IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ibcsDock/ibcsCloud: zautomatyzowany system rejestracji przepływu towarów w magazynie”.

Zobacz więcej

Rozwiązania dla TSL

Wydajna organizacja i realizacja transportu. Zyskaj kontrolę nad spedycją i transportem dzięki kompleksowym systemom IBCS Poland dla sektora TSL. Zredukuj koszty i przyspiesz realizację dostaw, zwiększając przy tym ich bezbłędność oraz terminowość.

Czy wiesz, że brak kontroli nad organizacją transportu zmniejsza rentowność i niezawodność procesów biznesowych, obniżając konkurencyjność Twojej firmy?

RFID logistyka - Rozwiązania dla TSL – wydajna organizacja i realizacja transportu - IBCS Poland - systemy logistyczne

Słaba, nieszczelna kontrola nad procesami TSL powoduje:

 • brak zgodności z systemem GS1,
 • niekompletne i nieaktualne informacje, których potrzeba do przeprowadzania analiz i podejmowania decyzji – z powodu braku integracji systemów zbierających i przetwarzających dane,
 • niska elastyczność – z powodu ograniczonego wachlarza dostępnych modeli magazynowania,
 • brak podnoszenia jakości obsługi klientów – ponieważ nie są gromadzone raporty o przyczynach trudnych sytuacji,
 • utrudniona komunikacja – zarówno z magazynem jak i z dostawcami w terenie – przez niedobór technicznych rozwiązań i słabą informatyzację,
 • wysokie koszty obsługi procesów TLS, skomplikowane planowanie i utrudniona optymalizacja pracy – z powodu braku technologii automatyzującej procesy,
 • zwiększone ryzyko wypadków na magazynie, w trakcie załadunku i rozładunku – jako skutek braku rozwiązań monitorujących i alarmujących o łamaniu zasad BHP,
 • brak możliwości reakcji na zdarzenia losowe kierowców – kolizje, awarie, nagłe wypadki – z powodu braku bieżących informacji,
 • obecność na trasach pustych przejazdów, które jedynie generują koszty,
 • nieefektywne gospodarowanie zasobami – zwiększające koszty prowadzenia działalności, narażające na niedobory i przestoje.

  form-icon
  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami
  Imię i nazwisko*
  E-mail*
  Telefon*
  Wiadomość


  Profesjonalne doradztwo z inicjatywą

  Indywidualnie podchodzimy do każdego obiektu. Uważnie słuchamy Twoich spostrzeżeń. Planując wdrożenia, zwracamy szczególną uwagę na: charakterystykę procesów na hali sprzedaży i magazynowanych oraz metodologię współpracy Twojego zespołu. Rozmawiamy z pracownikami różnych szczebli, aby gruntownie poznać problemy i potrzeby firmy w jak najdłuższym horyzoncie czasowym.

  Szybki dostęp do wiedzy

  Reagujemy nawet na nietypowe problemy naszych klientów. Szybką diagnostykę opieramy na bazie studiów przypadków i gotowych rozwiązań zagranicznych, wypracowanych w społeczności integratorów IBCS Group – Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria.

  Projekt, wdrożenie i opieka serwisowa 

  Naszym celem jest optymalizacja procesów logistycznych klienta oraz zapewnienie ich ciągłości. Dzięki elastycznym wariantom umów serwisowych, możesz mieć dostęp do helpdesku nawet w trybie 24/7. Od konsultacji telefonicznej, po zdalne wsparcie administracyjne. W naprawach sprzętu rozszerzamy warunki producenta. Możesz liczyć na obsługę logistyczną, przywracanie oprogramowania, testy po naprawach i ponowne konfiguracje zgodnie z charakterystyką Twoich procesów. Dostarczamy ponadto sprzęt zastępczy. Sprawdź i wybierz swoje warunki serwisu>>>

  Nie ryzykuj kar umownych związanych z opóźnieniami z powodu:

  • natłoku prostych, powtarzalnych czynności, jak wprowadzanie adresów do nawigacji, segregacja dokumentów, pisemne potwierdzanie zadań, telefony do firmy, procesy załadunku i rozładunku oparte na papierowej dokumentacji,
  • błądzenia kierowców w nowych lokalizacjach w poszukiwaniu właściwego miejsca rozładunku,
  • bałaganu w papierowej dokumentacji z adresami i treścią zamówień,
  • konieczności zapamiętywania przez kierowców wielu nowych informacji w czasie dnia pracy,
  • małej wydajności i skuteczności nowych pracowników, którzy długo się wdrażają, nim zapamiętają ogrom potrzebnej wiedzy i odnajdą się w skomplikowanych, słabo zautomatyzowanych procesach,
  • niemożliwości udokumentowania obecności kierowcy o czasie u klienta, którego nie było na miejscu.

  Jeśli chcesz wyeliminować te ograniczenia, zredukować ryzyka, usprawnić swój biznes i wzmocnić markę skontaktuj się z nami. Optymalizujemy procesy logistyczne na terenie Polski i Europy Środkowej od ponad 20 lat.

  Szukasz rozwiązania usprawniającego TSL w Twojej firmie? Pamiętaj, żeby unikać:

  • wdrożeń, które są niedostosowane do potrzeb Twojej firmy – staną się one obciążeniem dla budżetu i niepotrzebnie skomplikują realizację zadań, zamiast je upraszczać. Mogą także dodatkowo przedłużać onboarding nowych pracowników spedycji.
  • współpracy z grupą wąsko wyspecjalizowanych dostawców – tworzy potencjalne luki w kompatybilności komponentów rozwiązania – ryzyko konfliktów sprzętu i oprogramowania, pole dla nowych opóźnień i błędów. Konkurencja może wykorzystać czas, który stracisz na próby integracji wielu komponentów w działające rozwiązanie. Ponadto, w przyszłości, naprawy gwarancyjne będą się przedłuża – każdy z dostawców będzie próbował zrzucić odpowiedzialność za awarię na pozostałych.
  • zakupu rozwiązań od niecertyfikowanych dostawców – może narazić Cię to bna koszty z powodu niezgodności z normami, np. używanie krótkofalówek o parametrach niezgodnych z wytycznymi UKE.

   

  Wybierz wdrożenia bez ryzyka, z kompleksowym integratorem rozwiązań – IBCS Poland. Dzięki historii ponad 1500 wdrożeń IT w czasie ponad 20 lat, szybko odnajdujemy i diagnozujemy słabe punkty procesów logistycznych w sektorze TSL. Nasze wdrożenia są projektowane kompleksowo, uwzględniają oprogramowanie i sprzęt w konfiguracjach, które gwarantują zgodność z normami oraz wykorzystanie 100% potencjału Twojej firmy.

  Instalujemy, testujemy i otaczamy ochroną serwisową cały zakres wdrożenia. Dla Ciebie to oznacza szybką pomoc pod jednym numerem telefonu. Niezależnie od miejsca powstania problemu. Po wdrożeniu dbamy o sprawne działanie naszych rozwiązań bez generowania przestojów.

  Integracja procesów za pomocą nowoczesnych rozwiązań IT:

  • kompleksowa aplikacja icmDostawca – do zarządzania transportem w czasie rzeczywistym, która zwiększy sprawność Twojego biznesu i wydajność kierowców, raz na zawsze eliminując niebezpieczne ryzyka.
  • system WMS ibcsTiger – do wydajnego i centralnego zarządzania całym magazynem i zapobiegania niedoborom.
  • system ibcsSnapEvidence, który będzie rejestrował zdarzenia i rozpoznawał incydenty.
  • system analizy obrazu ibcsDetector wspierany przez sztuczną inteligencję, który zadba o bezpieczeństwo pracowników i natychmiastowe alarmowanie.
  • Audyt i optymalizacja sieci LAN/WLAN. Projekt i dostarczenie systemu oznakowania magazynu, z elementami o trwałości gwarantowanej pisemnie nawet do 50 – 100 lat. Stałe dostawy materiałów eksploatacyjnych,

   

  Modernizacja i wymiana sprzętu na nowoczesny:

  • szybkie i elastyczne w konfiguracji skanery firmy Zebra, oparte o znajomy system Android,
  • wytrzymałe i bezbłędne uchwyty skanujące Zebra, które przyspieszają prace na magazynie i hali sprzedaży
  • wydajne i zgodne z normami radiotelefony, które zsynchronizują pracowników na zmianie bez przerywania pracy i niepotrzebnego pokonywania długich tras.

   

  Wdrażanie nowych technologii sprawnie i bezpieczne dla procesów logistycznych:

  • system RFID, przyspieszający załadunek i rozładunek do kilkuset odczytów na sekundę, a przy tym wykrywający nieprawidłowy towar.
  • roboty AMR, które przejmą i zautomatyzują zadania związane z fizycznym ruchem towarów i zminimalizują ryzyko wypadków komunikacyjnych na magazynie,
  • Profesjonalne szkolenia, które eliminują luki kompetencyjne w obszarze TSL.

  Zaufali nam

  Do realizacji wdrożenia zgłosiło się wielu oferentów. Jednak zakres rozwiązania proponowanego przez IBCS Poland, a także dodatkowe elementy związane z monitorowaniem i zarządzaniem siecią w ramach tych funkcjonalności, zdecydowały o wyborze właśnie tego rozwiązania – tłumaczy Zbigniew Koplin z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy.

  Co warto podkreślić, wydajność magazynu wzrosła powyżej zakładanej wartości. Przyczyniło się to do realnych oszczędności finansowych. Jesteśmy w pełni zadowoleni z wdrożenia i jego efektów oraz współpracy z IBCS Poland.

  Zgodnie z założeniami, poprawiła się ergonomia pracy, zmniejszyła się liczba błędów, a procesy magazynowe zostały zoptymalizowane. Technologia pick-by-voice przyczyniła się również do przyspieszenia zbiórki i etapu wydania towarów, a także do wzrostu wydajności i efektywności kompletacji.

  System jest scentralizowany i łatwo zarządzać nim z jednego miejsca. Generuje on nie tylko oszczędność środków, ale również oszczędność czasu – wcześniej wydruk ręczny wykonywany był przez pracowników i operatorów wszystkich stanowisk. (…) Uniwersalna architektura znacznie skróciła czas przestojów, ułatwia prace serwisowe i dodatkowo w dużej mierze wyeliminowała ludzkie błędy.