IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ibcsDock/ibcsCloud: zautomatyzowany system rejestracji przepływu towarów w magazynie”.

Zobacz więcej

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka

Śnieżka S.A.

Firma Śnieżka S.A. jest jednym z największych producentów farb i lakierów w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od lat dynamicznie się rozwija, zwiększając sprzedaż swoich produktów zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Firma od dłuższego czasu prowadzi działania na rzecz optymalizacji procesów wewnętrznych. Jednym z istotnych aspektów jest tu logistyka, dlatego w 2017 roku Śnieżka zdecydowała się na wdrożenie w swoim magazynie w Brzeźnicy systemu kompletacji głosowej ibcsVoice.

Potrzeba wejścia na wyższy poziom

Firma Śnieżka S.A. jest konsekwentna w swojej polityce innowacji oraz ciągłego usprawniania wewnętrznych procesów w firmie.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem rynku na farby i lakiery produkowane przez Śnieżkę, coraz większemu obciążeniu ulegał główny magazyn wyrobów gotowych, zlokalizowany w Brzeźnicy, stanowiący istotny element infrastruktury logistycznej firmy. To stąd rozpoczyna się dystrybucja farb na całą Polskę. W wyniku przeprowadzonego audytu wewnętrznego zdecydowano o inwestycji w system automatyzacji pracy magazynu.

Cele, jakie sobie wyznaczyliśmy w kontekście optymalizacji pracy magazynu to redukcja kontroli palet. Rozumieliśmy przez to zwiększenie jakości wysyłek, automatyzację druku dokumentów, a co za tym idzie obniżenie kosztów związanych z drukiem i ogólne zwiększenie wydajności procesów magazynowych o około 30%. Założenia te były naprawdę ambitne, dlatego potrzebowaliśmy odpowiedniego partnera, który mógł nam pomóc w ich realizacji.

IBCS Poland – zespół do zadań specjalnych

Firma od dłuższego czasu współpracowała z IBCS Poland, wynosząc z dotychczasowego współdziałania pozytywne doświadczenia. Co więcej, IBCS Poland mogło się wykazać doświadczeniem w realizacji skomplikowanych projektów usprawniających funkcjonowanie logistyki w przedsiębiorstwach.

Po analizie przedwdrożeniowej, specjaliści z nowosądeckiej firmy zaproponowali zespołowi Śnieżki zaimplementowanie systemu obsługi głosowej ibcsVoice z wykorzystaniem rozwiązania Honeywell Vocollect.

Zadaniem nowego systemu było usprawnienie czynności pracowników realizujących procesy kompletacji, zastępując pracę ręcznych terminali urządzeniami wykorzystującymi technologię głosową. Warunkiem koniecznym była pełna integracja nowego rozwiązania z funkcjonującym w magazynie systemem ERP IFS.

Rozwiązanie zaproponowane przez IBCS Poland zakładało wykorzystanie systemu głosowego ibcsVoice w oparciu o terminale głosowe Honeywell Talkman A710 w komplecie ze słuchawkami bezprzewodowymi typu SRX2. Dostarczonych zostało 25 urządzeń dla pracowników kompletujących w systemie 3 zmianowym. Całe rozwiązanie zostało zintegrowane z działającym już systemem ERP, a sercem rozwiązania została aplikacja autorska ibcsVoice.

Jak działa ibcsVoice?

System ibcsVoice importuje pozycje zlecenia, które są sortowane przez narzędzie opracowane przez programistów firmy Śnieżka. Pracownik biurowy przed przekazaniem zlecenia do realizacji ma możliwość zmiany sposobu sortowania, ręcznego przesuwania pozycji w zleceniu, ale również pomiędzy zleceniami.

Pracownik, który pobrał zlecenie na terminal głosowy, otrzymuje wszystkie niezbędne informacje. Następnie system kieruje go do właściwej alejki w magazynie. Po potwierdzeniu, że znajduje się we właściwym miejscu, głos wskazuje mu lokalizację przedmiotu do kompletacji i prosi o odczytanie cyfr kontrolnych lokalizacji lub ostatnich cyfr kodu EAN towaru. Następnie system informuje użytkownika o liczbie produktów do pobrania. Operator ma możliwość zapytania o nazwę i kod towaru. Po potwierdzeniu jego liczby, system przechodzi do kolejnej pozycji. Rozwiązanie to umożliwia także odczytanie dodatkowych uwag zdefiniowanych dla danej pozycji, jak również informacji o konieczności oklejenia palety specjalistycznymi oznaczeniami. Po skompletowaniu palety system generuje etykietę paletową oraz specyfikację danej palety.

Poprawa ponad plan

Funkcjonowanie systemu ibcsVoice w brzeźnickim magazynie firmy Śnieżka S.A. przyczyniło się do zwiększenia wydajności realizacji procesów kompletacyjnych, skrócenia czasu szkoleń pracowników oraz zwiększenia dokładności realizacji wydań.

Zobacz relację wideo z naszej konferencji w Śnieżce

  form-icon
  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami
  Imię i nazwisko*
  E-mail*
  Telefon*
  Wiadomość