IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ibcsDock/ibcsCloud: zautomatyzowany system rejestracji przepływu towarów w magazynie”.

Zobacz więcej

DROP S.A.

Wdrożenie systemu ibcsDragon do rejestracji operacji produkcyjnych i magazynowych w miejscu ich realizacji

DROP S.A. to jedna z największych i najnowocześniejszych firm z branży drobiarskiej w Polsce. Spółka jest w światowej czołówce firm wytwarzających zdrową i bezpieczną żywność najwyższej jakości. Firma w wyniku dynamicznego rozwoju stanęła przed wyzwaniem związanym z szybką i sprawną obsługą magazynów i planowaniem produkcji. Rozwiązanie zaproponowała firma IBCS Poland oferując platformę informatyczną ibcsDragon.

 

Stan zastany w firmie przed rozpoczęciem wdrożenia sytemu automatycznej identyfikacji towarów
DROP posiada własne linie produkcyjne i powierzchnie magazynowe, a główny proces wytwórczy obejmuje trzy obszary: ubojnię i produkcję wyrobów gotowych, magazynowanie i transport do odbiorcy.

 

W związku z szybkim rozwojem naszej firmy zaczęliśmy zmagać się z problemami natury logistycznej. Dotychczasowe rozwiązania oparte o dokumentację papierową powodowały utrudnienia w planowaniu produkcji i sprzedaży. Dotychczasowy sposób śledzenia partii znacznie wydłużał ustalenie strategii ich wydawania i inwentaryzację. twierdzi Renata Michalczyk, Kierownik Zakładu Drobiarskiego DROP S.A.

Brak spójnego systemu informatycznego powodował również utrudnienia w rozliczaniu pracowników z wykonywanych zadań i obarczał ich przepisywaniem informacji z dokumentów papierowych do systemu danych o produkcji i procesach magazynowych.

 

ibcsDragon is software developed by IBCS Poland, which enables mobile implementation of processes managed by external systems (ERP, MES, etc.). Business logic remains in the external system, and the task of ibcsDragon is to implement this logic using portable terminals and automatic identification technology (barcodes, RFID, etc.). ibcsDragon can be used as a mobile client of the mentioned enterprise management systems. ibcsDragon application is used in production and distribution warehouses that have so far been managed using paper documents. The system can also be used in production for mobile registration of selected production operations.

Rozwiązaniem ibcsDragon
Analiza potrzeb wykazała, że właściwym rozwiązaniem będzie wprowadzenie systemu umożliwiającego rejestrację operacji produkcyjnych i magazynowych w miejscu ich realizacji. Należało także uprościć sposób rejestracji danych poprzez maksymalną automatyzację tego procesu. Do realizacji tych zadań postanowiliśmy wykorzystać system oparty o platformę informatyczną ibcsDragonmówi Michał Wasilewski, Account Manager IBCS Poland, opiekun handlowy klienta DROP S.A.

ibcsDragon to oprogramowanie stworzone przez IBCS Poland, które umożliwia mobilną realizację procesów zarządzanych przez systemy zewnętrzne (ERP, MES, itp.). Logika biznesowa pozostaje w systemie zewnętrznym, a zadaniem ibcsDragon jest realizacja tej logiki za pomocą przenośnych terminali i technologii automatycznej identyfikacji (kody kreskowe, RFID, itp).  ibcsDragon może być wykorzystany jako klient mobilny wspomnianych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Aplikacja ibcsDragon znajduje zastosowanie w magazynach produkcyjnych i dystrybucyjnych, które do tej pory zarządzane były za pomocą dokumentów papierowych. System może być również wykorzystany na produkcji do mobilnej rejestracji wybranych operacji produkcyjnych.

Etykiety i dokumenty

W przypadku firmy DROP S.A. zastosowano dwa moduły: „Etykiety” oraz „Dokumenty”, których praca na tej samej platformie umożliwia łatwą integrację danych między produkcją a magazynem. Moduł „Etykiety” został wdrożony w obszarze produkcji i jego zadaniem jest zbieranie danych o wytworzonych wyrobach, a także wydruk etykiet niezbędnych do ich oznakowania. Z kolei moduł „Dokumenty” pracuje w obszarze magazynu i odpowiada za rejestrację operacji magazynowych (przyjęcia, wydania i inwentaryzacja). Oprócz ww. modułów funkcjonalnych, w ramach platformy ibcsDragon dostępny jest również moduł administracyjny. Udostępnia on możliwość konfiguracji systemu, zarządzania słownikami (asortyment, użytkownicy, itp.) oraz generowania raportów z wykonanych operacji (dane zarejestrowane w systemie są archiwizowane w lokalnej bazie danych).

Sprzęt zewnętrzny, z jakim zostało zintegrowane wdrażane rozwiązanie, to przede wszystkim wagi: Radwag i Espera oraz aplikatory etykiet Espera.

Interfejs do tych urządzeń stanowił jeden z trudniejszych elementów projektu, gdyż nie do wszystkich z nich była dostępna właściwa dokumentacja. Dzięki próbom przeprowadzonym w przygotowanym specjalnie na tą okoliczność laboratorium, a także dzięki wsparciu ze strony dostawców i serwisantów systemów ważących udało się nam ustabilizować poprawną wymianę danych pomiędzy systemem a wagami i aplikatoramitwierdzi Jacek Liber, Dyrektor Działu Rozwoju Oprogramowania z IBCS Poland.

Dzięki temu wszystkie pomiary są automatycznie rejestrowane w systemie, a na ich podstawie oraz wcześniej zdefiniowanych informacji o produkowanym asortymencie drukowane są etykiety przeznaczone do oznakowania opakowań jednostkowych i zbiorczych. Wdrożenie rozwiązania systemowego wymagało również ścisłej współpracy z dostawcą systemu finansowo-księgowego SoftLab, z którym platforma ibcsDragon wymienia dane dotyczące operacji magazynowych i produkcyjnych.

 

Trudne warunki pracy

Ze względu na specyficzne warunki pracy, spotykane w zakładach przetwórstwa mięsnego (na zakończenie każdego dnia następuje mycie obszaru produkcyjnego związkami chemicznymi) zastosowane zostały specjalne rozwiązania sprzętowe, a aplikację pracującą na komputerach panelowych zoptymalizowano tak, aby pracownicy w rękawiczkach mogli się swobodnie poruszać po ikonach funkcyjnych. Wszystkie urządzenia były sterowane za pomocą sieci bezprzewodowej WLAN zainstalowanej na całym obszarze produkcji i magazynu. Realizacja projektu wraz z dodatkowymi pracami koncepcyjnymi związanymi z uruchomieniem wymiany danych z wagami Espera trwała 10 miesięcy.

Dodatkowe korzyści osiągnięte przez firmę DROP S.A. po wdrożeniu systemu ibcsDragon
Oprócz rozwiązania podstawowych problemów firmy związanych z planowaniem produkcji, weryfikacją stanów magazynowych i usprawnieniem pracy pracowników DROP S.A. zyskał także szereg korzyści dodatkowych. Należą do nich: znaczne przyspieszenie odczytania historii produkcji i generowanie szczegółowych raportów, efektywniejsze planowanie produkcji i skrócenie czasu realizacji zamówienia, możliwość precyzyjnego rozliczenia produkcji poprzez ważenie i rejestrowanie każdej paczki oraz zmniejszenie kosztów utrzymania linii produkcyjnych dzięki odpowiedniemu uszczelnieniu i zabezpieczeniu wyposażenia.

Wdrożony system ibcsDragon zapewnia nam jeszcze lepszą, w pełni zautomatyzowaną identyfikację naszych produktów oraz śledzenie ich na każdym etapie produkcji, a następnie w magazynie. Dzięki temu możemy efektywniej planować produkcję, co z kolei przekłada się na krótszy czas realizacji zamówień i lepszą jakość obsługi klienta

 

 

 

 

 

  form-icon
  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami
  Imię i nazwisko*
  E-mail*
  Telefon*
  Wiadomość