Projekt dofinansowany

IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z  Funduszy Europejskich pn. „ibcsDock/ibcsCloud: zautomatyzowany system rejestracji przepływu towarów w magazynie”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw, działania 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka wiedzy REGIONALNEGO RPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego systemu rejestracji przepływu towarów w magazynie- ibcsDock/ibcsCloud.  Ww. cel będzie realizowany poprzez wykonanie kompleksowego projektu badawczego w zakresie stworzenia produktu ibcsDock/ibcsCloud, przeznaczonego dla firm działających w branży logistycznej i produkcyjnej, zarządzających procesami magazynowymi

Dofinansowanie projektu z UE:   543 119,79 PLN

Całkowita wartość projektu wynosi:   957 413,38 PLN 

Efektem projektu będzie wykonanie kompleksowego projektu badawczego w zakresie stworzenia produktu ibcsDock/ibcsCloud, przeznaczonego dla firm działających w branży logistycznej i produkcyjnej, zarządzających procesami magazynowymi. System jest rozwiązaniem IoT złożonym z dwóch zasadniczych elementów: oprogramowania chmurowego ibcsCloud i uniwersalnej bramki RFID montowanej na dockach rozładunkowych- ibcsDock.

Zrzut ekranu 2023 06 16 114602.png