Pozostałe systemy informatyczne

EVIDEI

EVIDEI – Ewidencja Majątku i Środków Trwałych

Evidei jest zintegrowanym oprogramowaniem do ewidencji składników majątku oraz środków trwałych. Jest rozwiązaniem zbudowanym w architekturze Klient-Serwer z funkcjonalnością dostępu do danych z terminali mobilnych, jak również z automatyzacją spisu z natury czyli inwentaryzacji za pomocą terminali.
szybka_inwentaryzacja

Szybka Inwentaryzacja RFID

Szybka Inwentaryzacja jest rozwiązaniem przeznaczonym do inwentaryzacji magazynu, środków trwałych i wyposażenia przedsiębiorstwa. Umożliwia jednoznaczną identyfikację, zliczenie i zarządzanie danymi nt. środków trwałych i wyposażenia.