IBCS Group

IBCS Group

IBCS Group – międzynarodowy dostawca rozwiązań optymalizujących logistykę z wykorzystaniem najnowszych technologii automatycznej identyfikacji.
IBCS Poland jest członkiem IBCS Group (International Bar Code Systems Group).

Działając w Europie Środkowej i Wschodniej od 3 dekad IBCS Group oferuje przedsiębiorstwom rozwiązania, które pozwalają zwiększyć wydajność i skuteczność ich działania, a w konsekwencji obniżyć koszty i przyczynić się do wzrostu przewagi konkurencyjnej.

W skład grupy, oprócz IBCS Poland Sp. z o.o., wchodzą BCS BulgariaIBCS Hungary Kft.KODYS, spol. s r.o.KODYS Slovensko, s.r.o.

Zespół ekspertów grupy to blisko 170 osób w 5 krajach. Wieloletnie doświadczenia firm członkowskich oraz zakończone sukcesem liczne wdrożenia, pozwalają IBCS Group oferować jednolity standard usług w całym regionie.

W każdym z krajów zapewniamy ten sam, najwyższy poziom obsługi i rozwiązań, których wdrożenia zawsze poprzedzone jest szczegółową analizą potrzeb i poparte dogłębną znajomością rynku.

IBCS Group oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie:

  • zarządzania magazynami (WMS),
  • monitorowania procesów produkcyjnych,
  • zarządzania procesami typu In-Store w placówkach handlowych,
  • wspierania pracy w terenie przedstawicieli handlowych, serwisantów lub ekip remontowych, pracowników mobilnych firm z sektora TSL,
  • zarządzania i ewidencji środków trwałych.

Dzięki międzynarodowej współpracy IBCS Poland korzysta ze sprawdzonych rozwiązań informatycznych zapewniając swoim klientom nowe możliwości podnoszenia efektywności działania. Umiejętne połączenie doświadczeń lokalnych z wiedzą o najlepszych praktykach światowych, pozwala z jednej strony wspierać ponadregionalne spółki planujące rozwój w Polsce, jak również pomagać rodzimym firmom w ekspansji na nowych rynkach geograficznych.

Login

Reset Your Password