IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ibcsDock/ibcsCloud: zautomatyzowany system rejestracji przepływu towarów w magazynie”.

Zobacz więcej

Produkcja

Rozwiązania logistyczne od AutoID zapewniające wydajność i niezawodność procesów. Usprawnij swoje procesy na produkcji i magazynie, aby zabezpieczyć pozycję sprawdzonego partnera w łańcuchach dostaw. Wybierz wdrożenia z IBCS Poland.

Magazyn produkcyjny - IBCS Poland - systemy logistyczne

Ograniczenia procesów logistycznych w firmach produkcyjnych rodzą poważne konsekwencje biznesowe, takie jak:

 • niska wydajność procesów produkcyjnych i magazynowych, a w konsekwencji niska rentowność całego biznesu,
 • kurczące się udziały w rynku, na którym konkurenci obniżają swoje koszty dzięki automatyzacji i optymalizacji procesów produkcyjnych i magazynowych,
 • stopniowa utrata klientów oraz reputacji z powodu niewystarczająco wysokiej jakości produktów lub błędów i opóźnień w realizowanych dostawach,
 • z AutoID znikają trudności z pozyskaniem i przeszkoleniem kadry oraz wysokie koszty onboardingu spowodowane skomplikowanymi, słabo zautomatyzowanymi procesami w magazynie, stawiającymi przed pracownikiem duże wyzwania,
 • trudności z podejmowaniem trafnych decyzji menedżerskich spowodowane przez utrudniony dostęp do prawdziwych i aktualnych danych dot. zaopatrzenia, produkcji, stanów magazynowych, wysyłki produktów itp.
 • Możesz łatwo uwolnić się od tego typu problemów produkcyjnych z pomocą IBCS Poland integratora kompleksowych rozwiązań logistycznych z ponad 20-letnim doświadczeniem w Polsce i Europie Środkowej.

  form-icon
  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami
  Imię i nazwisko*
  E-mail*
  Telefon*
  Wiadomość


  Profesjonalne doradztwo z inicjatywą

  Indywidualnie podchodzimy do każdego obiektu. Uważnie słuchamy Twoich spostrzeżeń. Planując wdrożenia rozwiązań AutoID, zwracamy szczególną uwagę na: charakterystykę procesów na hali sprzedaży i magazynowanych oraz metodologię współpracy Twojego zespołu pracującego w magazynie produkcyjnym. Rozmawiamy z pracownikami różnych szczebli, aby gruntownie poznać problemy i potrzeby firmy w jak najdłuższym horyzoncie czasowym.

  Szybki dostęp do wiedzy

  Reagujemy nawet na nietypowe problemy naszych klientów. Szybką diagnostykę opieramy na bazie studiów przypadków i gotowych rozwiązań zagranicznych, wypracowanych w społeczności integratorów IBCS Group – Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria.

  Projekt, wdrożenie i opieka serwisowa 

  Naszym celem jest optymalizacja procesów logistycznych klienta oraz zapewnienie ich ciągłości. Dzięki elastycznym wariantom umów serwisowych, możesz mieć dostęp do helpdesku nawet w trybie 24/7. Od konsultacji telefonicznej, po zdalne wsparcie administracyjne. W naprawach sprzętu rozszerzamy warunki producenta. Możesz liczyć na obsługę logistyczną, przywracanie oprogramowania AutoID, testy po naprawach i ponowne konfiguracje zgodnie z charakterystyką Twoich procesów odbywających się w magazynie produkcyjnym. Dostarczamy ponadto sprzęt zastępczy. Sprawdź i wybierz swoje warunki serwisu>>>

  Chcesz wybrać odpowiedniego dostawcę? Pamiętaj o ryzykach dla ciągłości produkcji.

  1. Wdrożenia, które nie są dostosowane do potrzeb firmy, wygenerują nadmiarowe koszty, skomplikują tealizację zadań i wydłużą onboarding pracowników.
  2. Współpraca z większą liczbą wąsko wyspecjalizowanych dostawców powoduje ryzyko nieuzyskania osiągalnej wydajności. Konkurencja łatwo wykorzysta to osłabienie i może Cię prześcignąć. Samo wdrożenie zajmie więcej czasu – z powodu trudności we współpracy pomiędzy dostawcami. A w przyszłości, naprawy gwarancyjne mogą się przedłużać.
  3. Zakup rozwiązań od niecertyfikowanych dostawców może narazić Cię na koszty z powodu niezgodności z normami – np. standardem GS1.

  Nie ryzykuj. Wybierz kompleksowe wdrożenie w magazynie produkcyjnym rozwiązań AutoID z IBCS Poland – partnerem doświadczonym w zakresie SCM na terenie Polski i w Europie Środkowej. Jesteśmy integratorem rozwiązań – dobieramy i wdrażamy sprzęt oraz oprogramowanie, tak aby zmaksymalizować produktywność Twojego systemu logistycznego. Instalujemy, testujemy, a następnie otaczamy kompleksową ochroną serwisową. Dla Ciebie to jeden numer telefonu w razie jakiegokolwiek problemu, szybka diagnoza i pewne rozwiązanie.

  Co zyskasz, wybierając IBCS Poland jako dostawcę?

  Dzięki historii ponad 1500 wdrożeń IT w czasie ponad 20 lat, potrafimy odnaleźć i zdiagnozować słabe punkty procesów produkcyjnych, a następnie zmodernizować Twoją firmę kompleksowo. Po wdrożeniu systemów AutoID dbamy o sprawne działanie naszych rozwiązań bez generowania przestojów w magazynie.

  • Przeprowadzamy audyt i optymalizujemy sieć LAN/WLAN.
  • Dostarczamy na czas nowe etykiety zgodne z wymaganiami w Twoim łańcuchu dostaw. W tym wydruki małych partii na życzenie i dodruki w kilkanaście godzin w sytuacjach kryzysowych.

   

  Wymieniamy sprzęt na nowoczesny:

  • szybkie i elastyczne w konfiguracji skanery firmy Zebra, oparte o znajomy system Android,
  • wytrzymałe i bezbłędne uchwyty skanujące Zebra, które przyspieszają prace na produkcji i magazynie,
  • szybkie i bezawaryjne sieciowe drukarki etykiet,
  • wydajne, automatyczne aplikatory etykiet Cobalt, które przyspieszą tempo pracy bez nowych rekrutacji, a do tego zredukują liczbę sprzętu, punktów odbioru i etykietowania,
  • wydajne i zgodne z normami radiotelefony, które zsynchronizują pracowników na zmianie bez przerywania pracy i niepotrzebnego pokonywania długich tras.

   

  Wdrażamy oraz integrujemy rozwiązania IT i AutoID, na przykład:

  • ibcsDragon – oprogramowanie mobilne do zarządzania procesami produkcyjnymi,
  • system WMS ibcsTiger – do wydajnego zarządzania magazynem i zapobiegania niedoborom,
  • modułowy system icmInspector – do scyfryzowanego przeprowadzania inspekcji, kontroli, audytów. Dostępny bezpiecznie przez chmurę obliczeniową,
  • system ibcsSnapEvidence – który będzie rejestrował zdarzenia i rozpoznawał incydenty,
  • system analizy obrazu ibcsDetector wspierany przez sztuczną inteligencję, który zadba o bezpieczeństwo pracowników i natychmiastowe alarmowanie,
  • ibcsCloud – ekosystem aplikacji do bezpiecznego korzystania w chmurze, bez inwestycji we własna infrastrukturę, czy w dodatkowy sprzęt produkcyjny,
  • system RFID, przyspieszający skanowania produktów do kilkuset odczytów na sekundę,
  • roboty AMR, które przejmą i zautomatyzują zadania związane z fizycznym ruchem towarów i zminimalizują ryzyko wypadków komunikacyjnych na magazynie.

  Profesjonalne doradztwo z inicjatywą

  Indywidualne podejście do każdego obiektu. Uważnie słuchamy Twoich spostrzeżeń. Planując wdrożenia rozwiązań AutoID, zwracamy szczególną uwagę na: charakterystykę procesów na hali sprzedaży i magazynowych oraz metodologię współpracy Twojego zespołu. Rozmawiamy z pracownikami różnych szczebli, aby gruntownie poznać problemy i potrzeby firmy w jak najdłuższym horyzoncie czasowym.

  Szybki dostęp do aktualnej wiedzy
  Sprawną diagnostykę opieramy na bazie studiów przypadków i gotowych rozwiązań zagranicznych, wypracowanych w społeczności integratorów IBCS Group (Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria). W ten sposób szybko reagujemy nawet na nietypowe problemy w magazynie produkcyjnym.

  IBCS Poland to kompleksowość: projekt, wdrożenie i opieka serwisowa

  Nasza polityka serwisowa jest zorientowaną na zabezpieczenie ciągłości procesów. Dzięki elastycznym wariantom umów, możesz mieć dostęp do helpdesku nawet w trybie 24/7. Od konsultacji telefonicznej, po zdalne wsparcie administracyjne. W naprawach sprzętu rozszerzamy warunki producenta modułów AutoID. Możesz liczyć na obsługę logistyczną, przywracanie oprogramowania, testy po naprawach i ponowne konfiguracje zgodnie z charakterystyką Twoich procesów. Dostarczamy ponadto sprzęt zastępczy.

  Niezależnie od skali i rodzaju prowadzonej działalności zarządzanie gromadzonymi zasobami ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia wydajności pracy, a co za tym idzie – konkurencyjności biznesu. Rozwiązania stosowane w magazynie produkcyjnym mogą w dużej mierze decydować o pozycji rynkowej – to od nich zależy m.in. jakość obsługi klienta, czas przeznaczany na wydawanie artykułów czy efektywność i płynność dostaw. Warto zatem wprowadzać mechanizmy i technologie usprawniające wszystkie te procesy, a na to daje szanse współpraca z naszą firmą.
  Dysponujemy doświadczeniem, które pozwala na zapewnienie skutecznego wsparcia w każdym magazynie produkcyjnym. Pozostajemy do dyspozycji niezależnie od tego, czy chodzi o niewielką przestrzeń dla małej firmy wytwórczej, czy o rozbudowane powierzchnie, z których korzysta przedsiębiorstwo o międzynarodowej skali działalności. Dostarczamy rozwiązania elastyczne, skalowalne i w stu procentach dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

  Gospodarka magazynem produkcyjnym na najwyższym poziomie

  Dzięki naszej pomocy najprostsze, powtarzalne procedury mogą ulec automatyzacji, co przekłada się na oszczędność czasu i pracy. Zwolnione w magazynie produkcyjnym zasoby można więc przekierować na inne, bardziej wymagające zadania. Wdrażane w ramach współpracy oprogramowanie wspomaga zaś procesy poprzez możliwość zarządzania nimi z poziomu dowolnych sprzętów z systemem operacyjnym Windows, Android lub Apple – zarówno stacjonarnych komputerów, jak i urządzeń mobilnych.
  Warto na nas polegać, aby maksymalnie zwiększyć wydajność, z jaką działa magazyn produkcyjny. Ograniczenie przestojów, przyspieszenie obsługi klienta czy zapewnienie porządku gromadzonych wyrobów, materiałów i innych elementów to tylko niektóre korzyści wynikające z wdrożenia naszych rozwiązań. Wszystko to pozwala na obniżenie kosztów działalności, poprawę konkurencyjności i w efekcie zwiększenie zysków. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i nawiązywania współpracy!

  Zaufali nam

  Do realizacji wdrożenia zgłosiło się wielu oferentów. Jednak zakres rozwiązania proponowanego przez IBCS Poland, a także dodatkowe elementy związane z monitorowaniem i zarządzaniem siecią w ramach tych funkcjonalności, zdecydowały o wyborze właśnie tego rozwiązania – tłumaczy Zbigniew Koplin z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy.

  Co warto podkreślić, wydajność magazynu wzrosła powyżej zakładanej wartości. Przyczyniło się to do realnych oszczędności finansowych. Jesteśmy w pełni zadowoleni z wdrożenia i jego efektów oraz współpracy z IBCS Poland.

  Zgodnie z założeniami, poprawiła się ergonomia pracy, zmniejszyła się liczba błędów, a procesy magazynowe zostały zoptymalizowane. Technologia pick-by-voice przyczyniła się również do przyspieszenia zbiórki i etapu wydania towarów, a także do wzrostu wydajności i efektywności kompletacji.

  System jest scentralizowany i łatwo zarządzać nim z jednego miejsca. Generuje on nie tylko oszczędność środków, ale również oszczędność czasu – wcześniej wydruk ręczny wykonywany był przez pracowników i operatorów wszystkich stanowisk. (…) Uniwersalna architektura znacznie skróciła czas przestojów, ułatwia prace serwisowe i dodatkowo w dużej mierze wyeliminowała ludzkie błędy.