IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ibcsDock/ibcsCloud: zautomatyzowany system rejestracji przepływu towarów w magazynie”.

Zobacz więcej

Dystrybucja – płynność i niezawodność logistyki ostatniej mili

Usprawnij swoje procesy logistyczne i zabezpiecz pozycję sprawdzonego partnera w łańcuchach dostaw. Wybierz kompleksowe wdrożenia w obszarze SCM z IBCS Poland.

Dystrybucja - IBCS Poland - systemy logistyczne

Czy zauważasz opóźnienia dostaw na ostatnim odcinku łańcucha?

Często wiąże się to z szeregiem komplikacji

 • Utrudniona kontrola procesów magazynowych, z powodu słabej integracji systemów. W tym brak dostępności pełnych i aktualnych informacji, potrzebnych do przeprowadzania analiz i podejmowania decyzji — co skutkuje nagłym brakiem miejsca do składowania, niedoborem towaru lub wysłaniem dostawy do niewłaściwego klienta. 
 • Blokady i przestoje spowodowane słabą integracją z systemami kurierskimi, brakiem automatyzacji, używaniem wyeksploatowanego sprzętu, opóźnioną komunikacją i koniecznością częstego przemieszczania się na duże odległości.
 • Pomyłki ludzkie generujące dużą liczbę zwrotów, z powodu słabej informatyzacji działalności.
 • Brak obrony przed nieuzasadnioną reklamacją, z powodu braku dokumentacji wideo z procesów kompletacji, pakowania i załadunku.
 • Zmniejszona opłacalność biznesu, jako skutek nieskutecznych inwestycji, braku modernizacji oraz integracji rozwiązań.

Chcesz zamienić te obciążenia na pełną integrację rozwiązań logistyki ostatniej mili? Wybierz IBCS Poland. Kompleksowego integratora  z ponad 20-letnim doświadczeniem w Polsce i Europie Środkowej.

  form-icon
  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami
  Imię i nazwisko*
  E-mail*
  Telefon*
  Wiadomość


  Profesjonalne doradztwo z inicjatywą

  Indywidualnie podchodzimy do każdego obiektu. Uważnie słuchamy Twoich spostrzeżeń. Planując wdrożenia, zwracamy szczególną uwagę na: charakterystykę procesów na hali sprzedaży i magazynowanych oraz metodologię współpracy Twojego zespołu. Rozmawiamy z pracownikami różnych szczebli, aby gruntownie poznać problemy i potrzeby firmy w jak najdłuższym horyzoncie czasowym.

  Szybki dostęp do wiedzy

  Reagujemy nawet na nietypowe problemy naszych klientów. Szybką diagnostykę opieramy na bazie studiów przypadków i gotowych rozwiązań zagranicznych,. Wypracowanych w społeczności integratorów IBCS Group – Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria.

  Projekt, wdrożenie i opieka serwisowa 

  Naszym celem jest optymalizacja procesów logistycznych klienta oraz zapewnienie ich ciągłości. Dzięki elastycznym wariantom umów serwisowych, możesz mieć dostęp do helpdesku nawet w trybie 24/7. Od konsultacji telefonicznej, po zdalne wsparcie administracyjne. W naprawach sprzętu rozszerzamy warunki producenta. Możesz liczyć na obsługę logistyczną, przywracanie oprogramowania, testy po naprawach i ponowne konfiguracje zgodnie z charakterystyką Twoich procesów. Dostarczamy ponadto sprzęt zastępczy. Sprawdź i wybierz swoje warunki serwisu>>>

  Szukasz odpowiedniego dostawcy dla siebie? Zwróć uwagę na potencjalne ryzyka dla płynności procesów logistycznych.

  1. Wdrożenia, które są niedostosowane do potrzeb firmy, wygenerują nadmiarowe koszty, skomplikują tealizację zadań i wydłużą onboarding pracowników.
  2. Współpraca z grupą wąsko wyspecjalizowanych dostawców obniża szanse na uzyskanie osiągalnej wydajności. Konkurencja łatwo wykorzysta to osłabienie i może Cię prześcignąć. Samo wdrożenie zajmie więcej czasu z powodu trudności we współpracy pomiędzy dostawcami, a w przyszłości, naprawy gwarancyjne mogą się przedłużać.
  3. Zakup rozwiązań od niecertyfikowanych dostawców może narazić Cię na koszty z powodu niezgodności z normami – np. standardem GS1.

   

  Wybierz wdrożenia bez ryzyka, z kompleksowym integratorem rozwiązań – IBCS Poland. Dobieramy i wdrażamy sprzęt oraz oprogramowanie, żeby maksymalizować produktywność Twojego systemu logistycznego. Instalujemy, testujemy i otaczamy ochroną serwisową cały zakres wdrożenia. Dla Ciebie to jeden numer telefonu w razie jakiegokolwiek problemu, szybka diagnoza i pewne rozwiązanie.

  Dzięki historii ponad 1500 wdrożeń IT w czasie ponad 20 lat, potrafimy odnaleźć i zdiagnozować słabe punkty procesów logistycznych. A następnie, zmodernizować Twoją firmę kompleksowo i zadbać o sprawne działanie naszych rozwiązań bez generowania przestojów. 

  • Przeprowadzamy audyt i optymalizujemy sieć LAN/WLAN. 
  • Projektujemy i dostarczamy system oznakowania magazynu, z elementami o trwałości gwarantowanej pisemnie nawet do 50 – 100 lat. 
  • Dostarczamy na czas nowe etykiety zgodne z wymaganiami w Twoim łańcuchu dostaw. W tym wydruki małych partii na życzenie i dodruki w kilkanaście godzin w sytuacjach kryzysowych.
  • Uzupełniamy materiały eksploatacyjne.

   

  Wymieniamy sprzęt na nowoczesny:

  • szybkie i elastyczne w konfiguracji skanery firmy Zebra, oparte o znajomy system Android, 
  • wytrzymałe i bezbłędne uchwyty skanujące Zebra, które przyspieszają prace na magazynie i hali sprzedaży,
  • szybkie i bezawaryjne sieciowe drukarki etykiet
  • wydajne, automatyczne aplikatory etykiet Cobalt, które przyspieszą tempo pracy bez nowych rekrutacji, a do tego zredukują liczbę sprzętu, punktów odbioru i etykietowania,
  • wydajne i zgodne z normami radiotelefony, które zsynchronizują pracowników na zmianie bez przerywania pracy i niepotrzebnego pokonywania długich tras,
  • systemy do kompletacji głosowej,
  • system RFID, przyspieszający skanowania produktów do kilkuset odczytów na sekundę i wykrywający nieprawidłowy skład zamówienia,
  • roboty AMR, które przejmą i zautomatyzują zadania związane z fizycznym ruchem towarów i zminimalizują ryzyko wypadków komunikacyjnych na magazynie.

   

  Wdrażamy oraz integrujemy rozwiązania IT, które tworzą spójny system kontroli  dystrybucji:

  • system WMS ibcsTiger do wydajnego zarządzania magazynem i zapobiegania niedoborom,
  • ibcsCloud: ekosystem aplikacji do bezpiecznego korzystania w chmurze, bez inwestycji we własną infrastrukturę, czy w dodatkowy sprzęt,
  • system ibcsSnapEvidence, który będzie rejestrował zdarzenia i rozpoznawał incydenty,
  • system analizy obrazu ibcsDetector wspierany przez sztuczną inteligencję, który zadba o bezpieczeństwo pracowników i natychmiastowe alarmowanie,
  • oprogramowanie do zarządzania wydrukiem etykiet NiceLabel Designer.

  Przeprowadzamy profesjonalne szkolenia, które eliminują luki kompetencyjne w zakresie logistyki.

  Zaufali nam

  Do realizacji wdrożenia zgłosiło się wielu oferentów. Jednak zakres rozwiązania proponowanego przez IBCS Poland, a także dodatkowe elementy związane z monitorowaniem i zarządzaniem siecią w ramach tych funkcjonalności, zdecydowały o wyborze właśnie tego rozwiązania – tłumaczy Zbigniew Koplin z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy.

  Co warto podkreślić, wydajność magazynu wzrosła powyżej zakładanej wartości. Przyczyniło się to do realnych oszczędności finansowych. Jesteśmy w pełni zadowoleni z wdrożenia i jego efektów oraz współpracy z IBCS Poland.

  Zgodnie z założeniami, poprawiła się ergonomia pracy, zmniejszyła się liczba błędów, a procesy magazynowe zostały zoptymalizowane. Technologia pick-by-voice przyczyniła się również do przyspieszenia zbiórki i etapu wydania towarów, a także do wzrostu wydajności i efektywności kompletacji.

  System jest scentralizowany i łatwo zarządzać nim z jednego miejsca. Generuje on nie tylko oszczędność środków, ale również oszczędność czasu – wcześniej wydruk ręczny wykonywany był przez pracowników i operatorów wszystkich stanowisk. (…) Uniwersalna architektura znacznie skróciła czas przestojów, ułatwia prace serwisowe i dodatkowo w dużej mierze wyeliminowała ludzkie błędy.