Systemy do zarządzania urządzeniami mobilnymi (oprogramowanie MDM)

MDM systemy zarządzania urządzeniami mobilnymi

Co to jest MDM?

Przy tworzeniu stanowisk w firmie kluczową kwestię stanowi efektywna praca zatrudnionych osób. Przedsiębiorca powinien dostarczyć im wszelkie niezbędne narzędzia, które ułatwią wykonywanie powierzonych zadań. Są to przeważnie różnego rodzaju urządzenia mobilne. Dobrze jednak mieć nad nimi kontrolę – mimo przekazania ich podwładnym. Właścicieli działalności może zainteresować w tej sytuacji system MDM.