IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ibcsDock/ibcsCloud: zautomatyzowany system rejestracji przepływu towarów w magazynie”.

Zobacz więcej

Roleski

Automatyzacja procesu etykietowania

Ręczne etykietowanie towarów to czasochłonne zadanie, które w dzisiejszych czasach negatywnie wpływa na procesy produkcyjne i logistyczne, w szczególności w przypadku dużych przedsiębiorstw. Standardowy proces drukowania obniża efektywność logistyki, zwiększa koszty i dodatkowo generuje możliwość wystąpienia błędów ludzkich. Aby przyspieszyć etykietowanie poprzez automatyzację, a jednocześnie ograniczyć liczbę błędów wynikających z ręcznego aplikowania etykiet, skontaktowała się z nami firma Roleski – znany polski producent artykułów spożywczych.

Firma Roleski to największy w naszym kraju producent musztardy, keczupu i majonezu. Spółka zatrudnia około 380 osób i ma obecnie około 28% udziału w krajowym rynku. Swoje produkty sprzedaje nie tylko w Polsce, ale również w Czechach, Niemczech, Rosji, Szwecji, Stanach Zjednoczonych i Australii. Roleski to przedsiębiorstwo rodzinne ze 100% polskim kapitałem. Jego szczególnie dynamiczny rozkwit rozpoczął się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy w Polsce pojawiły się międzynarodowe sieci handlowe. Od tego czasu pozycja firmy nieustannie się umacnia, a oferta – poszerza. Dziś co czwarty słoik musztardy sprzedawany w Polsce to musztarda firmy Roleski.

Cele i wyzwania

Poszerzanie oferty oraz wejście na nowe rynki wymagają jednak nieustannego unowocześniania procesów produkcyjnych i logistycznych.

Okazało się, że m.in. ręczne drukowanie etykiet obniża skuteczność optymalizacji kosztów i jednocześnie naraża procesy na błędy ludzkie. Konieczne okazało się więc zautomatyzowanie pewnych czynności, aby wyeliminować błędy linii produkcyjnej, zaoszczędzić czas i zoptymalizować koszty.

System jest scentralizowany i łatwo zarządzać nim z jednego miejsca. Generuje on nie tylko oszczędność środków, ale również oszczędność czasu – wcześniej wydruk ręczny wykonywany był przez pracowników i operatorów wszystkich stanowisk. Obecnie większość procesów związanych z wydrukiem udało się zautomatyzować, jeśli natomiast zajdzie potrzeba wydruku manualnego użytkownicy lokalni korzystają z dowolnych drukarek i kontrolują ustawienia w jednym wygodnym panelu administratora. Uniwersalna architektura znacznie skróciła czas przestojów, ułatwia prace serwisowe i dodatkowo w dużej mierze wyeliminowała ludzkie błędy.

Rozwiązanie

Roleski - IBCS Poland - systemy logistyczne

Jako firma z długim doświadczeniem w automatyzacji procesów etykietowania, zaproponowaliśmy Klientowi rozwiązanie NiceLabel Management System (LMS), który umożliwia centralną standaryzację całego procesu drukowania etykiet. Zaproponowane przez IBCS Poland rozwiązanie, zrealizowane za pomocą systemu NiceLabel zawiera wszystkie elementy, które są niezbędne do przekształcenia procesów etykietowania.

W ramach systemu LMS uruchomiliśmy dla Klienta system do zarządzania dokumentacją, moduł Designer umożliwiający graficzne projektowanie etykiet, moduł Automations umożliwiający automatyczne drukowanie oraz aplikację PowerForms umożliwiającą przedruki etykiet z archiwum. Przeprowadziliśmy pełne wdrożenie LMS Pro 10 Printers. Firma Roleski zdecydowała się na zakup pełnej licencji, a także przygotowanie przez nas profesjonalnych szablonów etykiet oraz zautomatyzowania procesu. Zaprojektowane dla Klienta szablony zostały wykonane zgodnie z wytycznymi firmy Roleski. Dzięki uniwersalności systemu NiceLabel Klient może używać jednego szablonu na różnych drukarkach różnych producentów, również w sytuacji, gdy mają one inną rozdzielczość. Jeśli w przyszłości okaże się to niezbędne, przedsiębiorstwo może samodzielnie zaprojektować nowe etykiety dzięki wygodnemu modułowi NiceLabel Designer. Moduł umożliwia szybkie tworzenie etykiet bez konieczności programowania i bez żadnych dodatkowych szkoleń w zaledwie kilka minut. Ponadto moduł obsługuje wiele języków oraz potrafi komunikować się z różnymi bazami danych.Tak tworzone uniwersalne szablony ograniczają całkowitą liczbę etykiet w obiegu, co ułatwia zarządzanie nimi i kontrolę.

Klient w pełni nam zaufał, jeśli chodzi o wdrożone elementy i ich specyfikacje, ponieważ zaproponowane przez nas rozwiązanie całkowicie rozwiązywało problem, z którym spółka borykała się od dłuższego czasu. Współpraca między IBCS i firmą Roleski przebiegała wzorowo – sam projekt został zrealizowany szybko i sprawnie.

Jak działa wdrożone przez nas rozwiązanie?

Zaprojektowany i wdrożony przez nas w firmie Roleski system, oczekuje wpisu w jednej z sześciu tabel bazy danych. Rekordy przekazywane są z systemu nadrzędnego i zawierają wszystkie dane, które powinny znaleźć się na etykiecie wraz z nazwą odpowiedniego szablonu i nazwą drukarki. Za każdym razem, gdy nowy rekord pojawi się w bazie danych, system automatycznie go odczytuje, pobiera dane do etykiety, a następnie generuje unikatowy kod dla opakowania lub palety (SSCC). Etykieta jest potem automatycznie drukowana na wskazanej w rekordzie drukarce. Po wydrukowaniu wpis przenoszony jest do bazy archiwalnej. Panel z archiwum wszystkich przetworzonych rekordów został zaprojektowany za pomocą systemu PowerForms.
Do panelu trafia również informacja o ewentualnych błędach, które wystąpiły podczas wydruku. Na podstawie tych informacji możliwe jest ponowne przedrukowanie każdej wydrukowanej wcześniej etykiety – np. wtedy, gdy uległa uszkodzeniu lub wystąpił błąd.

Rezultaty

Firma Roleski skontaktowała się z IBCS Poland przede wszystkim w celu zaprojektowania rozwiązania, które umożliwiłoby pełne zautomatyzowanie etykietowania. Obecnie wdrożony przez nas system działa już na wszystkich planowanych stanowiskach, dzięki czemu udało się skutecznie wyeliminować wydruk ręczny. Automatyzacja umożliwiła obniżenie kosztów IT, nie ma bowiem konieczności wdrażania aplikacji drukujących dla wszystkich stacji roboczych. NiceLabel jest łatwo skalowalny w zakresie do kilku tysięcy użytkowników i może zostać rozbudowany tak, aby objąć lokalizacje zdalne, dostawców oraz współpracujących producentów. Zapewnia najwyższy poziom łączności z niemal każdą aplikacją i dowolnymi danymi źródłowymi – integracja oparta jest na połączeniu internetowym, zdarzeniach, a także, jeśli w przyszłości okaże się to potrzebne – może oprzeć się na certyfikowanych gotowych rozwiązaniach integracji z aplikacjami typu SAP czy ERP.

W firmie Klienta już teraz działa kilka aplikatorów etykiet, które w połączeniu z systemem LMS tworzą całkowicie autonomiczny system do wydruku etykiet. Jego działanie nie wymaga udziału operatora. Wyeliminowanie czynnika ludzkiego w tym procesie zmniejszyło ryzyko wystąpienia błędów – zwiększyło efektywność, obniżając jednocześnie koszty.

Ponadto już na etapie projektowania pojawiły się plany rozwoju wdrożonego rozwiązania – Klient wstępnie zdecydował się na testowanie integracji systemu z bramkami RFID. Takie rozwiązanie umożliwi skuteczne nadzorowanie stanu magazynowego za pomocą kontroli wejść i wyjść.

Zainstalowanie bramek oraz wyposażenie pracowników w znaczniki RFID umożliwiające identyfikację – to plany na niedaleką przyszłość.

  form-icon
  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami
  Imię i nazwisko*
  E-mail*
  Telefon*
  Wiadomość