Audyt istniejącej sieci LAN/WLAN

Audyt sieci LAN/WLAN jest jednym z najbardziej istotnych – wręcz niezbędnym elementem analizy środowiska informatycznego przedsiębiorstwa przed przystąpieniem do jego rozbudowy lub modernizacji. Niewłaściwa praca sieci komputerowej, niepoprawne jej zwymiarowanie, niedostateczna wydajność, może być jednym z podstawowych powodów niepowodzenia projektów w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych w firmie.

Cele audytu:

  • analiza bieżącego stanu widma radiowego
  • wykrycie słabego zasięgu
  • detekcja zakłóceń sieci radiowych, przeciążeń oraz konfliktów
  • wykrycie ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa sieci i danych,