IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ibcsDock/ibcsCloud: zautomatyzowany system rejestracji przepływu towarów w magazynie”.

Zobacz więcej
Print and apply
Aktualności

Jak zwiększyć wydajność etykietowania produktów? Poznaj rozwiązania, które usprawnią ten proces.

Niska wydajność etykietowania, precyzja i tempo etykietowania mają swoje przyczyny w braku systemowego podejścia – jeśli etykiety drukuje się ręcznie, a projekty przygotowuje bez przestrzegania standardów, ryzyko błędów i niskiej jakości wydruku jest bardzo duże. To oznacza, że sposób na zwiększenie wydajności etykietowania jest stosunkowo prosty: czyli wdrożenie systemu zarządzania procesem etykietowania i urządzeń umożliwiających automatyzację wydruków oraz aplikacji. Sprawdź, dlaczego warto to zrobić.

Co powoduje, że proces etykietowania jest mało efektywny?

Gdy etykietowanie odbywa się w mało efektywny sposób, nie zawsze przyczyną jest niskiej jakości lub źle dobrany sprzęt. Mało wyraźny wydruk czy konieczność ręcznego aplikowania etykiet spowalniają proces
i utrudniają zachowanie wysokich standardów, ale źródło problemu przeważnie leży gdzie indziej.

Głównym powodem jest przede wszystkim brak zarządzania etykietowaniem. Gdy w firmie nie wdroży się spójnych, dobrze przemyślanych rozwiązań, proces etykietowania produktów odbywa się chaotycznie,
a ewentualne wdrożenia nowych rozwiązań nie przynoszą pożądanych efektów.

Jak działa system zarządzania drukiem etykiet?

Pod pojęciem systemu zarządzania etykietowaniem kryje się kilka funkcji:

 • projektowanie i archiwizowanie szablonów etykiet;
 • automatyzacja druku etykiet;
 • weryfikacja wydrukowanych lub zaaplikowanych etykiet przez systemy skanujące lub systemy wizyjne,
 • zapewnienie zgodności etykiet z przepisami i standardami;
 • integracja z pozostałymi procesami w firmie.

W praktyce oprogramowanie do zarządzania etykietami wykorzystywane jest w biznesie w następujący sposób: pracownik tworzy projekt, korzystając z bogatej bazy szablonów. Przygotowany projekt można zapisać w repozytorium, by użyć go ponownie lub wydrukować od razu. Do archiwum mają dostęp wszyscy użytkownicy – dzięki temu można łatwo korzystać z szablonów etykiet, pracując w różnych lokalizacjach.

W przypadku systemów centralnych urządzenia drukujące działają w sieci, dzięki czemu można zarządzać centralnie szablonami wydruków dla wielu urządzeń lub wielu rozsianych zakładów produkcyjnych.

Oprogramowanie współpracuje z różnymi typami drukarek: urządzeniami termotransferowymi, laserami przemysłowymi , drukarkami atramentowymi CIJ lub TIJ, oraz aplikatorami z programatorami etykiet RFID i innymi. Drukowanie może się odbywać również automatycznie, bez angażowania pracowników – wystarczy do tego dostęp do triggerów z bazy danych lub integracja z systemami MES/ ERP aby etykiety były drukowane do odpowiednich zleceń produkcyjnych na dedykowanych liniach lub gniazdach produkcyjnych.

Z jakimi wyzwaniami pomaga poradzić sobie system zarządzania procesem etykietowania?

W oprogramowaniu do druku etykiet nie musisz tworzyć własnych projektów od zera. Użytkownicy mają do dyspozycji szablony etykiet, z możliwością wybortu typu kodów kreskowych 1D lub kodów 2D
(np. QRcode lub datamatrix), a także łatwe do umieszczenia w projekcie grafiki, linie, pola tekstowe. Dzięki temu możesz uniknąć błędów na etapie projektowania, usprawnić cały proces, ale przede wszystkim zapewnić zgodność – z wewnętrznymi wytycznymi firmy, a także z międzynarodowymi standardami, w tym z ogólnoświatowym standardem GS1.

Tak przygotowane projekty bez obaw wykorzystasz, by wdrożyć w zakładzie automatyzację drukowania.
W przypadku, gdy do etykietowania wykorzystuje się nieautoryzowane wersje szablonów etykiet, wówczas automatyzacja jest obarczona dużym ryzykiem – wadliwe etykiety są wytwarzane wówczas w dużych ilościach, dla całej partii towarów. Korzystanie z szablonów dostępnych w oprogramowaniu do zarządzania etykietowania pozwala wyeliminować taką możliwość, a tym samym ograniczyć liczbę zwrotów spowodowanych błędami czy zbyt niską jakością wydruku.

Gdy w obiegu jest kilka wersji etykiet, a do tego wciąż powstają nowe, trudno zapanować nad chaosem. Może się wówczas zdarzyć, że do etykietowania zostaną wykorzystane stare, nieaktualne projekty. Przechowywanie zasobów w repozytorium w systemie zarządzania etykietowaniem sprawia, że takie sytuacje nie mają miejsca. Najnowsze i archiwalne wersje są czytelnie oznaczone i łatwe do znalezienia.

Korzystanie z oprogramowania do zarządzania etykietami to także duża oszczędność czasu. Takie narzędzia są intuicyjne i łatwe w obsłudze – dzięki temu pracownicy nie muszą poświęcać wielu godzin na ręczne tworzenie etykiet, mogą za to zająć się innymi, bardziej potrzebnymi zadaniami.

Oszczędności mogą być związane także z kosztami etykietowania. Jeśli firma do tej pory zlecała przygotowywanie projektów i drukowanie zewnętrznym wykonawcom, może z powodzeniem z tego zrezygnować. Obsługa systemów zarządzania etykietowaniem jest na tyle prosta, że pracownicy bez trudu poradzą sobie z przygotowaniem szablonów.

Aplikatory Print&Apply – jak to działa?

Jak jeszcze bardziej uprościć proces drukowania etykiet? Taki efekt zapewnia korzystanie z rozwiązań, dzięki którym drukowanie i etykietowanie odbywa się przy użyciu urządzenia drukująco-aplikującego.

Automatyczne aplikatory Print&Apply to szybkość, wydajność i precyzja etykietowania. W zależności od modelu urządzenia, możliwe jest drukowanie i natychmiastowe oklejanie dwóch lub trzech stron palet albo opakowań – także tych standardowych. Cały proces odbywa się automatycznie na przenośnikach,
w trakcie procesu produkcji– dzięki temu pracownicy magazynu czy hali produkcyjnej mogą zostać oddelegowani do innych zadań.

Za pomocą automatycznych etykieciarek można drukować różne rodzaje projektów – zawierających informacje tekstowe, grafiki czy kody kreskowe.

Ważnym atutem aplikatorów Print&Apply jest szybkość. Wybrane modele są w stanie oznakować nawet 100- 150 opakowań na minutę albo 2-3 palety na minutę. Wydajność znakowania zależy m.n od wydajności linii produkcyjnych, prędkości przenośników, wielkości etykiety, rozdzielczości wydruku, sposobu aplikacji etykiet

Aplikatory Cobalt Nexus są dostępne w kilku wersjach, m.in.:

 • aplikator z siłownikiem liniowym o długości od 150 do 800 mm
 • aplikator bezpośredni – np. szczotka rolka klejąca etykiety od czoła lub z boku produktu
 • znakujących dwa sąsiednie boki podczas przejazdu kartonu przez na przenośniku.,
 • etykietujących dwa lub trzy boki bez obracania palety;
 • etykietujących na froncie lub bokach palety i automatycznie dostosowujących wzór etykiety do partii towaru na podstawie informacji z bazy danych;
 • aplikator do beczek i kanistrów do etykiet syntetycznych ze specjalnym podajnikiem etykiet (tzw. pas transferowy)
 • aplikujących etykiety na opakowania o niestandardowych kształtach i rozmiarach.

Do każdego aplikatora można zainstalować system automatycznie weryfikujący poprawność kodów kreskowych lub kodów 2D oraz tekstu zamieszczonego na etykiecie.

Jakie ograniczenia pozwala wyeliminować automatyczny aplikator etykiet?

Automatyzacja procesu znakowania z produktów nie tylko znacznie przyspiesza pracę. To także sposób na zapewnienie wysokiej jakości etykietowania, bez błędów wynikających ze zmęczenia, braku skupienia czy pośpiechu.

Zwiększona dokładność i powtarzalność miejsca naklejenia etykiety oraz zwiększona wydajność, to niektóre z czynników, które mogą wpływać na wzrost efektywności całego procesu produkcyjnego.

Automatyzacja etykietowania przekłada się także na redukcję kosztów oraz standardaryzację wszystkie etykiety są wydrukowane w wysokiej jakości ie i są prawidłowo naklejone. Zastosowanie skanerów odczytujących kody zapewniają weryfikację poprawności procesu. Co za tym idzie można podnieść jakość oraz ograniczyć koszty kontroli. a Warto pamiętać, że takie sprawdzanie etykiet jest czasochłonne i nigdy nie zapewnia 100% skuteczności.

Prawidłowe znakowanie chroni także firmę przed karami związanymi z nieprawidłowym oznakowaniem, ogranicza koszty transportów towarów do przepakowania lub  ponownego oznakowania. Zwłaszcza w przypadku sieci handlowych lub kontrahentów międzynarodowych koszty działań reklamacyjnych wynikłych z nieprawidłowego oznakowania mogą stanowić duże wyzwanie dla firm.

Dlatego zachęcamy  do zapoznania się naszymi urządzeniami print and apply.

Dowiedz się więcej o automatyzacji etykietowania