Automatyka i robotyka

INDUSTRY 4.0

Inteligentna automatyzacja i integracja danych dla Twojego biznesu

  Żyjemy w dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Dynamiczny rozwój technologii upowszechnił nowoczesne urządzenia oraz systemy, które często są w stanie zastąpić człowieka lub znacznie pomóc mu w wykonywanej pracy. Aby mieć pełną świadomość tego, z czym wiążą się aktualnie obserwowane przemiany, warto bliżej omówić te zagadnienie.

  Autorem pojęcia Industry 4.0 (Przemysł 4.0, 4IR, Czwarta Rewolucja Przemysłowa itp.) jest Klaus Schwab – niemiecki inżynier i ekonomista, będący założycielem oraz prezesem wykonawczym Światowego Forum Ekonomicznego. Stworzył on uogólniającą koncepcję, nawiązującą do pojęcia „rewolucji przemysłowej”. Dotychczas w historii wyróżniano trzy epoki, które nastały po wprowadzeniu nowej technologii. Są to:

  • Industry 1.0 – wiek pary – wynalezienie i wdrożenie silnika parowego w XIII w., które dało początek industrializacji;
  • Industry 2.0 – wiek elektryczności – rozpowszechnienie elektryczności na początku XX w. umożliwiło masową produkcję na niespotykaną dotychczas skalę;
  • Industry 3.0 – wiek cyfryzacji – stworzenie coraz wydajniejszych komputerów i układów przetwarzania danych w latach 70. XX w. umożliwiło znaczne usprawnienie maszyn oraz automatyzację wielu procesów.

  Teoretycznie można by uznać, że współcześnie nadal znajdujemy się w wieku cyfryzacji. Zmiany technologiczne w ostatnich dziesięcioleciach są jednak tak znaczące, że byłoby to zbyt duże uproszczenie. Z tego właśnie względu Klaus Schwab na targach w Hanowerze w roku 2011 uznał, że w latach 10. XX w. nastąpiła Czwarta Rewolucja Przemysłowa – zaczął się wiek zanikania bariery pomiędzy maszyną a człowiekiem.

  Przemysł 4.0 opiera się na integracji systemów z innymi systemami i urządzeniami, a także z ludźmi. Nowoczesne rozwiązania umożliwiają pełną automatyzację procesów produkcyjnych, a także błyskawiczne przetwarzanie i wymianę danych. Do najważniejszych wynalazków definiujących obecne warunki można zaliczyć m.in. Internet, technologie chmurowe oraz systemy cyber-fizyczne.

  Na przestrzeni dziejów w produkcji wykorzystywano najpierw siłę pary, następnie energię elektryczną, a później komputery. W tym momencie historii „inteligentne fabryki” poza nowoczesnymi maszynami i urządzeniami mają do dyspozycji sieci: informacyjne, społecznościowe i biznesowe, mobilne oraz logistyczne.

  Według Europejskiego Centrum Wspierania Zaawansowanej Produkcji transformacja przedsiębiorstw w ramach Czwartej Rewolucji Przemysłowej powinna składać się z siedmiu etapów:

  1. Wdrażania zaawansowanych technologii produkcyjnych.
  2. Stworzenia środowiska cyfrowego (składają się na niego m.in. przemysłowy internet rzeczy, przetwarzanie danych w chmurze, Big Data, sztuczna inteligencja, rozbudowane systemy IT).
  3. Uwzględnienia aspektów ekologicznych zgodnie z wytycznymi gospodarki o obiegu zamkniętym.
  4. Wprowadzenia kompleksowej inżynierii zorientowanej na klienta (m.in. zwiększenie nacisku na kontrolę jakości).
  5. Stworzenia organizacji skupionej na człowieku (m.in. wykorzystanie różnic indywidualnych, docenianie pracowników i tworzenie sensownego, bezpiecznego środowiska pracy).
  6. Wdrażania systemów inteligentnej produkcji.
  7. Wdrażania programów rozwoju łańcucha wartości (prowadzących m.in. do pełnego zrozumienia potrzeb firm oraz podmiotów danej branży).

  Wymienione powyżej kroki pozwalają osiągnąć wiele wymiernych korzyści, ponieważ dzięki nim tworzy się możliwie najnowocześniejsze i najbardziej przyjazne warunki pracy.

  Przedsiębiorstwo zorganizowane zgodnie z wizją Industry 4.0 maksymalnie zwiększa swoją konkurencyjność, ponieważ jest w stanie lepiej oraz szybciej odpowiadać na potrzeby klientów. Do tego działa w bardziej wydajny, a zarazem ekonomiczny, ekologiczny sposób – ograniczane i eliminowane są błędy, opóźnienia oraz inne nieprawidłowości, które mogą przyczynić się do obniżania efektywności czy marnowania materiałów. Rozwiązania zaliczane do technologii Czwartej Rewolucji Przemysłowej pozwalają zredukować czas na przystosowanie maszyn do nowych wymogów i zleceń. Postępująca automatyzacja sprawia, że rola człowieka jest ograniczona do niezbędnego minimum. Przy tym zaawansowane systemy produkcji stają się coraz łatwiej dostępne oraz użyteczne.

  Industry 4.0 to nie przyszłość, ale otaczająca już nas rzeczywistość. Należy się do niej dostosować, wprowadzając stosowne zmiany oraz tworząc nowe modele biznesowe. Najważniejsze jest, by jak najszybciej wdrożyć innowacyjne rozwiązania, by w pełni wykorzystać ogromny potencjał najnowocześniejszych zdobyczy technologii.

  Źródła: