Informacja o zużytym sprzęcie

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

IBCS POLAND SP. Z O. O. przywiązuje bardzo dużą wagę do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas istotne kwestie.

Dlatego zarejestrowaliśmy się w rejestrze BDO prowadzonym przez marszałków województw (numer rejestrowy 000005193) m. in. jako wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz podjęliśmy współpracę z Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna. Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu! Dlatego tak ważnym jest by po zakończeniu okresu użytkowania trafiał on we właściwe miejsca celem bezpiecznego zagospodarowania.

  • Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.
  • Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
  • Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  • Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na tablicy ogłoszeń urzędu miasta Nowy Sącz, a także na https://bip.malopolska.pl/nowysacz,a,1166155,informacja-o- podmiotach-zbierajacych-zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny.html
  • Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

Informacja o zużytym sprzęcie - IBCS Poland - systemy logistyczneSymbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.