GS1 – jedyny standard spójny na całym świecie

Z różnorodnymi standardami spotykamy się w każdej dziedzinie naszego życia. Często jesteśmy obligowani do ich przestrzegania, np. przez zapisy prawne, a często stosujemy je z własnej woli, bo czerpiemy z tego dodatkowe korzyści. Inaczej rzecz ujmując, standardy często nas ograniczają, nie pozwalając wykraczać poza pewne ustalone granice, z