WiFi4EU – dofinansowanie do WiFi dla podmiotów publicznych

Komisja Europejska wspiera stworzenie bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Europy i turystów w przestrzeniach publicznych – takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie – za pośrednictwem programu WiFi4EU.

 • Kto może uzyskać dofinansowanie do budowy bezpłatnego Internetu?
 • Jak zgłosić się do udziału w programie WiFi4EU?
 • Harmonogram działań

Program WiFi4EU jest przeznaczony dla lokalnych podmiotów publicznych – gmin, bibliotek publicznych, ośrodków zdrowia, itp. Środki z programu przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów sprzętu i instalacji (punktów dostępu do Internetu). Z kolei beneficjent zapłaci za koszty podłączenia do Internetu (abonamentu) oraz utrzymania sprzętu w dobrym stanie przez co najmniej 3 lata.

Program WiFi4EU będzie realizowany w drodze prostych procedur, czyli za pomocą wniosków składanych przez Internet, płatności bonami oraz uproszczonych wymogów w zakresie monitorowania.

Projekty będą wybierane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Promotorzy powinni zgłaszać projekty dotyczące wyposażenia w WiFi miejsc, w których nie ma dostępu do prywatnych ani publicznych sieci bezprzewodowych o podobnej charakterystyce.

Szczegóły projektu na stronie WiFi4EU – bezpłatne wifi dla europejczyków

IBCS Poland dysponuje zaawansowanymi narzędziami do planowania i projektowania sieci WiFi, jak również do rozszerzania już istniejących instalacji czy integracji z nimi urządzeń nowej generacji.

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i wdrożenia sieci WiFi, takie jak:

 • pomiary, projekt i budowa sieci,
 • audyt i konfiguracja bezpieczeństwa,
 • rozbudowa sieci,
 • monitoring pracy sieci,
 • hotspot WiFi.

Nasze usługi obejmują także konserwację oraz serwis sieci.

Pomagamy w zapewnieniu dostępu do bezpłatnego WiFi w przestrzeniach publicznych – takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia.

Oferowane przez nas punkty dostępu spełniają wymagania techniczne postawione ramach projektu WiFi4EU, czyli posiadają m.in. następujące cechy:

 • są zgodne ze standardem 802.11ac Wave I,
 • wspomagają standard 802.1x,
 • umożliwiają obsługę co najmniej 50 użytkowników jednocześnie bez pogorszenia funkcjonowania,
 • posiadają co najmniej 2x2 nadajników i odbiorników (system wieloantenowy MIMO),
 • są zgodne z programem Hotspot 2.0 (programem certyfikacji Passpoint organizacji Wi-Fi Alliance).

Szczegóły projektu WiFi4EU na stronie WiFi4EU – bezpłatne wifi dla europejczyków

IBCS Poland jest jedynym w Polsce autoryzowanym partnerem
Extreme Networks ze specjalizacją Access Wireless WiNG

Udostępnij ten artykuł