ibcsVoice – system głosowy

ibcsVoice systemy głosowe_logoibcsVoice to elastyczna aplikacja typu middleware umożliwiająca połączenie systemu głosowego z dowolnym systemem magazynowym lub ERP w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie ibcsVoice, stworzone przez IBCS Poland w oparciu o autorską platformę ibcsDragon, umożliwia podłączenie systemu głosowego z systemem WMS lub ERP. Głównym zadaniem oprogramowania jest pobieranie danych z systemu WMS/ ERP i przekazywanie ich do terminali głosowych tak, aby możliwa była realizacja wybranego procesu (np. kompletacji) w systemie głosowym. ibcsVoice współpracuje z systemem głosowym Vocollect Voice.

Aplikacja ibcsVoice, wraz z systemem kompletacji głosowej, znajduje zastosowanie w magazynach dystrybucyjnych i u operatorów logistycznych oraz wszędzie tam gdzie oczekiwana jest poprawa wydajności czasochłonnego procesu kompletacji.

Korzyści z zastosowania systemów głosowych to:

 • przyspieszenie realizacji procesu kompletacji (nawet o 35%)
  - szybsza realizacja zadania - redukcja czasów przestoju
  - minimalizacja procesów manualnych - automatyzacja
 • wzrost dokładności procesu (do 99,9%) - minimalizacja pomyłek poprzez ciągły kontakt wzrokowy
 • redukcja czasu szkolenia dla nowych pracowników (nawet o 50%) - szybkie wdrażanie pracowników sezonowych
 • redukcja kosztów operacyjnych:
  - niska awaryjność urządzeń,
  - redukcja kosztów administracji i kontroli jakości,
 • poprawa bezpieczeństwa
  - uwaga skupiona na realizacji zadania
  - brak zakłóceń funkcji manualnych i wzrokowych

Funkcjonalność rozwiązania głosowego ibcsVoice:

 • realizacja zlecenia kompletacji zgodnie z zaprojektowanym przebiegiem
 • przetwarzanie zleceń:
  - przeglądanie, podgląd stanu realizacji zlecenia i jego poszczególnych pozycji
  - grupowanie i zwalnianie zleceń do realizacji
  - przypisywanie zleceń do użytkownika lub grupy użytkowników
 • ustawiania priorytetów dla zleceń
 • współpraca z terminalami głosowymi Honeywell Vocollect i technologią VoiceCatalyst®
 • archiwizowanie zarejestrowanych operacji – dedykowane raporty przedstawiające pracę poszczególnych pracowników

Magazynier pobiera zadanie na terminal, a następnie system „prowadzi” go przez poszczególne etapy zadania (np. pozycje do skompletowania). Komunikaty zawierające szczegóły zadania są wypowiadane przez system podobnie jak potwierdzenia wykonania, które również są wypowiadane, ale tym razem przez magazyniera po wykonaniu zadania. Współpraca rozwiązania głosowego z magazynierem odbywa się na zasadzie dialogu złożonego ze zdefiniowanych komend. W każdym momencie w trakcie realizowania zadania operator może wywołać funkcję pomocy, która odczyta odpowiedni komunikat pomocy zależny od kontekstu.

jak działa system głosowy ibcsVoiceDyspozytor magazynu może na bieżąco analizować stan zlecenia i wprowadzać odpowiednie korekty.

zrzut ekranu z rozwiązania głosowego ibcsVoice

Przebieg procesu kompletacji jest każdorazowo definiowany podczas analizy przedwdrożeniowej i dostosowany odpowiednio do potrzeb Klienta. Wymiana danych z systemem WMS może odbywać się za pomocą plików płaskich (np. CSV), złożonych (XML), usług internetowych (WebService) lub bazy pośredniej.

Zobacz webinar nt. rozwiązań głosowych

Prowadzący: Łukasz Iwanczewski - Product Manager Systemy Głosowe, IBCS Poland

Udostępnij ten artykuł