IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ibcsDock/ibcsCloud: zautomatyzowany system rejestracji przepływu towarów w magazynie”.

Zobacz więcej
shutterstock 363119612.jpg
Aktualności

Wszystko o NiS2 – zapisz się na bezpłatną konferencję

Zapraszamy na konferencję

NIS2: wyzwania i szanse dla przedsiębiorców

Sprawdź, jak wprowadzić zmiany w swojej organizacji, odpowiadając na nowe wytyczne

Termin: 17 czerwca 2024 r.

Miejsce: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

 

NIS 2, czyli Druga Dyrektywa o Bezpieczeństwie Sieci i Systemów Informacyjnych, stanowi europejski ramowy akt prawny mający na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Celem NIS 2 jest zapobieganie incydentom cybernetycznym oraz zwiększenie zdolności reagowania na takie zdarzenia w przypadku ich wystąpienia. Działania podejmowane w ramach NIS 2 obejmują m.in. wymagania dotyczące identyfikacji i klasyfikacji operatorów usług istotnych dla społeczeństwa oraz obowiązek zgłaszania incydentów bezpieczeństwa cybernetycznego do odpowiednich organów.

POBIERZ RAPORT

W październiku upływa termin na wdrożenie dyrektywy NIS2 przez państwa UE. Organizacje mają więc coraz mniej czasu na dostosowanie się do nowych wymogów dot. cyberbezpieczeństwa. W Polsce projekt ustawy jest obecnie na etapie konsultacji.

Zapraszamy na bezpłatną konferencję podczas której odpowiemy m. in. na te pytania:

 • czym jest i co zmienia dyrektywa NIS2
 • jaki jest zakres regulacji
 • które podmioty są objęte dyrektywą
 • jakie są obowiązki i odpowiedzialność prawna wynikające z NIS2
 • jak uregulowano kwestię nadzoru i egzekucji
 • jakie realne wyzwania związane z NIS 2 pojawiają się u naszych klientów
 • jakie rozwiązania proponujemy

banner NIS2 10.052.jpg

Kogo zapraszamy? 

Przede wszystkim członków zarządów, przedstawicieli działów IT, bezpieczeństwa, compliance/prawnych, podmiotów działających w sektorach objętych dyrektywą NIS2.

 

Agenda:

09.30 – 10.00 Rejestracja

10.00 – 10.20 Powitanie, prezentacja IBCS Poland & EY

10.20 –  11.20 Implementacja dyrektywy NIS2 w przedsiębiorstwie

11.20 – 11.40 Przerwa kawowa

11.40 – 13.00 Warsztaty eksperckie:

EY, IBCS Poland, Extreme Networks

Podczas warsztatów zaprezentujemy przykłady i rozwiązania w obszarze NIS2 z perspektywy zarówno compliance, jak i technologicznej oraz zderzymy i zweryfikujemy te podejścia. Wyciągniemy również pierwsze wnioski do zaprezentowanego projektu ustawy, który obecnie jest na etapie konsultacji.

13.00 – 13.20 Przerwa kawowa

13:20 – 13:50 Podsumowanie konferencji

13:50 – 14:30 Lunch

 

 

  Pełna nazwa firmy*


  Imię i nazwisko*
   
  Stanowisko*
   
  E-mail*
   
  Telefon*


   *Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów: IBCS Poland oraz EY w celu rejestracji i organizacji udziału w Konferencji NIS2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodnie z polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

   

  Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.
  Dane osobowe przetwarzane są w celu zorganizowania wydarzenia oraz nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a spółkami z Grupy EY Polska.
  Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie.
  Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com.
  W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.”

   

  Prelegenci:

  Kamil Pszczółkowski/Adam Lisowski (EY);

  Marcin Bobowski/ Marek Groszkowski/Jerzy Machał (IBCS Poland);

  Kamil Śliwski/Marcin Laskowski/Piotr Szołkowski (Extreme Networks)

   

  Organizatorzy:

  EY logo 2019.svg.pngIBCS Poland Relentless Innovation transparent do stopki.png