IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ibcsDock/ibcsCloud: zautomatyzowany system rejestracji przepływu towarów w magazynie”.

Zobacz więcej

Zarządzanie magazynem

Sprawność, niezawodność i terminowość dzięki systemowi WMS ibcsTiger.

Opis systemu

Uniknij zbędnego ryzyka

Jeśli rozwój Twojego centrum dystrybucyjnego, magazynu surowców lub magazynu wyrobów gotowych nie nadąża za rozwojem całej firmy, łatwo poznasz to po:

 • niedoborach informacji potrzebnych do przeprowadzania analiz i podejmowania decyzji,
 • trudnościach w komunikacji, spowodowanych słabą informatyzacją,
 • zmniejszonej opłacalności biznesu,
 • trudnościach w kontrolowaniu procesów magazynowych,
 • dużej liczbie zwrotów, szczególnie wśród klientów e-commerce,
 • utrudnionej realizacji drobnych zamówień e-commerce, bez podziału na kompletację plus pakowanie,
 • regularnych raportach o nagminnym przekraczaniu czasu pakowania, spowodowanych m.in. utratą płynności realizowania zadań i koniecznością częstego przemieszczania się na duże odległości,
 • rosnącej liczbie błędów/pomyłek, spowodowanej m.in. koniecznością zapamiętywania przez pracowników wielu informacji na raz,
 • nieprzewidzianych brakach towaru,
 • zgłoszeniach o trudnościach w lokalizowaniu towaru
 • zwiększonej rotacji pracowników,
 • kosztach kadry i sprzętu, które rosną nieproporcjonalnie do rozwoju firmy,
 • obniżeniu efektywności pracowników z powodu dotarcia do granic fizycznych możliwości magazynu,
 • nagłym braku miejsca do składowania,
 • słabej integracji z systemami kurierskimi,
 • utrudnionym lub niemożliwym skalowaniu rozwiązań i wprowadzaniu nowych technologii.

Jeśli widzisz przestrzeń do usprawnień, chętnie pomożemy Ci ocenić niewykorzystany potencjał biznesowy, jakim dysponujesz i zaprojektować wdrożenie.

Porozmawiaj z konsultantem

  form-icon
  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami
  Imię i nazwisko*
  E-mail*
  Telefon*
  Wiadomość


  ibcsTiger – Nowoczesny WMS w polskich magazynach

  Menedżerowie magazynów z ponad 50 firm wybrali ibcsTiger, jako kompleksowy system do zarządzania ruchem w magazynie i przechowywaniem towarów, który zapewnia szereg korzyści.

  • Dopasowanie do indywidualnych potrzeb magazynu – aktualnych i przyszłych.
  • Łatwość obsługi i wymierne oszczędności wynikające z poprawy wydajności i niezawodności procesów magazynowych.
  • Wsparcie pracowników podczas kompletacji, z automatycznym sortowaniem i wskazywaniem lokalizacji poszczególnych towarów,
  • Sprawność prognozowania wyników finansowych i optymalizacji na podstawie dostępu do pełnych, szczegółowych informacji – aktualnych i historycznych.
  • Skrócenie czasu i obniżenie kosztów operacji magazynowych, dzięki:
   • usprawnieniu pracy istniejącej kadry bez konieczności rekrutacji,
   • wdrożeniu sprzętu i oprogramowania tworzącego zintegrowany system, gdzie funkcjonują panele dotykowe, skanery, drukarki, kompleksowo wyposażone stacje pakowania.

  Postaw na rozwiązanie, które od 18 lat dowodzi swojej niezawodności i skuteczności rozwijając się wraz z potrzebami naszych klientów.

  Czytaj więcej ibcsTiger

  Możliwości ibcsTiger

  Optymalizacja ścieżki zbiórki i przydziału miejsca składowania,
  Zarządzanie zapasami – inwentaryzacja, blokowanie partii, śledzenie partii
  Pełna ewidencja — przyjęcie, wydanie, saldo dla odbiorców i dostawców
  Zarządzanie obrotem opakowaniami zwrotnymi i nośnikami — kontenery, palety, inne
  Obsługa zasobnika opakowań — moduł dodatkowy
  Hierarchiczna struktura jednostek logistycznych: możliwość operowania nośnikami (paletami), opakowaniami (kartonami) oraz różnymi jednostkami miary
  Kontrola jakości, rejestracja certyfikatów dla partii produkcyjnych, zarządzania statusami jakości
  Pełne śledzenie (traceablity) produktów / partii / nośników składowanych na magazynie
  Dostęp do pełnej funkcjonalności systemu przez WWW,
  Harmonogramowanie wysyłek i załadunków względem terminów dostaw, tworzenie planu wysyłek, nadzorowanie dyspozycji przypiętych do danego transportu, elementy zarządzania placem (moduł dodatkowy)
  Poznaj szczegóły

  Zastosowania systemu WMS ibcsTiger

  Rzeczywista realizacja strategii magazynowej (FIFO, FEFO, LIFO, inne) – kompletna informacja o lokalizacji każdej partii.
  Zmniejszenie czasu i kosztów wykonania operacji magazynowych:
  • prowadzenie do lokalizacji
  • szybka identyfikacja towaru
  • multikompletacja
  • szkolenie pracowników
  Zmniejszenie ilości pomyłek w kompletacji:
  • automatyczna identyfikacja i kontrola
  • ograniczenie reklamacji
  Maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej:
  • przydział miejsca składowania
  • zarządzanie obszarem zbiórki
  Skrócenie czasu inwentaryzacji:
  • automatyczna identyfikacja
  • blokowanie lokalizacji vs zatrzymanie magazynu
  Stałe informowanie o dostępnym stanie magazynowym:
  • operacje w czasie rzeczywistym
  • zarządzanie partią/nośnikiem
  Realizacja operacji z wartością dodaną dla klienta – usługi dla klientów.
  Eliminacja dokumentów papierowych w pracy magazynu:
  • zmniejszenie kosztów
  • praca z dokumentem vs praca zadaniowa
  Łatwa realizacja obowiązku śledzenia partii produkcyjnych (traceability):
  • historia i śledzenie pochodzenia produktów
  • zgodność z systemem GS1
  Kontrola pracy magazynierów: .analiza wydajności, informacja kto, co i kiedy zrobił..
  Bezpieczeństwo: indywidualne uprawnienia pracowników (przydzielanie zakresu operacji).
  Zapewnienie integralności przepływu:
  • kontrola ruchu towarów
  • zarządzanie ruchem opakowań zwrotnych

  Myślisz o systemie WMS i szukasz najlepszego dostawcy? Zwróć uwagę na ryzyka.

  • Zbyt rozbudowany WMS na danym etapie rozwoju firmy wygeneruje nadmiarowe koszty, utrudni pracę Twoim ludziom i wydłuży onboarding pracowników
  • Tańszy, dedykowany system WMS, nie będzie współpracował z narzędziami, które zechcesz wdrożyć za rok lub dwa. Koszty dalszego utrzymania przerosną cenę nowego wdrożenia i będą dalej rosnąć. Każde odejście współautora kodu wygeneruje dodatkowe problemy
  • Poleganie na firmach o wąskiej specjalizacji to ograniczenie współpracy do technicznego wdrożenia rozwiązań, które zadziałają, choć mogą nie być optymalnie dobrane z biznesowego punktu widzenia i niewystarczająco kompleksowe
  • Łączenie w jeden system rozwiązań kilku mniejszych dostawców, to potencjalne komplikacje przy integracji. Rozmnożenie typów technologii spowoduje, że będą na co dzień ze sobą kolidować i powodować przestoje. Ponadto, każdy dostawca będzie patrzył na Twoje procesy logistyczne w kontekście swojej specjalizacji:
   • nie zdiagnozuje kompleksowo ewentualnego problemu z systemem WMS, podczas gdy przestoje i błędy będą generować koszty
   • nie zintegruje systemu WMS ze wszystkimi urządzeniami i aplikacjami, z których już korzystasz, lub możesz chcieć wdrożyć w przyszłości
   • może przerzucać odpowiedzialność za przestoje na innych dostawców, a w efekcie rozwiązywanie problemów będzie się przedłużało
   • może komplikować próby skalowania, jeśli jego technologia tego nie wspiera

  Nie ryzykuj. Wybierz wdrożenie kompleksowe z IBCS Poland. Jesteśmy integratorem rozwiązań dla firm takich jak Twoja. Projektujemy systemy optymalne biznesowo, dostarczamy oprogramowanie i sprzęt, instalujemy, testujemy i otaczamy ochroną serwisową.

  Jak wdrażamy ibcsTiger

  Zarządzanie magazynem WMS - skanery magazynowe do inwentaryzacji - IBCS Poland - systemy logistyczne
  Analiza biznesowa
  • wizyta w lokalizacji i przegląd wszystkich procesów, procedur, obszarów i interfejsów istotnych z punktu widzenia wdrażanego systemu, szczegółowe omówienie wymagań
  • ustalenie zakresu usług, propozycji harmonogramu wdrożenia, kamieni milowych (ważnych punktów w projekcie), zakresu integracji
  • omówienie wymagań sprzętowych oraz analiza ryzyka
  • przygotowanie dokumentacji projektowej
  Zarządzanie magazynem WMS - skanery magazynowe do inwentaryzacji - IBCS Poland - systemy logistyczne
  Przygotowanie projektu
  • odwzorowanie przebiegów procesów ustalonych na analizie
  • testy wewnętrzne i zgłoszenie gotowości do wstępnej instalacji systemu
  • mapowanie magazynu
  • budowa interfejsów
  Zarządzanie magazynem WMS - skanery magazynowe do inwentaryzacji - IBCS Poland - systemy logistyczne
  Wdrożenie
  • testowy bilans otwarcia
  • testy na pełnym obciążeniu systemu
  • szkolenia pracowników
  • szkolenia administratora
  • inwentaryzacja
  • uruchomienie produkcyjne

  Jak wykorzystać w pełni potencjał systemu ibcsTiger

  Sprawdź produkty wspierające:

  • ibcsVoice – uwolnienie rąk dzięki realizacji procesów magazynowych za pomocą technologii głosowej
  • icmDostawca – obsługa procesów poza magazynowych/ wsparcie w etapie transportu
  • terminale i skanery – mobilność w magazynie
  • Sieć WLAN – niezbędny aspekt pracy WMS w czasie rzeczywistym,
  • Oznakowanie magazynu – baza do działania systemu klasy WMS

  Co sądzisz o przeniesieniu jakości zarządzania magazynem na nowy poziom, aby zwiększyć wygodę i ustawicznie podnosić wydajność? Porozmawiajmy o tym, jak dopasować system ibcsTiger do Twoich wymagań.

  Porozmawiaj z konsultantem

  Zaufali nam

  Do realizacji wdrożenia zgłosiło się wielu oferentów. Jednak zakres rozwiązania proponowanego przez IBCS Poland, a także dodatkowe elementy związane z monitorowaniem i zarządzaniem siecią w ramach tych funkcjonalności, zdecydowały o wyborze właśnie tego rozwiązania – tłumaczy Zbigniew Koplin z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy.

  Co warto podkreślić, wydajność magazynu wzrosła powyżej zakładanej wartości. Przyczyniło się to do realnych oszczędności finansowych. Jesteśmy w pełni zadowoleni z wdrożenia i jego efektów oraz współpracy z IBCS Poland.

  Zgodnie z założeniami, poprawiła się ergonomia pracy, zmniejszyła się liczba błędów, a procesy magazynowe zostały zoptymalizowane. Technologia pick-by-voice przyczyniła się również do przyspieszenia zbiórki i etapu wydania towarów, a także do wzrostu wydajności i efektywności kompletacji.

  System jest scentralizowany i łatwo zarządzać nim z jednego miejsca. Generuje on nie tylko oszczędność środków, ale również oszczędność czasu – wcześniej wydruk ręczny wykonywany był przez pracowników i operatorów wszystkich stanowisk. (…) Uniwersalna architektura znacznie skróciła czas przestojów, ułatwia prace serwisowe i dodatkowo w dużej mierze wyeliminowała ludzkie błędy.