ibcsTiger – system magazynowy. Prezentacja programu klasy WMS.

system magazynowy klasy WMS - ibcsTigerSystem ibcsTiger jest stworzonym przez IBCS Poland programem klasy WMS (Warehouse Management System) w oparciu o 16 lat doświadczeń firmy. Jest to system zaprojektowany specjalnie do zarządzania ruchem i przechowywaniem towarów w magazynach wyrobów gotowych, surowców oraz centrach dystrybucyjnych. Jest on skoncentrowany na potrzebach użytkowników oraz zapewnia łatwość użytkowania, minimalizację czasu wdrożenia i obniżenie całkowitych kosztów funkcjonowania magazynu.

System magazynowy ibcsTiger:

 • wspiera zarządzanie na każdym poziomie funkcjonowania dowolnie złożonego magazynu,
 • zintegrowany z systemami automatycznej identyfikacji,
 • elastyczny i skalowalny – dopasowany do indywidualnych potrzeb i wielkości magazynu.
Pełna zgodność z systemem GS1

Korzyści z zastosowania systemu WMS ibcsTiger:

 • rzeczywista realizacja strategii magazynowej (FIFO, FEFO, LIFO, inne) - kompletna informacja o lokalizacji każdej partii,
 • zmniejszenie czasu i kosztów wykonania operacji magazynowych:
  - prowadzenie do lokalizacji,
  - szybka lokalizacja towaru,
  - multikompletacja,
  - szkolenie pracowników,
 • zmniejszenie ilości pomyłek w kompletacji (ograniczenie reklamacji) - automatyczna identyfikacja i kontrola,
 • maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej:
  - przydział miejsca składowania,
  - zarządzanie obszarem zbiórki,
 • skrócenie czasu inwentaryzacji:
  - automatyczna identyfikacja,
  - blokowanie lokalizacji vs zatrzymanie magazynu,
 • stałe informowanie o dostępnym stanie magazynowym:
  - operacje w czasie rzeczywistym,
  - zarządzanie partią/nośnikiem,
 • realizacja operacji z wartością dodaną dla klienta (usługi dla klientów),
 • eliminacja dokumentów papierowych w pracy magazynu:
  - zmniejszenie kosztów,
  - praca z dokumentem vs praca zadaniowa,
 • łatwa realizacja obowiązku śledzenia partii produkcyjnych (traceability):
  - historia i śledzenie pochodzenia produktów;
  - zgodność z systemem GS1,
 • kontrola pracy magazynierów - analiza wydajności, informacja kto, co i kiedy zrobił,
 • bezpieczeństwo - indywidualne uprawnienia pracowników (przydzielanie zakresu operacji),
 • zapewnienie integralności przepływu:
  - kontrola ruchu towarów,
  - zarządzanie ruchem opakowań zwrotnych.

Funkcjonalność rozwiązania magazynowego ibcsTiger

Korzystając z radiowych urządzeń przenośnych, wyposażonych w skanery kodów kreskowych, pracownicy magazynu rejestrują każdy ruch towaru na magazynie przez całych czas od chwili, gdy towary są dostarczane do magazynu z produkcji lub z zewnątrz do momentu opuszczenia magazynu w celu wysłania ich do klienta. System ibcsTiger posiada możliwość obsługi podstawowych procesów magazynowych takich jak:

 • przyjęcie do magazynu,
 • kompletacja wydań z wysyłką,
 • składanie zestawów (konfekcjonowanie na podstawie receptur i przepakowania),
 • inwentaryzację oraz transfery wewnętrzne.

Dyspozytor może przydzielać operacje wskazanym pracownikom, a następnie monitorować postęp w realizacji zlecenia. Poza funkcjonalnością podstawową, system ibcsTiger oferuje dodatkowe funkcje wspomagające pracę magazynów:

 • optymalizacja ścieżki zbiórki i przydziału miejsca składowania,
 • zarządzanie zapasami – inwentaryzacja, blokowanie partii, śledzenie partii,
 • pełna ewidencja (przyjęcie, wydanie, saldo dla odbiorców i dostawców) i zarządzanie obrotem opakowaniami zwrotnymi i nośnikami (kontenery, palety, inne), obsługa zasobnika opakowań (moduł dodatkowy),
 • hierarchiczna struktura jednostek logistycznych: możliwość operowania nośnikami (paletami), opakowaniami (kartonami) oraz różnymi jednostkami miary,
 • kontrola jakości, rejestracja certyfikatów dla partii produkcyjnych, zarządzania statusami jakości,
 • pełne traceablity dla produktów / partii / nośników składowanych na magazynie,
 • dostęp do pełnej funkcjonalności systemu przez WWW,
 • harmonogramowanie wysyłek i załadunków względem terminów dostaw, tworzenie planu wysyłek, nadzorowanie dyspozycji przypiętych do danego transportu, elementy zarządzania placem (moduł dodatkowy).

System ibcsTiger może współpracować z systemem kompletacji głosowej ibcsVoice.

Zobacz jak ibcsTiger działa na żywo

Prowadzący: Grzegorz Ogorzałek - Analityk /Architekt oprogramowania, IBCS Poland

Praktycznym i funkcjonalnym uzupełnieniem systemu WMS jest kompleksowe rozwiązanie wspierające pracę dostawców i kierowców. icmDostawca to konsola www i aplikacja, które umożliwiają poprawę jakości i przyspieszenie dostaw, minimalizację błędów, automatyzację powtarzalnych procesów oraz szereg innych możliwości. Rozbudowana funkcjonalność umożliwia m. in. zarządzanie trasami, otrzymywanie elektronicznych potwierdzeń dostaw, awizację, a także rozliczanie dostawców i kierowców.

Udostępnij ten artykuł