WMS – logistyka

WMS – logistyka

Informatyczne systemy klasy WMS (Warehouse Management System) to narzędzia, dzięki którym można usprawnić gospodarowanie przestrzenią magazynową. To profesjonalne oprogramowanie magazynowe do optymalizacji zachodzących procesów w przedsiębiorstwach z branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka). Program jest powszechnie wykorzystywany w centrach dystrybucyjno-logistycznych, terminalach przeładunkowo-wyładunkowych, składach celnych, hurtowniach materiałów budowlanych i wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność obsługiwania bardzo dużej liczby zróżnicowanych gabarytowo przesyłek.

WMS to rozwiązanie przydatne także w operacyjnej działalności firm produkcyjnych, handlowych i usługowych do skutecznego zarządzania gospodarką zapasami oraz przepływem surowców, półfabrykatów i finalnych towarów od dostawców do odbiorców.

Efektywne zarządzanie magazynem wymaga wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych usprawniających ten wielopłaszczyznowy proces. Doskonale sprawdzi się w tym wypadku proponowany przez nas system WMS ibcsTiger, który jesteśmy w stanie dopasować do indywidualnych preferencji oraz potrzeb zamawiającego. To wygodny sposób zapewniający jednocześnie poprawę wydajności przy realizacji wszelkich działań logistycznych w miejscach przeznaczonych m.in. do składowania towarów. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami systemu.

Czym właściwie jest WMS?

Przyjmowanie ładunków, ale też rozmieszczanie ich w poszczególnych punktach hali oraz kontrola stanu to kluczowe kwestie w kontekście zarządzania magazynem. Każdą z tych czynności można bez problemu uwzględnić w specjalistycznym oprogramowaniu służącym właśnie do wspomnianego celu. WMS jest takim systemem– należy jednak pamiętać, że powinien być on przygotowany w sposób przemyślany i dostosowany do konkretnych potrzeb. Z tego powodu rekomendujemy skorzystanie z naszego systemu ibcsTiger.

Najważniejsze korzyści systemu magazynowego WMS ibcsTiger

Wśród najważniejszych korzyści, jakie oferuje system WMS ibcsTiger należy w szczególności wymienić?

  • poprawę organizacji pracy magazynu (kompletna informacja o lokalizacji ładunku),
  • optymalne wykorzystanie dysponowanej przestrzeni logistycznej,
  • kontrolę wydajności pracy poszczególnych pracowników i zespołów,
  • redukcję kosztów i czasu wykonywanych operacji (szybka lokalizacja towarów, mulikompletacja itp.) w zintegrowanym łańcuchu dostaw,
  • kontrolę ruchem produktów i opakowań zwrotnych,
  • podniesienie jakości obsługi klienta (m.in. poprzez zmniejszenie ilości reklamacji),
  • eliminację dokumentacji papierowej na rzecz elektronicznego przechowywania danych.

Elastyczność – dopasowanie do indywidualnych potrzeb, charakteru i profilu działania konkretnego przedsiębiorstwa – to kolejny atut WMS ibcsTiger. Powyższe właściwości i zalety sprawiają, że Warehouse Management System to wielofunkcyjny, uniwersalny i łatwy w obsłudze program informatyczny do zarządzania gospodarką magazynową. Dzięki temu rozwiązaniu kierownictwo i kadra menadżerska mogą na bieżąco dokonywać analiz wskaźnikowych i ocen pracy pod kątem efektywności, produktywności, sprawności i skuteczności wykonywanych zadań.

Dlaczego warto wybrać WMS w wersji ibcsTiger?

Dostępne w naszej firmie narzędzie informatyczne jest niezwykle uniwersalne w kontekście użycia go do zarządzania magazynem. Może spełniać wiele funkcji, w tym m.in. zapisywanie i odczytywanie danych przy inwentaryzacji, a także śledzenie i blokowanie poszczególnych partii towarów. WMS ibcsTiger to nowoczesny sposób prowadzenia pełnej ewidencji ładunków – od ich przyjęcia do samego wydania, z uwzględnieniem salda dla odbiorców oraz dostawców. Jednym z najważniejszych elementów opisywanego systemu jest również możliwość zoptymalizowania za jego pomocą ścieżki zbiórki i przydzielania miejsca składowania dla poszczególnych towarów. W ten sposób cały magazyn pracuje znacznie wydajniej, a procesy logistyczne realizowane są w krótszym czasie.

Warto przy tym pamiętać, że oferowany przez naszą firmę WMS ibcsTiger jest rozwiązaniem modułowym. Pozwala to na dopasowanie go do konkretnych, indywidualnych potrzeb oraz preferencji klienta. W przypadku zarządzania magazynem udostępniamy dodatkowe udogodnienia np. w formie obsługi zasobnika opakowań czy elementów zarządzania placem. Wspomniane narzędzie jest proste w użytkowaniu, bezpieczne i nowoczesne, a jego możliwości w kontekście personalizacji – ogromne. Z tego względu to rekomendowany wybór dla właścicieli magazynów funkcjonujących m.in. jako centra przeładunkowe lub miejsca składowania towarów. Zainteresowanych nabyciem programu informatycznego do zarządzania nimi w sposób przejrzysty i wygodny serdecznie zapraszamy do kontaktu!