IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ibcsDock/ibcsCloud: zautomatyzowany system rejestracji przepływu towarów w magazynie”.

Zobacz więcej

Logistyka magazynowa – optymalizacja procesów

Usprawnij swoje procesy logistyczne i zabezpiecz swoją pozycję sprawdzonego partnera w łańcuchach dostaw. Wybierz kompleksowe wdrożenia w obszarze SCM z IBCS Poland.

 

 

 

Logistyka magazynowa – optymalizacja procesów - IBCS Poland - systemy logistyczne

Zarządzanie magazynem

Czy dostrzegasz słabe punkty swojego systemu zarządzania magazynem, które powodują ryzyko stopniowej utraty klientów i reputacji?

 • Brak dostępu do pełnych i aktualnych informacji, potrzebnych do przeprowadzania analiz i podejmowania decyzji, co skutkuje nagłym brakiem miejsca do składowania, niedoborem towaru lub wysłaniem dostaw do niewłaściwych odbiorców.
 • Rosnące koszty kadry i sprzętu, przy malejącej rentowności biznesu.
 • Blokady i przestoje spowodowane słabą integracją z systemami kurierskimi, brakiem automatyzacji, używaniem wyeksploatowanego sprzętu, opóźnioną komunikacją i koniecznością częstego przemieszczania się pracowników na duże odległości.
 • Błędy ludzkie i nieporozumienia generujące dużą liczbę zwrotów, z powodu słabej informatyzacji magazynu i braku skutecznego systemu komunikacji na odległość.
 • Bezbronność wobec nieuzasadnionych reklamacji spowodowana brakiem dokumentacji wideo z procesów kompletacji, pakowania, załadunku i dystrybucji.
 • Brak kontroli nad zasobami: odzieżą służbową, urządzeniami mobilnymi i narzędziami pracy, które ulegają zniszczeniu, awariom lub giną.
 • Liczne, trudne do przewidzenia wypadki, wynikające z połączenia słabej kontroli BHP, wyeksploatowanych urządzeń oraz dużego natężenia ruchu kołowego i pieszego na terenie zakładu.

Możesz pozbyć się tych trudności i zoptymalizować procesy logistyczne. Wybierz IBCS Poland. Kompleksowego integratora w obszarze SCM z ponad 20-letnim doświadczeniem w Polsce i Europie Środkowej.

  form-icon
  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami
  Imię i nazwisko*
  E-mail*
  Telefon*
  Wiadomość


  Planujesz wdrożenia w obszarze SCM?

  Zwróć uwagę na najważniejsze ryzyka dla płynności procesów logistycznych.

  • Rozwiązania niewystarczająco dostosowane do potrzeb firmy wygenerują niepotrzebne koszty, skomplikują realizację zadań i wydłużą szkolenia nowych pracowników.
  • Angażowanie wielu wąsko wyspecjalizowanych dostawców, z których każdy odpowiada tylko za fragment rozwiązania, obniża szanse na maksymalizację wydajności i niezawodności całego systemu logistycznego. To obniża Twoją rentowność i ułatwia zadanie Twojej konkurencji. Samo wdrożenie po Twojej stronie także zajmie więcej czasu z powodu trudności we współpracy pomiędzy dostawcami. Ponadto, przyszłe naprawy gwarancyjne mogą się przedłużać – każdy z dostawców chętnie obwini za awarie pozostałych.
  • Zakup rozwiązań od niecertyfikowanych dostawców naraża Cię na potencjalne koszty z powodu niezgodności z normami, np. standardem GS1.

  Wybierz wdrożenia bez ryzyka, z kompleksowym integratorem rozwiązań – IBCS Poland.

  Dobieramy i wdrażamy sprzęt oraz oprogramowanie, żeby maksymalizować produktywność Twojego systemu logistycznego. Instalujemy rozwiązanie, testujemy i otaczamy ochroną serwisową cały zakres wdrożenia, a nawet całą logistykę w Twojej firmie. Dla Ciebie to jeden numer telefonu w razie jakiegokolwiek problemu, szybka diagnoza i rozwiązanie.

  Zaufaj doświadczeniu

  Dzięki historii ponad 1500 wdrożeń IT w czasie ponad 20 lat, szybko odnajdujemy i diagnozujemy słabe punkty procesów logistycznych. Następnie modernizujemy firmę klienta kompleksowo i dbamy o sprawne działanie naszych rozwiązań bez generowania przestojów.

  • Przeprowadzamy audyt i optymalizujemy sieć LAN/WLAN.
  • Projektujemy i dostarczamy system oznakowania magazynu, z elementami o trwałości gwarantowanej pisemnie nawet do 50 – 100 lat.
  • Dostarczamy na czas nowe etykiety zgodne z wymaganiami w Twoim łańcuchu dostaw. W tym wydruki małych partii na życzenie i dodruki w kilkanaście godzin w sytuacjach kryzysowych.
  • Uzupełniamy materiały eksploatacyjne

  Wymieniamy sprzęt na nowoczesny:

  • szybkie i elastyczne w konfiguracji skanery firmy Zebra, oparte o znajomy system Android,
  • wytrzymałe i bezbłędne uchwyty skanujące Zebra, które przyspieszają prace na magazynie i hali sprzedaży,
  • szybkie i bezawaryjne  drukarki etykiet,
  • wydajne, automatyczne aplikatory etykiet Cobalt, które przyspieszą tempo pracy bez nowych rekrutacji, a do tego zredukują liczbę sprzętu, punktów odbioru i etykietowania.
  • wydajne i zgodne z normami radiotelefony, które zsynchronizują pracowników na zmianie bez przerywania pracy i niepotrzebnego pokonywania długich tras.

  Wprowadzamy nowoczesne rozwiązania przyspieszające pracę (RFID, AMR)

  • System RFID, przyspieszający skanowania produktów do kilkuset odczytów na sekundę i wykrywający nieprawidłowy skład zamówienia.
  • Roboty AMR, które przejmą i zautomatyzują zadania związane z fizycznym ruchem towarów i zminimalizują ryzyko wypadków komunikacyjnych na magazynie,

  Wdrażamy oraz integrujemy rozwiązania IT, które tworzą spójny system kontroli  dystrybucji:

  • system WMS ibcsTiger do wydajnego zarządzania magazynem i zapobiegania niedoborom,
  • ibcsCloud: ekosystem aplikacji do bezpiecznego korzystania w chmurze, bez inwestycji we własną infrastrukturę, czy w dodatkowy sprzęt,
  • system ibcsSnapEvidence który będzie rejestrował zdarzenia i rozpoznawał incydenty,
  • system analizy obrazu ibcsDetector wspierany przez sztuczną inteligencję, który zadba o bezpieczeństwo pracowników i natychmiastowe alarmowanie,
  • oprogramowanie do zarządzania wydrukiem etykiet NiceLabel Designer.

  Przeprowadzamy profesjonalne szkolenia, które eliminują luki kompetencyjne w zakresie logistyki.

   

  Profesjonalne doradztwo z inicjatywą.
  Indywidualnie podchodzimy do każdego obiektu. Uważnie słuchamy Twoich spostrzeżeń. Planując wdrożenia, zwracamy szczególną uwagę na: charakterystykę procesów na hali sprzedaży i magazynowych oraz metodologię współpracy Twojego zespołu. Rozmawiamy z pracownikami różnych szczebli, aby gruntownie poznać problemy i potrzeby firmy w jak najdłuższym horyzoncie czasowym. Szybki dostęp do unikalnej wiedzy.

  Diagnostykę opieramy na bazie studiów przypadków i gotowych rozwiązań zagranicznych, wypracowanych w społeczności integratorów IBCS Group (Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria). W ten sposób możemy zareagować sprawnie nawet na nietypowe problemy.

  Projekt – wdrożenie – serwis.
  Nasza polityka serwisowa to bezpieczeństwo ciągłości Twoich procesów. Dzięki elastycznym wariantom umów, możesz mieć dostęp do helpdesku w trybie 24/7 lub w standardowych godzinach roboczych. Od konsultacji telefonicznej, po zdalne wsparcie administracyjne.
  W naprawach sprzętu rozszerzamy warunki producenta. Możesz liczyć na obsługę logistyczną, przywracanie oprogramowania, testy po naprawach i ponowne konfiguracje zgodnie z charakterystyką Twoich procesów. Dostarczamy ponadto sprzęt zastępczy.

   

   

  Zaufali nam

  Do realizacji wdrożenia zgłosiło się wielu oferentów. Jednak zakres rozwiązania proponowanego przez IBCS Poland, a także dodatkowe elementy związane z monitorowaniem i zarządzaniem siecią w ramach tych funkcjonalności, zdecydowały o wyborze właśnie tego rozwiązania – tłumaczy Zbigniew Koplin z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy.

  Co warto podkreślić, wydajność magazynu wzrosła powyżej zakładanej wartości. Przyczyniło się to do realnych oszczędności finansowych. Jesteśmy w pełni zadowoleni z wdrożenia i jego efektów oraz współpracy z IBCS Poland.

  Zgodnie z założeniami, poprawiła się ergonomia pracy, zmniejszyła się liczba błędów, a procesy magazynowe zostały zoptymalizowane. Technologia pick-by-voice przyczyniła się również do przyspieszenia zbiórki i etapu wydania towarów, a także do wzrostu wydajności i efektywności kompletacji.

  System jest scentralizowany i łatwo zarządzać nim z jednego miejsca. Generuje on nie tylko oszczędność środków, ale również oszczędność czasu – wcześniej wydruk ręczny wykonywany był przez pracowników i operatorów wszystkich stanowisk. (…) Uniwersalna architektura znacznie skróciła czas przestojów, ułatwia prace serwisowe i dodatkowo w dużej mierze wyeliminowała ludzkie błędy.