożonych problemów,
 • gotowość do wyjazdów naprawczych, wdrożeniowych i konsultacyjno-technicznych u klienta,
 • inicjatywy, odpowiedzialności i umiejętności pracy zespołowej,
 • prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • atrakcyjną pracę w strukturach nowoczesnej firmy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • współpracę z doświadczonymi specjalistami i możliwość korzystania z ich wiedzy i doświadczenia,
 • możliwość rozwoju i szkoleń zawodowych,
 • laptop, telefon komórkowy,
 • dostępność samochodów służbowych,
 • możliwość korzystania z karty Benefit MultiSport,
 • ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach.

CV (wyłącznie w formacie pdf) należy kierować na adres praca@ibcs.pl wpisując w temacie maila „Konsultant Techniczny/ Serwisant – Nowy Sącz”. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia CV jest umieszczenie w nim poniższej klauzuli. Brak poniższego zapisu w CV, jest równoznaczne z brakiem akceptacji na przetwarzanie danych osobowych, co wiąże się z wycofaniem CV z procesu rekrutacji.

„Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest IBCS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Piłsudskiego 46 , 33-300 Nowy Sącz, KRS 0000030677, NIP 734-26-20-761, numerze REGON 491899419, moich danych osobowych w zakresie ujętym w CV, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Konsultant techniczny/ serwisant – Nowy Sącz.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 w/w Rozporządzenia.”

Zadania:
 • realizacja wdrożeń w ramach prowadzonych przez IBCS Poland projektów poprzez:
  - konfigurację urządzeń WLAN, terminali mobilnych, drukarek kodów kreskowych,
  - instalację i uruchamianie urządzeń w lokalizacjach klientów,
  - szkolenia dla administratorów i użytkowników,
  - wykonywanie dokumentacji powykonawczych,
  - wykonywanie projektów sieci WLAN,
  - realizacją serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostarczanych urządzeń,
 • realizacja wsparcia technicznego klientów poprzez:
  - wsparcie klientów w ramach realizowanych przez IBCS Poland projektów,
  - uczestnictwo w dyżurach pomocy technicznej dla klientów IBCS Poland,
  - testowanie nowych produktów i rozwiązań przygotowywanych przez IBCS Poland,
  - wspieranie Inżyniera Sprzedaży w propozycjach rozwiązań technicznych dla klientów, przygotowywanie ich opisów technicznych.
Oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego technicznego (informatyka, elektronika, elektrotechnika, automatyka lub pokrewne),
 • ugruntowanej wiedzy z zakresu rozwiązań IT, znajomości technologii wykorzystywanych w sieciach LAN/WLAN,
 • dyspozycyjności do częstych podróży służbowych,
 • profesjonalizmy, zorientowania na jakość i satysfakcję klienta, pozytywnego nastawienia i proaktywności,
 • dokładności i umiejętności analitycznych, rozwiązywania problemów, radzenia sobie z wieloma obowiązkami,
 • zdolności do pracy zespołowej,
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
 • braku przeciwwskazań do pracy na wysokości (powyżej 3m),
 • prawo jazdy kat. B.
Dodatkowe atuty:
 • posiadanie certyfikatów potwierdzających zakres posiadanej wiedzy,
 • znajomość produktów sieciowych i urządzeń mobilnych Zebra Technologies, Datalogic, Cisco, Extreme Networks,
 • znajomość zagadnień i urządzeń automatyki przemysłowej,
 • doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań w sektorze IT lub Auto ID,
Oferujemy:
 • atrakcyjną pracę w strukturach nowoczesnej firmy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • współpracę z doświadczonymi specjalistami i możliwość korzystania z ich wiedzy i doświadczenia,
 • możliwość rozwoju i szkoleń zawodowych,
 • laptop, telefon komórkowy,
 • dostępność samochodów służbowych,
 • możliwość korzystania z karty Benefit MultiSport,
 • ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach.

CV (wyłącznie w formacie pdf) należy kierować na adres praca@ibcs.pl wpisując w temacie maila „Konsultant techniczny – Warszawa”. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia CV jest umieszczenie w nim poniższej klauzuli. Brak poniższego zapisu w CV, jest równoznaczne z brakiem akceptacji na przetwarzanie danych osobowych, co wiąże się z wycofaniem CV z procesu rekrutacji.

„Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest IBCS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Piłsudskiego 46 , 33-300 Nowy Sącz, KRS 0000030677, NIP 734-26-20-761, numerze REGON 491899419, moich danych osobowych w zakresie ujętym w CV, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Konsultant techniczny – Warszawa.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 w/w Rozporządzenia.”

Zadania:
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów w szeroko rozumianym rynku branży logistycznej i kodów kreskowych,
 • utrzymywanie relacji z obecnymi i nowymi klientami,
 • realizacja celów sprzedażowych,
 • raportowanie wykonanych zadań,
 • współpraca z dostawcami polskimi i zagranicznymi,
 • negocjowanie warunków sprzedaży i zakupów,
 • sporządzanie ofert handlowych,
 • prowadzenie własnych działań marketingowych.
Oczekujemy:
 • wykształcenie wyższe (min. licencjat),
 • dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie pozwalająca na swobodną komunikację,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • mobilność, gotowość do częstych podróży służbowych w Polsce.
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie w pracy na rynku B2B,
 • znajomość branży,
 • znajomość technik sprzedaży i negocjacyjnych.
Oferujemy:
 • atrakcyjną pracę na samodzielnym stanowisku w strukturach nowoczesnej firmy,
 • wynagrodzenie ściśle powiązane z osiąganymi wynikami,
 • współpracę z doświadczonymi specjalistami i możliwość korzystania z ich wiedzy i doświadczenia,
 • możliwość rozwoju i szkoleń zawodowych,
 • laptop, telefon komórkowy,
 • dostępność samochodów służbowych,
 • możliwość korzystania z karty Benefit MultiSport,
 • ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach.

CV (wyłącznie w formacie pdf) należy kierować do 29.03.2019 r. na adres praca@ibcs.pl wpisując w temacie maila „Key Account Manager – Nowy Sącz”. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia CV jest umieszczenie w nim poniższej klauzuli. Brak poniższego zapisu w CV, jest równoznaczne z brakiem akceptacji na przetwarzanie danych osobowych, co wiąże się z wycofaniem CV z procesu rekrutacji.

„Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest IBCS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Piłsudskiego 46 , 33-300 Nowy Sącz, KRS 0000030677, NIP 734-26-20-761, numerze REGON 491899419, moich danych osobowych w zakresie ujętym w CV, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Key Account Manager – Nowy Sącz.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 w/w Rozporządzenia.”

Login

Reset Your Password