icmInspector QMS – kontrola jakości, HACCP, ISO, 5S

icmInspector logoicMobile to platforma nowoczesnych mobilnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie procesami biznesowymi, związanymi z koordynacją działań pracowników mobilnych.

Moduł icmInspector obejmuje kluczowe funkcjonalności związane z przeprowadzeniem kontroli, przeglądów i audytów.

Korzyści:

 • eliminacja błędów, nadużyć oraz oszustw w procesie kontroli, poprzez wymuszanie tylko dopuszczalnych logicznie odpowiedzi, rejestracja metadanych zbierania danych, odczyt danych w formie kodów kreskowych i QR, odczyt danych za pomocą NFC, zdjęcia z zapisanym czasem realizacji,
 • skrócenie czasu analizy zbieranych danych o 100%, poprzez automatyczną ich analizę przez system centralny, natychmiast gdy pojawiają się nowe dane z inspekcji, przeglądów, itp.,
 • minimalizacja kosztów operacyjnych poprzez skrócenie czasu przygotowywania i dystrybucji materiałów oraz narzędzi do realizacji czynności kontrolnych dzięki zastąpieniu ich wersjami elektronicznymi z możliwością ich późniejszej edycji,
 • podniesienie efektywności pracowników odpowiedzialnych za kontrole i audyty dzięki narzędziom szybkiego i bezbłędnego zbierania danych, zabezpieczającym przed pomijaniem kluczowych informacji i wprowadzającym możliwość harmonogramowania prac.

Funkcjonalności systemu mobilnych kontroli, przeglądów i inspekcji:

 • budowanie i zarządzanie ankietami elektronicznymi z możliwością przypisywania ankiet do kontrahentów, obiektów i użytkowników,
 • budowanie i zarządzanie walidowanymi pytaniami: wybór z listy, treść tekst, treść liczba, skan kodu kreskowego lub QR, skan NFC, zdjęcie, wybór z listy zewnętrznej,
 • zbieranie danych w formie elektronicznej za pomocą przeglądarki internetowej (wersja on-line) lub aplikacji na system Android z możliwością pracy w trybie off-line (bez ciągłego dostępu do sieci). Aplikacja planowana również na system iOS,
 • raporty jednostkowe - przeglądanie wyników pojedynczych inspekcji z możliwością eksportu danych oraz generowania wydruków w formacie PDF,
 • raporty ogólne - przeglądanie i generowanie raportów elektronicznych z automatyczną analizą danych oraz możliwością generowania wydruków w formacie PDF,
 • zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu,
 • zarządzanie listami obiektów,
 • zarządzanie słownikami systemu.

Rozpocznij 14-dniowy bezpłatny okres próbny już dziś!

Gwarantujemy bezpłatny próbny dostęp do usług w pełnym pakiecie oraz pomoc w zakresie zarządzania naszymi funkcjonalnościami!

Zobacz icmInspector – wersja Cloud

Dowiedz się więcej o wsparciu mobilnych kontroli, przeglądów i inspekcji!

Zadzwoń albo napisz

Dariusz Mółka – Product Manager Systemy Mobilne

Udostępnij ten artykuł