V Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw

W dniach 4-5 kwiecień 2017 r. uczestniczyliśmy w jednej z największych konferencji kompleksowo dotykających kluczowych aspektów logistyki – V Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw. Tegoroczna odsłona ponownie skupiła praktyków działających w branży, a spotkanie stało się unikalną platformą dla wymiany doświadczeń, sugestii oraz rozmów o kierunkach w których zmierza współczesna logistyka.

Na sesji poświęconej nowoczesnemu magazynowi zastanawialiśmy się nad granicami optymalizacji w logistyce i wyzwaniami jakie przed nią stoją. Łukasz Iwanczewski, Product Manager Systemów Głosowych przedstawił rozwiązanie ibcsVoice wraz z kalkulacją zwrotu z inwestycji. Wystąpienie zakończyliśmy omówieniem studium przypadku wdrożenia systemu ibcsVoice w Centrum Dystrybucyjnym Alma Alpinex.

Rozwiązanie ibcsVoice umożliwia podłączenie systemu głosowego z systemem WMS. Dzięki temu wszelka wymiana danych pomiędzy systemem a operatorem odbywa się za pomocą komend głosowych bez konieczności wprowadzania danych za pomocą klawiatury lub czytnika i odczytywania poleceń z wyświetlacza terminala. System głosowy może znacznie uprościć i przyspieszyć prace związane z obsługą magazynu wszędzie tam, gdzie stosunek czasu przetwarzania danych (odczyt i wprowadzanie danych) do czasu produktywnego (fizyczna realizacja zadania) jest wysoki, np. w procesie kompletacji.

Zobacz korzyści z wdrożenia systemu głosowego ibcsVoice:

Udostępnij ten artykuł