Analiza biznesowa

Wybór technologii automatycznej identyfikacji

Poprawnie przeprowadzona analiza biznesowa dotycząca doboru właściwej technologii automatycznej identyfikacji gwarantuje dopasowanie rozwiązania do potrzeb firmy w całym jego zakresie - począwszy od funkcjonalności oprogramowania poprzez infrastrukturę IT i następnie usługi serwisu i utrzymania.

Audyt istniejącej sieci komputerowej LAN/WLAN

Audyt sieci LAN/WLAN jest jednym z najbardziej istotnych - wręcz niezbędnym elementem analizy środowiska informatycznego przedsiębiorstwa przed przystąpieniem do jego rozbudowy lub modernizacji. Niewłaściwa praca sieci komputerowej, niepoprawne jej zwymiarowanie, niedostateczna wydajność, może być jednym z podstawowych powodów niepowodzenia projektów w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych w firmie.