Usługi inwentaryzacji i wypożyczania sprzętu

Inwentaryzacja na zlecenie

Ze względu na specyfikę inwentaryzacji oferujemy kompleksową usługę jej przeprowadzenia. Wykonujemy spisy w magazynach, halach sprzedaży, firmach, jak również instytucjach publicznych (sądy, urzędy, szkoły, itp.).

Wypożyczenie sprzętu do inwentaryzacji

Świadczymy usługi wypożyczenia terminali mobilnych i drukarek etykiet w różnych konfiguracjach oraz usługi wsparcia dla tych urządzeń, takie jak konfiguracja, instalacja aplikacji i asysta techniczna.