icmDostawca – Mobilny Dostawca

wsparcie dostaw towarów i przesyłek - icmDostawcaicMobile to platforma nowoczesnych mobilnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie procesami biznesowymi, związanymi z koordynacją działań pracowników terenowych.

Moduł icmDostawca obejmuje kluczowe funkcjonalności związane z procesami dostawy towarów i przesyłek, oraz odbioru opakowań zwrotnych. Wspiera prace dostawców od załadunku, poprzez planowanie trasy, aż po rozładunek.

Czy wiesz, że...

Zgodnie z raportem „2014 AT&T Small Business Technology Poll” fakt wykorzystywania aplikacji mobilnych w prowadzonej działalności pozwala rocznie oszczędzić 599,5 mln godzin pracy. Przeliczając to na pieniądze otrzymujemy kwotę 15,6 mld USD oszczędności. (Badania prowadzono na małych i średnich firmach w USA. Źródło: computerworld.pl)

Korzyści:

 • szybki zwrot z inwestycji dzięki wzrostowi efektywności pracy i eliminacji pomyłek oraz błędów
 • skuteczne zarządzanie pracą rozproszonej grupy ludzi, optymalizacja kosztów ich działania
 • dostęp online pracowników terenowych do danych z systemów ERP/CRM/HelpDesk w centrali firmy, podejmowanie decyzji na podstawie najbardziej aktualnych informacji
 • skrócenie czasu wykonania procesu dostawy, skrócenie czasu procesu INKASO, skrócenie czasu obsługi Klienta, skrócenie czasu przestoju
 • zminimalizowanie błędów w procesie dostawy
 • optymalizacja kosztów logistycznych oraz optymalizacja obiegu gotówki
 • kontrola czasu pracy pracowników terenowych, dostęp w czasie rzeczywistym do statusu wykonywanych przez nich prac i zadań w terenie, śledzenie pozycji GPS wykonywanych procesów oraz pozycji pobytu pracownika
 • szeroki zakres raportów i analiz z możliwością ich personalizacji
 • możliwość integracji z różnymi systemami zewnętrznymi działającymi w centrali firmy w tym z systemami mapowymi

Funkcjonalności rozwiązania wspierającego dostawy przesyłek i towarów:

 • planowanie i optymalizacja tras, miejsc i kolejności dostaw
 • przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom oraz grupom pracowników
 • obsługa reklamacji, zwrotów (przyjęcie, zebranie informacji, dokumentacja)
 • kontrola stanu magazynowego kierowcy (raporty stanu, nadwyżki)
 • automatyzacja procesu załadunku i rozładunku (stosowanie kodów kreskowych)
 • kontrola poprawności wydań (zastosowanie kodów kreskowych)
 • fotograficzna dokumentacja procesu (wykonania zadania, błędów, uszkodzeń, ekspozycji, reklamacji)
 • rejestracja geopozycji wykonania procesu lub zadania
 • monitoring czasu realizacji zadań
 • karta klienta - dostęp do wszelkich informacji o kliencie wymaganych dla poprawnego i sprawnego wykonania procesu
 • karta produktu - dostęp do wszelkich informacji o produkcie/towarze wymaganych dla poprawnego i sprawnego wykonania procesu
 • raportowanie - analizy i raporty tworzone indywidualnie pod potrzeby projektu

Możliwości parametryzacji rozwiązania icmDostawca:

 • scenariusze działania
 • dane przetwarzane na urządzeniu mobilnym niezależnie od danych w centralnej bazie danych
 • widoki i pola formularzy
 • ilość i umiejscowienie elementów (funkcjonalności) systemu
 • dostęp do funkcjonalności na bazie uprawnień
 • personalizacja danych dla użytkownika i/lub urządzenia
 • personalizacja wizualizacji danych według standardów firm

Architektura:

System składa się z części serwerowej, konsoli www oraz aplikacji mobilnej, pracującej na terminalach mobilnych, tabletach lub telefonach.

Część serwerowa obejmuje serwer komunikacyjny, serwer bazy danych oraz serwer wymiany danych zewnętrznych automatyzujący komunikację i wymianę z systemami zewnętrznymi. Synchronizacja danych pomiędzy terminalami pracowników terenowych, a serwerem komunikacyjnym opiera się na specjalnie zoptymalizowanym protokole, który doskonale sprawdza się dla łączy o niskiej przepustowości jak np. GPRS.

System icmDostawca może być konfigurowany według wymagań Klienta i może być integrowany z dowolnym zewnętrznym środowiskiem informatycznym. Takie podejście zapewnia niezawodność, elastyczność i gwarancję pełnego dopasowania do potrzeb Klienta.

Konsola www umożliwia podgląd tras planowanych i zrealizowanych. Jak również zapewnia możliwość dodawania cenników, kartotek, danych o dostawcy i samochodach. Ciekawymi funkcjami są awizacja, raportowanie oraz rozliczanie dostawców. Awizacja służy do wcześniejszego poinformowania klienta o planowanej dostawie. Jakiekolwiek przesunięcia terminu dostawy mogą być szybko korygowane, dzięki temu praca dostawcy nadal będzie przebiegać w sposób sprawny i efektywny. Szeroki wachlarz raportów pozwala na optymalizację pracy i jest pomocny dla managerów. Możliwość rozliczania pracowników jest dużym uproszczeniem dla księgowości, ponieważ w sposób szybki i prosty można obliczyć np. przejechane kilometry.

Aplikacja mobilna, z której korzystają dostawcy jest prosta i intuicyjna w obsłudze. Przejrzysty i wygodny interfejs sprawia, że oprócz wygodnego używania aplikacji, również szkolenie przebiega w sposób sprawny. W aplikacji dostawca ma wgląd do zaplanowanej trasy oraz do listy przewożonych towarów. Dostawy są potwierdzane za pomocą podpisu, zdjęcia, albo karty NFC.

Platforma:

 • aplikacja mobilna:
  - smartfon, lub terminal – Android 5.0 i wyżej,
  - RAM, wyposażony w komunikację WWAN (GPRS/EDGE/3G), WLAN,
 • serwer centralny:
  - system operacyjny: WinServ2003, 2GB RAM, 80 GB HDD,
  - baza danych: MS SQL Server 2005,
  - inne: serwer IIS, .Net Framework 2.0,
 • konsola www.

Dowiedz się więcej o usprawnieniu dostaw przesyłek i towarów!

Zadzwoń albo napisz

Dariusz Mółka – Product Manager Systemy Mobilne

Udostępnij ten artykuł