Usługi zarządzania urządzeniami mobilnymi

Platformy do zarządzania urządzeniami mobilnymi

Współczesne systemy informatyczne wyposażone są rozwiązania infrastrukturalne, w których coraz z większym powodzeniem stosuje się urządzenia mobilne. Ponieważ skala tych zastosowań dynamicznie rośnie koniecznością stało się profesjonalne zarządzanie nimi. Aby to osiągnąć oferujemy kilka platform zarządzających.

Operational Visibility Service (OVS)

Bardzo przydatnymi narzędziami wspomagającymi zarządzanie urządzeniami mobilnymi są pulpity analityczne i moduły do tworzenia raportów. Oferujemy dwie platformy, które te zadania realizują - OVS dla Klientów nie mających narzędzia MDM oraz OVS Connect dla odbiorców już korzystających z MDM.

Asset Visibility Service (AVS)

Platofrma AVS zapewnia wysoki poziom widoczności operacyjnej i informacje prognozujące stan techniczny używanych w przedsiębiorstwie terminali mobilnych.

Repair Visibility Platform (RVP)

W miarę jak liczba urządzeń mobilnych, z którymi współpracują systemy informatyczne rośnie koniecznością staje się kompleksowe monitorowanie ich stanu i statusu napraw w okresie eksploatacji. Aby ten cel osiągnąć rekomendujemy zastosowanie narzędzia RVP.