Szybka Inwentaryzacja RFID

Szybka Inwentaryzacja jest rozwiązaniem przeznaczonym do inwentaryzacji magazynu, środków trwałych i wyposażenia przedsiębiorstwa. Umożliwia jednoznaczną identyfikację, zliczenie i zarządzanie danymi nt. środków trwałych i wyposażenia. Program działa w oparciu o technologię kodów kreskowych lub RFID z zachowaniem wymogów ustawowych.

Korzyści dla firmy:

 • obniżenie kosztów inwentaryzacji,
 • znaczna redukcja czasu potrzebnego na wykonanie spisu z natury,
 • pełen dostęp do informacji nt. towarów w magazynie, środków trwałych i wyposażenia firmy.

Ewidencja komputerowa obejmuje prowadzenie kartotek inwentarzowych i magazynowych, przechowując takie informacje identyfikujące dany przedmiot jak:

 • nazwa,
 • opis,
 • numer fabryczny,
 • numer inwentarzowy,
 • indeks materiałowy.

Dodatkowo każdy przedmiot, można opatrzyć w takie dane jak: numer inwentarzowy, status przedmiotu, rodzaj przedmiotu, grupa przedmiotu, położenie przedmiotu, kod kreskowy, termin gwarancji, termin kontroli/ przeglądu/ certyfikacji, numer fabryczny czy komentarz.

Wszelkie raporty, zestawienia i wydruki można modyfikować i wyeksportowąc do zewnętrznych programów np. MS Excel. Program daje możliwość wygenerowania takich dokumentów jak m.in.:

 • arkusze spisu z natury do przeprowadzenia inwentaryzacji ręcznej,
 • arkusze różnic inwentaryzacyjnych, pokazujących nadwyżki i niedobory,
 • zestawienia aktualnego stanu majątku:
  - majątek na magazynie,
  - majątek w firmie,
  - majątek z podziałem na miejsca użytkowania,
  - majątek z podziałem na osoby odpowiedzialne.
 • numer inwentarzowy,
 • indeks materiałowy.