WMS

Informatyczne systemy klasy WMS (Warehouse Management System) to narzędzia, dzięki którym można usprawnić gospodarowanie przestrzenią magazynową. To profesjonalne oprogramowanie magazynowe do optymalizacji zachodzących procesów w przedsiębiorstwach z branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka). Program jest powszechnie wykorzystywany w centrach dystrybucyjno-logistycznych, terminalach przeładunkowo-wyładunkowych, składach celnych, hurtowniach materiałów budowlanych i wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność obsługiwania bardzo dużej liczby zróżnicowanych gabarytowo przesyłek.

WMS to rozwiązanie przydatne także w operacyjnej działalności firm produkcyjnych, handlowych i usługowych do skutecznego zarządzania gospodarką zapasami oraz przepływem surowców, półfabrykatów i finalnych towarów od dostawców do odbiorców.

Najważniejsze korzyści systemu magazynowego WMS IbcsTiger

Wśród najważniejszych korzyści, jakie oferuje system WMS IbcsTiger należy w szczególności wymienić?

  • poprawę organizacji pracy magazynu (kompletna informacja o lokalizacji ładunku),
  • optymalne wykorzystanie dysponowanej przestrzeni logistycznej,
  • kontrolę wydajności pracy poszczególnych pracowników i zespołów,
  • redukcję kosztów i czasu wykonywanych operacji (szybka lokalizacja towarów, mulikompletacja itp.) w zintegrowanym łańcuchu dostaw,
  • kontrolę ruchem produktów i opakowań zwrotnych,
  • podniesienie jakości obsługi klienta (m.in. poprzez zmniejszenie ilości reklamacji),
  • eliminację dokumentacji papierowej na rzecz elektronicznego przechowywania danych.

Elastyczność – dopasowanie do indywidualnych potrzeb, charakteru i profilu działania konkretnego przedsiębiorstwa – to kolejny atut WMS IbcsTiger. Powyższe właściwości i zalety sprawiają, że Warehouse Management System to wielofunkcyjny, uniwersalny i łatwy w obsłudze program informatyczny do zarządzania gospodarką magazynową. Dzięki temu rozwiązaniu kierownictwo i kadra menadżerska mogą na bieżąco dokonywać analiz wskaźnikowych i ocen pracy pod kątem efektywności, produktywności, sprawności i skuteczności wykonywanych zadań.