Usługi wdrożeniowe

Asysta techniczna i szkolenia

W procesie wdrożenia rozwiązania informatycznego bardzo pomocne dla zespołu IT Klienta oraz Użytkowników są usługi asysty technicznej oraz szkolenia.

Instalacja i integracja aplikacji

Zasadniczym celem projektu informatycznego, którego podstawowym przedmiotem usługi jest dostarczenie aplikacji jest poprawne jej zainstalowanie i zintegrowanie z istniejącym środowiskiem Klienta.

Montaż i konfiguracja urządzeń

Prawidłowo zwymiarowana i wykonana infrastruktura techniczna jest fundamentem powodzenia wdrożenia projektu informatycznego. Zapewniamy profesjonalny montaż i konfigurację urządzeń.

Zarządzanie projektem

Świadczymy usługi zarządzania projektami informatycznymi. Koncentrujemy się na tym, aby dostarczane rozwiązania były zrealizowane zgodnie z założeniami czyli zakresem projektu, jego harmonogramem i budżetem.