IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ibcsDock/ibcsCloud: zautomatyzowany system rejestracji przepływu towarów w magazynie”.

Zobacz więcej

Audyt sieci LAN / WLAN

Audyty sieci (networks) LAN, WiFi, WLAN oraz innych zapewniają bezpieczeństwo i wydajność istniejących systemów, a także gwarantują, że nowe wdrożenia IT przebiegną sprawnie i nie wygenerują dodatkowych kosztów spowodowanych ograniczeniami infrastruktury sieciowej. Przeprowadzamy je także przed wdrożeniem pierwszej sieci lub optymalizacją procesów logistycznych.

Audyt sieci komputerowej - przewodowej i bezprzewodowej (LAN/WLAN networks) - IBCS Poland
16
lat doświadczenia
Audyt sieci komputerowej - przewodowej i bezprzewodowej (LAN/WLAN networks) - IBCS Poland
Setki
klientów w całej Polsce
Audyt sieci komputerowej - przewodowej i bezprzewodowej (LAN/WLAN networks) - IBCS Poland
7 dni
średni czas audytu*
Audyt sieci komputerowej - przewodowej i bezprzewodowej (LAN/WLAN networks) - IBCS Poland

Planujesz utworzenie sieci w obiekcie produkcyjnym lub logistycznym?

Nasi eksperci od różnego rodzaju sieci (network), np. LAN, WiFi CAN, WAN, czy WLAN, kompleksowo zbadają charakterystykę przestrzeni przy pomocy dokumentacji i zestawu specjalistycznych narzędzi pomiarowych z własnym zasilaniem:

 • wskażą optymalne miejsca dla punktów dostępowych, aby osiągnąć pełne pokrycie siecią,
 • zobrazują mapę pokrycia na planie obiektu. W tym prognozowane poziomy sygnału ー docelowo sygnał nie gorszy niż -70dBm w każdym punkcie,
 • przekażą dokumentację z propozycją wdrożenia: urządzenia, konfiguracje, rozmieszczenie szaf z przełącznikami, trasy okablowania,
 • przeprowadzą kompleksową instalację i konfigurację obejmującą również warstwę cyberbezpieczeństwa.

  form-icon
  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami
  Imię i nazwisko*
  E-mail*
  Telefon*
  Wiadomość


  Posiadasz własną sieć LAN / WLAN networks, która stwarza problemy?

  • nie jest odporna na zakłócenia sygnału – architektoniczne i wynikające z ruchu maszyn wytwarzających pole magnetyczne, czy sezonowej zmienności rozmieszczenia towarów.
  • ulega awariom, cechuje się niską wydajnością i słabym zasięgiem.
  • nie ma pewności, czy jest poprawnie zwymiarowana.
  • nie ma zbadanego stanu widma radiowego.
  • WiFi, MAN, CAN czy LAN networks ulega przeciążeniom z niewyjaśnionych powodów.
  • funkcjonuje bez szczelnej polityki bezpieczeństwa i narzędzi według niej pracujących,
  • jeśli pracuje w otoczeniu innych sieci na tym samym kanale ー np. w dużym obiekcie logistycznym współdzielonym przez więcej firm ー jest dodatkowo podatna na zakłócenia.

  W efekcie:

  • Pracownicy na wózkach widłowych zgłaszają zrywanie połączeń pomiędzy access pointami, co wymusza na nich ponowne logowanie do sieci w czasie każdego przejazdu.
  • Wolne połączenia w ramach LAN, WiFi, MAN czy CAN network i utraty sygnału generują zbędne koszty, ponieważ pracownicy magazynu nie dostają bieżących powiadomień o dodatkowych zadaniach w alejach, do których zmierzają.

  Kiedy napotykasz takie sytuacje, zarówno istniejące rozwiązania, jak i każdy nowy projekt czy modernizacja, zagrożone będą serią niepowodzeń i konfliktów. To zawsze wiąże się z nieprzewidzianymi kosztami, zachwianiem bezpieczeństwa cybernetycznego oraz innymi niepotrzebnymi ryzykami dla LAN czy WiFi networks.

  Potrzebujesz więcej informacji o rozwiązaniach sieciowych? Chcesz wiedzieć jak radzić sobie z awariami? Czego oczekiwać o dostawcy? Pobierz nasz multimedialny materiał i dowiedz się więcej.    

   E-mail*


   Projekt bez tytułu(17) (1).png

   Zapobiegnij nieprzewidzianym zdarzeniom. Zacznij od audytu.

   Jakich efektów możesz się spodziewać po naszym audycie?

   • Wyników analizy bieżącego stanu widma radiowego.
   • Wykrycia przyczyn słabego zasięgu.
   • Sprawdzenia interferencji międzykanałowych.
   • Rozpoznania czynników przeciążających sieć.
   • Klasyfikacji ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa sieci (np. WiFi albo LAN network) i danych.
   • Dobranie częstotliwości access pointów do warunków otoczenia.
   • Raportu z rekomendacjami na temat optymalizacji sieci. Z uwzględnieniem technologii PoE (Power-over-Ethernet), która opiera funkcjonowanie sieci na jednym rodzaju kabla.

   Jeśli wdrożenie sieci nastąpi według rekomendacji naszych specjalistów, na samym okablowaniu możesz zaoszczędzić nawet 50% kosztów.

   Planujesz inwestować w nowe technologie sieciowe bez audytu?

   • Zakładanie, że wystarczy wymiana sprzętu, może narazić Cię na koszty nieudanych wdrożeń, które w skrajnych przypadkach mogą spowodować awarię sieci.
   • Wdrażanie zbyt wielu access pointów podnosi koszty utrzymania sieci i obniża jej rentowność.
   • Pójście za trendem 5GHz bez uzasadnienia, może osłabić siłę sygnału access pointa w porównaniu do 2,4 GHz – im wyższa częstotliwość, tym trudniej falom pokonywać przeszkody. Jeśli oprzesz całą sieć na punktach dostępu o wyższej częstotliwości, możesz potrzebować o 30% więcej urządzeń, niż w przypadku 2.4GHz.
   • Stosowanie standardowych metod instalacji obciąża Twoją firmę kosztem podwójnego okablowania – zasilającego i do przesyłu danych.

   Nie ryzykuj. Zaufaj sprawności i skuteczności audytów sieci (networks) LAN, WiFi, MAN, WLAN czy CAN networks popartej 16-letnim doświadczeniem, a także nowoczesnymi metodami analiz, które oszczędzają czas i pieniądze na wdrożenie.

   Jakie działania może obejmować przykładowy audyt IBCS Poland?

   Priorytety: Bezpieczeństwo, Wydajność, Funkcjonalność.

   • Wykrywanie sieci ー 802.11a, 802.11b, 802.11g/n/ac/ax.
   • Wykrycie producenta urządzeń dostępowych,
   • Rozpoznanie zabezpieczeń – Open System, WEP, WPA, WPA2 ー oraz testowanie bezpieczeństwa sieci (networks) LAN, WiFi, MAN, WLAN czy CAN w ramach prób:
    • Open System: uzyskania dostępu się do access pointu.
    • WEP: łamania klucza szyfrującego.
    • WPA-PSK: łamania klucza metodą brute force.
   • Kontrola bezpieczeństwa systemów podłączonych do sieci – szczególnie podatnego na ataki monitoringu.
   • Weryfikacja trybu ogłaszania SSID oraz wartości SSID.
   • Rozpoznanie mechanizmów uwierzytelniania stron ー z danymi logowania.
   • Wykrycie wszystkich sieci (networks) oraz urządzeń pracujących na danym kanale i sprawdzenie interferencji.
   • Analiza architektury i konfiguracji sieci np. LAN network. Ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji zdolności do roamingu – płynnego przełączania urządzeń pomiędzy access pointami bez przelogowywania i zrywania połączeń.
   • Optymalizacja rozmieszczenia access pointów, aby zwiększyć zasięg, pokonać przeszkody dla fal i ograniczyć koszty inwestycji w nowe urządzenia.
   • Potrzebujesz wiedzieć więcej?

   Jeśli brakuje tu informacji, których potrzebujesz, skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

   Zaufali nam

   Do realizacji wdrożenia zgłosiło się wielu oferentów. Jednak zakres rozwiązania proponowanego przez IBCS Poland, a także dodatkowe elementy związane z monitorowaniem i zarządzaniem siecią w ramach tych funkcjonalności, zdecydowały o wyborze właśnie tego rozwiązania – tłumaczy Zbigniew Koplin z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy.

   Co warto podkreślić, wydajność magazynu wzrosła powyżej zakładanej wartości. Przyczyniło się to do realnych oszczędności finansowych. Jesteśmy w pełni zadowoleni z wdrożenia i jego efektów oraz współpracy z IBCS Poland.

   Zgodnie z założeniami, poprawiła się ergonomia pracy, zmniejszyła się liczba błędów, a procesy magazynowe zostały zoptymalizowane. Technologia pick-by-voice przyczyniła się również do przyspieszenia zbiórki i etapu wydania towarów, a także do wzrostu wydajności i efektywności kompletacji.

   System jest scentralizowany i łatwo zarządzać nim z jednego miejsca. Generuje on nie tylko oszczędność środków, ale również oszczędność czasu – wcześniej wydruk ręczny wykonywany był przez pracowników i operatorów wszystkich stanowisk. (…) Uniwersalna architektura znacznie skróciła czas przestojów, ułatwia prace serwisowe i dodatkowo w dużej mierze wyeliminowała ludzkie błędy.