Usługi serwisowe

Umowy serwisowe

Umowy serwisowe SLA (Service Level Agreement) to w najlepsza ochrona inwestycji w rozwiązania informatyczne.

Kontrakty serwisowe

Oferujemy rozszerzone usługi serwisowe dedykowane dla sprzętu wybranych producentów. W ramach kontraktów serwisowych ibcsPomoc można m.in. wydłużyć okres gwarancji, czy też przyspieszyć czasy napraw lub skorzystać ze sprzętu zastępczego.

Okresowe przeglądy techniczne

Dbałość o posiadaną infrastrukturę IT znacząco przedłuża jej żywotność oraz obniża koszty eksploatacji. IBCS Poland oferuje usługi okresowych przeglądów technicznych, dzięki którym firmy mogą osiągnąć wymierne korzyści.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Urządzenia zakupione w IBCS Poland objęte są standardową gwarancją udzielaną przez producenta sprzętu. Warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej, która jest dostarczana razem z urządzeniem.

Helpdesk

Dla instytucji i przedsiębiorstw oczekujących profesjonalnej i szybkiej pomocy technicznej dla swoich rozwiązań IT świadczymy usługi zdalnego wsparcia w trybie 24/7 lub 8/5.