IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ibcsDock/ibcsCloud: zautomatyzowany system rejestracji przepływu towarów w magazynie”.

Zobacz więcej

ibcsVoice - rozwiązania głosowe

System głosowej kompletacji zamówień to sposób na wysoką wydajność i niezawodność. Szybkie, sprawne i bezbłędne kompletowanie zamówień za pomocą komend głosowych, zwiększające ergonomię pracy. Dołącz do liderów nowoczesnej, bezpiecznej i szybkiej logistyki.

 

Rozwiązania głosowe do kompletacji zamówień - IBCS Poland - systemy logistyczne
do 35 %
wzrost wydajności
Rozwiązania głosowe do kompletacji zamówień - IBCS Poland - systemy logistyczne
do 50 %
redukcja błędów
Rozwiązania głosowe do kompletacji zamówień - IBCS Poland - systemy logistyczne
do 50 %
szybsze szkolenie pracowników
Rozwiązania głosowe do kompletacji zamówień - IBCS Poland - systemy logistyczne
do 75 %
szybsze osiągnięcie maksymalnej wydajności pracownika

Firmy, które zmieniły tradycyjne metody na system głosowej kompletacji zauważyły, że:

 • szybkość realizacji zamówień wzrosła
 • liczba pomyłek zmniejszyła się
 • czas szkolenia i wdrożenia nowego pracownika wyraźnie się skrócił
 • praca operatorów stała się bardziej bezpieczna a ergonomia ich pracy zwiększyła się
 • magazynierzy są bardziej zadowoleni z tego narzędzia pracy
 • stało się możliwe kompletowanie większej ilości zamówień  tymi samymi zasobami,
 • łatwiej i szybciej można zatrudnić i przeszkolić dodatkowych pracowników sezonowych w okresach szczytowych (w tzw. pikach sezonów)

Sprawdź, jak możesz osiągnąć takie rezultaty w swojej firmie.

  form-icon
  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami
  Imię i nazwisko*
  E-mail*
  Telefon*
  Wiadomość


  Bazujesz na “starych, dobrych” metodach pracy? Rozważ ich ograniczenia

  • Opieranie kompletacji na dokumentach papierowych to wysokie koszty administracji. Takie rozwiązanie odrywa pracowników od zadania, zajmuje im ręce i wzrok oraz angażuje dodatkowych pracowników.
  • Wyposażenie pracowników w komputery przenośne musi zwykle poprzedzić minimum kilka dni szkolenia. Tu także wymagana jest mozolna obsługa ręczna i odrywanie uwagi od kompletowania zamówień. 
  • Pick-to-light nie nadaje się do każdego rodzaju kompletacji, a ponadto wciąż obciąża pracownika ręczną obsługą i zmusza do odrywania wzroku.


  Nie ryzykuj strat finansowych na nieefektywną pracę. Twój system pick by voice może głosowo poprowadzić operatora po kolejnych etapach realizacji zadania. Szkolenie trwa zaledwie kilka godzin, pracownik szybko osiąga maksymalną wydajność, co jest szczególnie istotne w przypadku dużej rotacji oraz zatrudniania pracowników sezonowych.

  Chcesz wiedzieć więcej jak usprawnić procesy magazynowe, utrzymania ruchu i kontroli jakości dzięki systemom głosowym? Zajrzyj do naszego przewodnika.


  Jak działają operatorzy, gdy mają wolne ręce

  Są wyposażeni w zestaw słuchawkowy z mikrofonem oraz terminal umieszczony w kaburze na pasku biodrowym; terminal komunikujący się z jednej strony przez Wi-Fi z systemem WMS a z drugiej strony przez Bluetooth z zestawem słuchawkowym.

  • Przez słuchawkę otrzymują jasne wskazówki: dane o lokalizacji, ilości towaru i ewentualnie innych parametrach zamówienia. Polecenie zawsze można powtórzyć. Operator może również przyspieszyć lub zwolnić szybkość wypowiadania poleceń przez system.
  • Głosowo potwierdzają poszczególne etapy zadania wypowiadając cyfry lub odpowiednio komendy.
  • Przechodzą przez cały proces kompletacji w prostych etapach:
   • pierwsze polecenie systemu to udanie się do konkretnej lokalizacji,
   • potwierdzenie dotarcia przez operatora wywoła wskazówki odnośnie produktu,
   • system podaje jaka ilość kartonów lub/i opakowań jednostkowych ma zostać pobrana,
   • operator kompletuje towar i po zakończeniu potwierdza zakończenie,
   • system podaje kolejną lokalizację do której ma udać się magazynier – następuje powtórzenie sekwencji dla kolejnego produktu,
   • dla części produktów, dla których nie da się wyeliminować skanowania (gdyż konieczne jest na przykład podanie numeru seryjnego lub kodu wagowego), operator odczytuje kod kreskowy terminalem, wyciągając go na ten czas z kabury. Przy częstej potrzebie skanowania można zastosować dodatkowo skanery napalcowe.
  • Przez cały czas utrzymują kontakt wzrokowy z produktem i używają obu rąk, co zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia i wypadku, a zwiększa tempo i sprawność działania.
  • W sytuacji gdy jest potrzeba wyświetlenia dodatkowych informacji o produkcie, np zdjęć, aplikacja głosową opcjonalnie można zintegrować z bazą obrazów i wyświetlać na ekranie terminala zdjęcia wybranych produktów.
  • Obcokrajowcy mogą dołączać do procesu bez przeszkód dzięki systemowi działającemu w ponad 40 językach.W standardowym procesie kompletacji operatorzy nie sięgają do kabury po terminal co zwiększa czas pracy terminala pomiędzy ładowaniami, a tym samym wydłuża okres wymiany akumulatorów, oraz zmniejsza ryzyko uszkodzeń urządzeń, gdyż urządzenie nie jest narażone na możliwość upadków. 
  • Rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w mroźniach z uwagi na brak potrzeby obsługi klawiatury (co przy zwykłych terminalach stanowi problem z uwagi na zmarznięte dłonie i pracę w rękawicach) i patrzenia w ekran (który przy pracy w mroźni często jest zaparowany z uwagi na kondensację wilgoci).
  •  Bieżące wyniki operatorów są dostępne do wglądu w trakcie realizacji zadań i po zakończeniu kompletacji.
  • Pracownicy za pomocą zestawów głosowych mogą realizować również inne procesy; na przykład: 
   • zatowarowanie (uzupełnianie lokalizacji kompletacyjnych),
   • inwentaryzacje,
   • przyjęcia, szczególnie gdy również dla tego procesu potrzebne są dwie wolne ręce,
   • inspekcje i przeglądy.

   

  Chcesz, aby Twój magazyn pracował w tak wydajny sposób?

  Z czego składa się system kompletacji głosowej?

  Fundament: Twój system WMS, który zawiera całą logikę działania magazynu. 

  • Sieć radiowa Wi-Fi do komunikacji.
  • Middleware – aplikacja głosowa do zarządzania zleceniami.
  • Pobiera zadania z systemu WMS.
  •  Zamienia je na pliki dźwiękowe – polecenia głosowe wysyłane na zestaw słuchawkowy.
  • Zamienia komendy głosowe wypowiadane przez magazynierów na dane tekstowe odsyłane do systemu.
  • Nadzoruje wykonywanie kolejnych zleceń kompletacji.
  • Raportuje do systemu WMS.
  • Optymalizuje ścieżkę zbiórki – jeśli brak takiej funkcji w systemie zarządzania magazynem. M.in. zasugeruje wydruk etykiet, przygotowanie pojemników i dokumentacji.

   

  Aplikacje przez nas wdrażane jako middleware wyróżniają się elastycznością integracji z różnymi systemami zarządzania magazynem:

  • ibcsVoice – Nasz autorski produkt. Uwzględniliśmy różne opcje interfejsu, aby zminimalizować koszt integracji z WMS. Jako producent, możemy wprowadzać dodatkowe modyfikacje, funkcjonalności i konfigurować nietypowe przebiegi procesów kompletacji.
  • VoiceLink autorstwa Honeywell.
  • Voice Direct for SAP autorstwa Honeywell; dedykowane rozwiązanie producenta pozwalające na zamianę danych wyświetlanych na ekranie w procesu kompletacji w SAP i zamianę ich na dwustronne komunikaty głosowe( polecenia z systemu i komendy operatora); w tym wariancie uproszczeniu ulega proces związany z wdrożeniem.

   

  Zestaw dla pracownika: terminal (głosowy Honeywell serii A700x(link) lub terminal z systemem Android – typu przemysłowy smartfon albo typu pistoletowego) oraz  zestaw słuchawkowy z mikrofonem.  Elementy zestawu komunikują  się między sobą za pomocą Bluetooth (opcjonalnie – kabla), a z systemem WMS drogą Wi-Fi. 

  • Terminale – zawierają oprogramowanie umożliwiające działanie systemu głosowego (rozpoznawanie głosu, praca z aplikacją do realizacji procesów kompletacji, zarządzanie komunikacją między terminalem a zestawem słuchawkowym), oraz właściwą aplikację użytkową będą częścią systemu middleware.
  • Zestawy słuchawkowe; mogą być montowane także na kaskach. Służą do dwustronnej komunikacji z systemem. Odpowiednia budowa mikrofonu wytłumić szum otoczenia, a sama konstrukcja jest tak zaprojektowana, że pozwala na wygodną i ergonomiczną pracę przez wiele godzin.
  • Konsola administracyjna (instalowana lokalnie lub w chmurze), która służy do:
  • kontroli stanu urządzeń, w tym baterii,
  • zarządzania użytkownikami,
  • monitorowania pracy operatorów,
  • kontroli terminów licencji.

   

  Czytaj więcej ibcsVoice

  Rozważasz wdrożenie systemu kompletacji głosowej i chcesz uniknąć ryzyka?

  Niewłaściwy dobór sprzętu i oprogramowania do warunków pracy w Twoim magazynie oraz do pozostałych elementów Twojego systemu logistycznego może zwiększyć koszty wdrożenia. Brak doświadczenia dostawcy w technologii głosowej oraz procesach magazynowych może wydłużyć proces wdrożenia rozwiązania i spowodować, że możliwości systemu głosowego nie zostaną w pełni wykorzystane. 

   

  W IBCS Poland możesz liczyć na gruntowną analizę Twojego środowiska magazynowego i rozszerzenie wdrożenia o rozwiązania optymalizujące logistykę. Dzięki historii ponad 1500 wdrożeń IT w czasie ponad 20 lat, sprawnie diagnozujemy słabe punkty procesów logistycznych.
  W czasie implementacji głosowego systemu kompletacji możemy dodatkowo zapewnić:

   

  Optymalizację istniejących rozwiązań, np. audyt sieci LAN/WLAN.

   

  Projekt i dostarczenie systemu oznakowania magazynu, z elementami o trwałości gwarantowanej pisemnie nawet do 50 – 100 lat.

   

  Modernizację zasobów sprzętowych, np. o:

  • szybkie, wytrzymałe i bezbłędne skanery firmy Zebra oparte o elastyczny system Android, 
  • szybkie i bezawaryjne sieciowe drukarki etykiet,
  • aplikatory przyspieszające etykietowanie pudeł

   

  Modernizację zasobów IT, np. wdrażając:

  • ibcsTiger, WMS który pozwala zapanować nad procesami logistycznymi w czasie rzeczywistym,
  • ibcsCloud: ekosystemu aplikacji do bezpiecznego korzystania w chmurze, bez ingerencji we własna infrastrukturę, czy inwestycje w dodatkowy sprzęt.

   

  Bezpieczne wprowadzenie rozwiązań nowej generacji:

  • System RFID, ułatwiający zarządzanie narzędziami pracy,
  • Roboty AMR, które przejmą i zautomatyzują zadania związane z fizycznym ruchem towarów,
  • Systemy ibcs Smart Cam oraz ibcsDetector, które dzięki AI zadbają o bezpieczeństwo pracowników i wykrywanie incydentów.

   

  Profesjonalne doradztwo. Planując wdrożenia, zwracamy szczególną uwagę na:

  • charakterystykę procesów magazynowych i kompletacji zamówień,
  • metodykę współpracy Twojego zespołu,
  • fizyczne ograniczenia magazynu.

   

  Profesjonalne szkolenia, które wyeliminują luki kompetencyjne. 

  Polityka serwisowa

  Po wdrożeniu, każdego klienta obejmujemy polityką serwisową zorientowaną na zabezpieczenie ciągłości procesów logistycznych. Dzięki elastycznym wariantom umów, możesz mieć dostęp do helpdesku nawet w trybie 24/7. Od konsultacji telefonicznej, po zdalne wsparcie administracyjne. W naprawach sprzętu rozszerzamy warunki producenta. Możesz liczyć na obsługę logistyczną, przywracanie oprogramowania, testy po naprawach i ponowne konfiguracje zgodnie z charakterystyką Twojego procesu logistycznego. Dostarczamy ponadto sprzęt zastępczy. Sprawdź i wybierz swoje warunki serwisu>>> 

  Zdarzają Ci się nietypowe problemy? 

  Możemy na nie szybko zareagować, dzięki bogatej bazie studiów przypadków i gotowych rozwiązań zagranicznych. Wypracowanych w społeczności integratorów IBCS Group (Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria). 

  Zaufali nam

  Do realizacji wdrożenia zgłosiło się wielu oferentów. Jednak zakres rozwiązania proponowanego przez IBCS Poland, a także dodatkowe elementy związane z monitorowaniem i zarządzaniem siecią w ramach tych funkcjonalności, zdecydowały o wyborze właśnie tego rozwiązania – tłumaczy Zbigniew Koplin z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy.

  Co warto podkreślić, wydajność magazynu wzrosła powyżej zakładanej wartości. Przyczyniło się to do realnych oszczędności finansowych. Jesteśmy w pełni zadowoleni z wdrożenia i jego efektów oraz współpracy z IBCS Poland.

  Zgodnie z założeniami, poprawiła się ergonomia pracy, zmniejszyła się liczba błędów, a procesy magazynowe zostały zoptymalizowane. Technologia pick-by-voice przyczyniła się również do przyspieszenia zbiórki i etapu wydania towarów, a także do wzrostu wydajności i efektywności kompletacji.

  System jest scentralizowany i łatwo zarządzać nim z jednego miejsca. Generuje on nie tylko oszczędność środków, ale również oszczędność czasu – wcześniej wydruk ręczny wykonywany był przez pracowników i operatorów wszystkich stanowisk. (…) Uniwersalna architektura znacznie skróciła czas przestojów, ułatwia prace serwisowe i dodatkowo w dużej mierze wyeliminowała ludzkie błędy.