IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ibcsDock/ibcsCloud: zautomatyzowany system rejestracji przepływu towarów w magazynie”.

Zobacz więcej

NiceLabel

NiceLabel to nowej generacji oprogramowanie, które pomoże Ci zmodernizować cały proces etykietowania. NiceLabel obejmuje niezwykle intuicyjny program oraz starannie przemyślany system do projektowania i zarządzania etykietami.

Zdecyduj się na Nice Label Design & Print 5 i zredukuj koszty i ryzyko biznesowe związane z etykietami, takie jak:

 • Błędy, nieautoryzowane wersje etykiet i wadliwe wydruki dla całych partii towarów, które pozwala ograniczyć system Nice Label Print
 • zwrot dużych partii towaru wyłącznie z powodu błędnych danych na etykiecie albo słabej jakości wydruków,
 • angażowanie pracowników IT do projektowania w edytorze Designer PRO za pomocą niskopoziomowego kodowania,
 • chaos w zarządzaniu zbyt dużymi zasobami etykiet, gdzie trudno zapanować nad aktualizacjami i kolejnymi wersjami w obiegu,
 • czasochłonne i podatne na błędy tworzenie każdej etykiety na podstawie danych z wielu różnych źródeł, bez wykorzystania szablonu,
 • obciążenie operatorów linii produkcyjnych nadmiernie rozbudowanymi interfejsami,
 • angażowanie zasobów IT przy projektowaniu lub zamawianie projektów poza firmą zamiast w jednym systemie i programie do drukowania szablonów Label Print,
 • tworzenie osobnej koncepcji projektu etykiety dla każdego typu drukarki,
 • mnożenie szablonów i zwiększanie liczby etykiet w obiegu bez praktycznego uzasadnienia.

Wybierz jeden z naszych programów z pakietu Nice Label Design & Print 5, sprawdź, jak prosto i tanio mogą powstawać projekty etykiet w Twojej firmie.

Porozmawiaj z konsultantem

  form-icon
  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami
  Imię i nazwisko*
  E-mail*
  Telefon*
  Wiadomość


  Możliwości NiceLabel Designer / PowerForm

  70 rodzajów kodów kreskowych do wyboru – liniowe oraz 2D, zgodne z GS1-128, DataMatrix lub QR.
  Zgodność z przepisami prawa – program (edytor) Designer Pro spełnia normy GS1, AIAG, ODETTE, GM, UDI i VDA.
  Kompleksowa baza obiektów zawartych w Nice Label Design & Print 5, ułatwiających projektowanie i drukowanie etykiet – tekst, grafika, linie, ramki, kody kreskowe, rozwiązania RFID są zgodne zarówno z wymogami w obrębie Twojej firmy, jak i zewnętrznymi branżowymi i możesz je łatwo dopasować do specyficznych standardów firmowych.
  Zabezpieczone w Nice Label Print System szablony w wersjach „tylko do odczytu”, chronią przyszłe partie przed przypadkowymi błędami.
  Podgląd wydruku pozwala zweryfikować dane przed wydrukiem. Funkcja Zoom-in dostępna w edytorze zapewnia podgląd każdej przeznaczonej do drukowania etykiety w najdrobniejszych szczegółach.
  Dedykowane sterowniki dla systemu Windows zapewniają sprawne wdrożenie i możliwość obsługi jednym programem Designer Pro wszystkich typów drukarek: laserowych, atramentowych, RFID i innych.
  Otwarte środowisko Nice Label Design & Print 5 umożliwia szeroką adaptację narzędzia (np. odrębne aplikacje dla stanowisk biznesowych i uproszczone dla szybkiego wydruku na końcu linii produkcyjnej) oraz jego rozwój w przyszłości o kolejne funkcjonalności edytora.
  Możliwość zaprogramowania wydruku automatycznego, bez udziału człowieka. Na podstawie triggerów z bazy danych.
  Porozmawiaj z konsultantem

  Wybierz NiceLabel Designer i deleguj zadania na pracownika bez względu na jego znajomość zasad projektowania.

  Użytkownicy NiceLabel Designer PRO zauważyli szereg zmian i korzyści, jakie niesie ten Label Print System.

  • Mogą bez obaw o jakość etykiet i ich projekty przekazać program nawet pracownikowi bez kompetencji informatycznych, czy doświadczenia w tworzeniu kodów kreskowych.
  • Centralne repozytorium NiceLabel Cloud pozwala na szybki dostęp do aktualnych danych zgromadzonych w edytorze z każdego miejsca wydruku.
  • Skrócili czas szkolenia nowych pracowników z projektowania i drukowania, eliminując z procesu cenne kadry IT.
  • Darmowa wersja próbna oprogramowania w połączeniu z webinarium, wystarczyły do oceny przydatności NiceLabel Designera PRO i samodzielnego wdrożenia narzędzia w firmie.
  • Ograniczyli ilość etykiet w obiegu i usprawnili zarządzanie, dzięki możliwości tworzenia uniwersalnych, dynamicznych szablonów etykiet. Podłączenie ich do bazy danych skutkuje szybką podmianą zmiennych. Jedna etykieta zyskuje wersje na różne produkty.
  • Możliwość gromadzenia w Nice Label Print System kolejnych wersji etykiety i nadpisywania ich ułatwia kontrolę nad różnymi generacjami produktów oraz analizę ewentualnych błędów w projektach.
  • Intuicyjny interfejs i edytor graficzny oparty o model “przeciągnij i upuść” skrócił proces projektowania i drukowania szablonu.
   NiceLabel Designer PRO współpracuje z drukarkami wszystkich popularnych marek i modelami o dowolnej rozdzielczości.
  • Program automatycznie dopasowuje każdy projekt etykiety do modelu i rozdzielczości drukarki.

  Sprawdź, która licencja Nice Label Design & Print 5 jest dla Ciebie

   

  DESIGNER EXPRESS DESIGNER PRO
  1 użytkownik, nieograniczona liczba drukarek
  Wydruk z jednego stanowiska Wydruk z wielu stanowisk na 3, 5 lub 10 drukarkach
  Projektant etykiet
  Podstawowa baza danych: MS Excel i pliki tekstowe Wszystkie bazy danych, w tym MS Access, SQL Server, Oracle i inne
  Podstawowy licznik Wszystkie liczniki i funkcja serializacji
  Podstawowe zmienne Wszystkie zmienne
  Brak funkcji Wszystkie funkcje włącznie z funkcją łączenia elementów
  Drukowanie na żądanie
  Gotowe  formularze drukowania Edytowalne formularze drukowania
  Moduły:
  • Designer PRO – projektowanie,
  • Print – drukowanie.

  Chcesz jeszcze bardziej kompleksowo zadbać o zarządzanie etykietami w swojej firmie?

  Poznaj Label Management System – pakiet zintegrowanego oprogramowania do zarządzania etykietami, obejmujący:

  • Projektowanie i drukowanie: edytor NiceLabel Designer PRO – opisany powyżej – oraz PowerForm.
  • Zarządzanie dokumentacją: program NiceLabel Document Management System – aplikacja przeglądarkowa. Połączona z centralną bazą danych, pozwala sprawnie i kompleksowo zarządzać etykietowaniem podzielonym na procesy.
  • Drukowanie ręczne w sieci: system NiceLabel Web Printing – jedno wspólne rozwiązanie do druku, dla wszystkich stanowisk pracy, także w siedzibach kontrahentów.

  NiceLabel Label Management System LMS jest doceniany za integrację nastawioną na:

  • Skalowalność – od kilku do kilku tysięcy użytkowników oraz możliwość rozszerzenia poza siedzibę. Do pracy w lokalizacjach zdalnych, a także u kontrahentów.
  • 100-krotnie szybsze przetwarzanie danych – dzięki temu, że odbywa się w jednym obszarze pamięci, eliminując transmisję danych pomiędzy aplikacjami i serwerami.
  • Szybkość druku z projektowanych w edytorze szablonów etykiet – do 71 żądań na sekundę.
  • Jednolite standardy – usługi internetowe Nice Label Design & Print 5 łączą aplikacje i źródła danych na podstawie zdarzeń.
  • Redukcję usług do jednej – która łączy w sobie wyzwalacze, filtry, reguły biznesowe, akcje i serwer wydruku.
  • Skracanie czasu przestojów i uproszczenie obsługi technicznej edytora Designer Pro i innych aplikacji – dzięki uniwersalnej architekturze.
  • Szeroką kompatybilność – z technologią SAP, Oracle i Microsoft, a także popularnymi programami MES, ERP, WMS. Osiąganą dzięki certyfikowanym rozwiązaniom.
  • Elastyczne opcje wdrożenia – SaaS lub na własnej infrastrukturze z bezterminową licencją.

  Poza Nice Label Design & Print 5 analizujesz różne oferty oprogramowania do projektowania szablonów etykiet, zarządzania drukiem i procesami etykietowania? Zwróć uwagę na potencjalne ryzyka.

  • Zakup samej licencji nie gwarantuje 100% skuteczności programu ani integracji z pozostałymi procesami w firmie w ramach logiki biznesowej.
  • Sprzedawca samego oprogramowania nie musi znać się na sprzęcie i nie gwarantuje kompatybilności swojego rozwiązania ze wszystkimi typami drukarek pracującymi w Twojej firmie
  • Dostawca bez doświadczenia nie zwróci Twojej uwagi na istotne kwestie dotyczące wdrożenia i optymalizacji procesów projektowania, wydruku i zarządzania etykietami w edytorze.
  • Mało kompleksowe podejście nie zredukuje ich liczby w obiegu, ponieważ nie uwzględni łączności z centralnym źródłem danych o etykietach i ich szablonach, na co pozwala Nice Label Design & Print 5 wchodzący w skład Label Management System.
  • Zbyt mało intuicyjny interfejs spowoduje ryzyko zaprojektowania i wydruku błędnych etykiet, co zmusi Cię do powierzenia działowi IT przynajmniej nadzoru nad projektami.
  • Małe, tanie, niszowe rozwiązanie do projektowania i drukowania szybko przestanie być wystarczające, generując koszty nowych wdrożeń i szkolenia pracowników.
  • Zamknięte środowisko będzie ograniczać funkcjonalność, rozwój i skalowalność oprogramowania w przyszłości – w przypadku edytora Nice Label Design & Print 5 problem ten znika.
  • W razie awarii systemu generujących kosztowne przestoje, będziesz potrzebować szybkiej reakcji i diagnozy całego procesu, podczas gdy kompetencje dostawcy samego oprogramowania do projektowania i drukowania będą ograniczone tylko do kwestii sotware’owych. Bez gwarancji wzięcia odpowiedzialności za rozwiązanie problemu, jeśli istnieje na granicy program-sprzęt.

  W IBCS Poland i Nice Label Management System te ryzyka nie występują. Jesteśmy integratorem szerokiej gamy rozwiązań SCM z dekadami doświadczenia w zakresie optymalizacji. Wybierając edytor etykiet ibcsLabel, NiceLabel Designer PRO lub NL Label Management System, otrzymasz fachową analizę wdrożenia w kontekście całego Twojego środowiska systemów, procesów produkcyjnych i logistycznych, z uwzględnieniem pracującego tam sprzętu. Nasze oprogramowanie będzie w pełni z nimi zintegrowane i kompatybilne. Wpisze się w już istniejące scenariusze pracy. Wprowadzi do nich intuicyjne procesy projektowania, zarządzania oraz wydruku etykiet. Program Nice Label Design & Print 5 zamknie całą sferę szablonów w jednym spójnym systemie Label Management System, zaopatrzonym w zawsze aktualne i pełne informacje.
  To możliwe, ponieważ do każdej współpracy podchodzimy w sposób indywidualny. Przed przystąpieniem do prac dokładnie analizujemy potrzeby, wymagania i możliwości klienta, dostosowując do nich wdrażane rozwiązania. W naszej pracy uwzględniamy już stosowane w danej firmie, instytucji czy organizacji oprogramowania i aplikacje i efektywnie integrujemy je z narzędziem do projektowania szablonów etykiet w edytorze Designer Pro, programem do ich drukowania Label Print czy całym pakietem Nice Management System. Wykonaliśmy już dziesiątki wdrożeń dla przedsiębiorców i innych podmiotów o różnej skali działalności i z wielu branż, dzięki czemu możemy z powodzeniem zapewnić fachowe wsparcie IT każdemu, kto go potrzebuje.

  Sprawne wdrożenie

  Samo wdrożenie przebiega ze wsparciem kadry specjalistów od wąskich kategorii sprzętu i oprogramowania, którego celem jest m.in. projektowanie pomysłów na szablon etykiet. Dla Twojej firmy oznacza to bezpieczeństwo, sprawność i kompleksowe podejście do najdrobniejszych szczegółów optymalizacji.
  Masz pewność, że wprowadzane do Twojej firmy czy instytucji rozwiązania będą spełniały Twoje potrzeby i wymagania, a przy tym działać maksymalnie efektywnie i bezpiecznie od samego początku. Możesz oszczędzić czas i własne zasoby, ponieważ kompleksowym wdrożeniem proponowanych aplikacji zajmują się nasi fachowcy. Niezależnie od tego, czy decydujesz się na cały pakiet Label Management System, czy tylko wybrane moduły, np. program (edytor) Designer PRO do projektowania szablonów etykiety czy Print do ich drukowania, w ramach współpracy z naszą firmą zyskujesz gwarancję kompleksowej i profesjonalnej integracji.

  Gwarancja serwisowa

  Po wdrożeniu Nice Label Design & Print 5 otrzymasz umowę serwisową na wsparcie oprogramowania i wdrożonego sprzętu. Będzie obejmować gwarantowany czas reagowania na błędy i dostępność konsultantów w trybie 24/7 lub 5/7. Dzięki kompleksowej obsłudze, zdiagnozujemy każdy problem w procesie w Nice Label Management System – programowy czy sprzętowy.Sprawdź i wybierz swoje warunki serwisu>>>

  Zaufali nam

  Do realizacji wdrożenia zgłosiło się wielu oferentów. Jednak zakres rozwiązania proponowanego przez IBCS Poland, a także dodatkowe elementy związane z monitorowaniem i zarządzaniem siecią w ramach tych funkcjonalności, zdecydowały o wyborze właśnie tego rozwiązania – tłumaczy Zbigniew Koplin z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy.

  Co warto podkreślić, wydajność magazynu wzrosła powyżej zakładanej wartości. Przyczyniło się to do realnych oszczędności finansowych. Jesteśmy w pełni zadowoleni z wdrożenia i jego efektów oraz współpracy z IBCS Poland.

  Zgodnie z założeniami, poprawiła się ergonomia pracy, zmniejszyła się liczba błędów, a procesy magazynowe zostały zoptymalizowane. Technologia pick-by-voice przyczyniła się również do przyspieszenia zbiórki i etapu wydania towarów, a także do wzrostu wydajności i efektywności kompletacji.

  System jest scentralizowany i łatwo zarządzać nim z jednego miejsca. Generuje on nie tylko oszczędność środków, ale również oszczędność czasu – wcześniej wydruk ręczny wykonywany był przez pracowników i operatorów wszystkich stanowisk. (…) Uniwersalna architektura znacznie skróciła czas przestojów, ułatwia prace serwisowe i dodatkowo w dużej mierze wyeliminowała ludzkie błędy.